Hvorfor stemmer du som du gjør?

Honkey_Chateau

Hi-Fi freak
Ble medlem
05.01.2006
Innlegg
1.991
Antall liker
0
Vet dere forresten hva som er det første folk vanligvis spør om når de har fått innvilget uførepensjon? Det er hvor mye de kan tjene uten at pensjonen blir redusert...
Sett at du har såkalt diffuse lidelser som bevirker at du enkelte dager er OK, andre dager har store smerter i alle ledd. (Eller at du er en latsabb som Affa ville sagt det... ;) ) Sett at dette bevirker et svært anstrengt arbeidsforhold der fraværet er høyt og arbeidsinnsatsen svært variabel. Sett at dette pågår gjennom år. når det etterhvert eskalerer finner ikke legen annen råd enn å anbefale uføretrygd, til slutt. Dette er faktisk et relativt normalt scenario. Selvsagt vil dette gjøre store endringer i de aller flestes privatøkonomi. Og strengt tatt er man arbeidsfør NÅ OG DA, og ønsker dermed å bidra med det man kan. Ergo blir første spørsmål: Hvor mye kan jeg jobbe uten at det går ut over trygden? For om de ikke får noe inntekt får de seriøse problemer med å betale regninger, men jobber de "for mye" ender det jo strengt tatt med at de "jobber gratis". Nå kan man sikkert diskutere moralen i dette, men jeg tror nok mange føler at det blir litt feil....

Honkey
 
T

Thomas_Lutro

Guest
Jeg hadde egentlig bestemt meg for å ligge unna denne. Men nå klarer jeg altså ikke å la være.

OK. Såh... Ola-Ola eller Kari-Kari er blitt trygdet, og vil likevel jobbe. Dette er vel neppe til skade for noen!

Vi må for det første erkjenne at dette innebærer en inntektsreduksjon som vedkommende naturligvis vil gjøre minst mulig. Det kan sikkert forekomme at noen ender opp med å motta mer i trygd+lønn enn de ellers ville fått i lønn alene. (Det skjer neppe ofte).

For det andre må vi akseptere, til og med sette pris på, at vedkommende vil bruke sin 'restarbeidsevne', til beste for seg selv- og samfunnet.

For det tredje er ikke denne grensen noe å spøke med. Passeres denne, kan staten i mange tilfeller kunne kreve trygden tilbakebetalt for det året det gjelder. Trygdevedtaket vil dessuten komme opp til ny behandling.

Ikke vær misunnelig BT, det er mulig at du selv kommer i en lignende situasjon. Hvis det skjer forventer jeg faktisk at du tar rede på hvor mye du får jobbe. Jeg forventer også at du jobber så mye du klarer innenfor den rammen. God alderdom.
 
J

jekri

Guest
Vi har Europas eldste bilpark, omtrent de dårligste veiene, sykehus og eldreomsorg som ikke fungerer, nedslitte skoler osv. osv.
.
Dette er surr.
Jeg vil påstå at bilparken i Norge er ny i forhold til mange andre europeiske land. Veistandarden er bra sett i forhold til trafikkmengde, du kan da ikke forvente motorvei til Ola-dalen.
Sykehus og eldreomsorg er bra. Eldreomsorgen hadde blitt ennå bedre hvis de travelt opptatte barna hadde besøkt sine gamle foreldre og ikke minst ringt dem like ofte som de ringer hjemmetjenesten for å klage.

Ps.
Jeg bor i Ola-dalen
 
W

wurst

Guest
Nemlig. Innen Staten er det sjelden noen som har direkte ansvar, og pengesekken er utømmelig.
 
T

Thomas_Lutro

Guest
Men Staten hadde fått sin del av regningene gjennom lønnsgarantifondet og arbeidsledighetstrygd og...  ja, du vet.

