Politikk, religion og samfunn Korleis skal no dette gå?

Audiophile-Arve

Æresmedlem
Ble medlem
28.11.2002
Innlegg
19.548
Antall liker
6.681
Sted
Kysten, Nordvestlandet, argaste nynorskdistriktet
Torget vurderinger
0
Høyrde at forskarar hadde funne ut samanheng mellom høg inntektsskatt og nye arbeidsplassar, men at det er strid om dette. Det passar svært dårleg med postulatet til høgrekreftene om at skattelette for dei rike fører til fleire i arbeid. Generelt sett har forskarane fått mindre tillit også andre stadar enn innan det målemafio-aktige. Så no går vi kanskje inn i ei fase der også skattesynet får eit religiøst preg.
Det har også vore forska på at verdiskapinga i offentleg sektor er langt viktigare enn det "new public managment"-filosofane har hevda. Samstundes er det teikn på demokratisk uro mange stadar. Auka arbeidsløyse, stagnasjon og anna elende verkar vere på frammarsj både i USA, Aust-Europa og snart også i Kina, vil eg tru, vil nok føre til politisk polarisering.
I beste fall fører dette til ei økonomisk omstilling, i verste fall kraftig radikalisering. Eller kanskje ikkje?
 

WayAhead

Æresmedlem
Ble medlem
27.12.2017
Innlegg
13.896
Antall liker
3.260
Sted
Sky No Limit....
Torget vurderinger
0
La krybbebitingen starte ;)

Hvis deler av gallonene man sparer i formuesskatt investeres in noruega vil det normalt gi flere arbeidsplasser men det er nok en ligning med flere Uran 256 variabler enn noen klarer å få et fornuftig svar ut av. I tillegg investeres vel formuen i aksjer i allerede friske og oppegående virksomheter som på normalen ikke ansetter så mange nye arbeidstakere, evt investerer i andre kapitalavkastende papirfly.
 
Sist redigert:

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
14.128
Antall liker
7.935
Ikke høy innteksstakk. Formueskatt, ikke nødvendgivs at den er høy en gang. hvor hvor høy den må være for å være "høy" er det sikkert heller ikke så lett å være enige om. Den aktuelle artikkelen er, mildt sagt, omstridt - noe som forsåvidt er ganske normalt innenfor økonomi og samfunnsforskning generelt siden det er vanskelig å etterprøve konklusjonene og hvilken konklusjon man kommer frem til også fort påvirkes av hvilke antagelser som gjøres underveis og på forhånd.

Den aktuelle artikkelen blir også politisk / i denatten brukt til noe ganske forskjellig fra hva den faktisk sier, men det er forsåvidt heller ikke noe nytt.

Når det gjelder offentlig verdiskapning så er det nok en del enklere - siden det aller meste av dette ikke omsettes i noe marked så blir den stort sett bare telt med i form av hva det koster å levere de aktuelle tjenestene, som igjen hovedsaklig er lønnskostnader til de som utfører de. Det er høyst sannsynlig et ganske stort underestimat - personlig ville jeg i alle fall, om jeg måtte, være villig til å betale langt mer for en del ting enn hva jeg faktisk gjør i dag. Det mest opplagte eksempelet er kommunale avgifter. Å for 1500 kroner i måneden eller hva det nå er få rent, frisk vann i springen, kunne skylle driten inn i det kommunale nettet og ha noen kommer å henter søpla mi en gang i uka osv vil jeg si er noe av det beste value-for-money det er mulig å oppdrive i disse tider.
 

Aurora

Æresmedlem
Ble medlem
04.06.2004
Innlegg
10.157
Antall liker
5.768
Sted
Ytterst i havgapet...
Dersom kronasjen investeres som risikovillig kapital i bedrifter vil det stort sett kunne skape arbeidsplasser, men det er nettopp risikoen som er problemet, - da er det bedre å investere i eiendom som hittil har gitt større avkastning og tilnærmet ingen risiko, uten arbeidsplasser. Tilgangen på risikovillig kapital for mellomstore og mindre bedrifter er svært begrenset. For store prosjekter er det stort sett små problemer. Trenger du noen hundretalls mil.l ser det greit ut, men trenger du en mill. for en ny liten bedrift med kanskje 4-5 arbeidsplasser er det stort sett ingenting å hente... og slett ikke i bankene... uten at du pantsetter hus og hjem, og gjerne familien også....
 
Topp Bunn