Til syvende og sist hadde vel regninga havnet der den hører hjemme, hos deg og meg... I sånne prosjekter som dette, ville det eneste reelle alternativet være at staten var kunde hos et entreprenørfirma. Det er vel neppe mange som ønsker å sette bort byplanlegging i stor skala til private konsulentbyråer? Dette er politiske stridsspørsmål, ikke uproblematiske forvaltningsanliggende.

Jeg er foresten et godt stykke på vei enig med deg i det jeg antar at du mener. Der det gir mer for pengene bør vi, i respekt for skattebetalerne, sette bort levering av varer og tjenester til privat næringsliv.

Jeg vil likevel presisere et unntak. Maktutøvelse på statens vegne bør aldri settes bort til kommersielle interesser. Hafslund bør ikke drive med transport av innsatte mellom varetektsfengsler og rettssaler, private bør ikke inngå i krigsoperasjoner hjemme eller ute. Jeg er dypt bekymret over utviklingen på dette området. Webers statsdefinisjon er for meg et normativt ideal med stor verdi.
 

Sleiven

Hi-Fi freak
Ble medlem
27.12.2003
Innlegg
2.300
Antall liker
15
Det stoore flertall av folket er idioter, hverken mer eller mindre. Følgelig faller mange ned på utgiftspartier som SV, FrP, Sp og KrF. Resten av idiotene stemmer Ap fordi de er arbeidere eller trygdet.
Hmm altså bare H,V og Kystpartiet (+RV) igjen?
Disse har jo redusert seg selv til partier for spesielt interesserte...

Den største yrkesgruppen i Norge er trygdede... nokså betenkelig egentlig. ???.  

Når mengden byråkrater og sosionomer  blir over en kritisk masse er det ingen vei tilbake..  :p

Og mengen av disse er direkte proposjonal med skatter og avgifter.

Bra eller dårlig, avhengig av på hvilken side man sitter.... ;)

Sleiven
 
T

Thomas_Lutro

Guest
kunne gjerne tenkt meg å ta ganske stort ansvar i det private næringsliv
Ikke sant. Drite seg skikkelig ut en 10-15 ganger, så har man til både plater og anlegg.. ;D
 

Honkey_Chateau

Hi-Fi freak
Ble medlem
05.01.2006
Innlegg
1.991
Antall liker
0
Her er et eksempel på hvorfor NKP ikke er et alternativ.

Hvilken klinikk har denne journalisten flyktet fra?
http://www.friheten.no/uriks/2006/03/02/lukasjenko.html

Hvem er det som abonnerer på dette mølet?
Nå ble jeg litt usikker, oddgeir. Jeg leser ikke artikkelen som et partsinnlegg, kun som en oppramsing av statistikk journalisten kildeangir. (Artikkelen er for øvrig oversatt fra en tysk avis) Nå er det selvsagt mulig at det diktatoriske Hviterussiske styret står bak mesteparten av statistikken (ting kan tyde på det), og da er den neppe mye verdt. På den annen side: Selv Castro har vært populær hos folket til tider, dessuten skal også han ha det at det ble bygget opp et meget bra sosialt system på Cuba, i perioder blant verdens beste, faktisk. Nå er det derimot en helt annen sak....
Men om nå den hviterussiske presidenten har støtte hos majoriteten til tross for sin diktatoriske fremferd; hva skal de demokratiske krefter gjøre med det? Tross alt skal jo flertallet bestemme ved valg!

Honkey

EDIT: Vil bare tilføye at heller ikke jeg tror et øyeblikk at det presenterte valgresultatet er det korrekte. Og at jeg ikke under noen omstendighet finner det akseptabelt å arrestere folk på bakgrunn av meninger alene. Bare for å unngå at noen tror jeg støtter diktatur, mener jeg! :)
 

Ivar_Loekken

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.12.2006
Innlegg
2.486
Antall liker
2
Jeg har mange ganger og i mange år undret meg på at menneskene er så egosentriske når det kommmer til å gi sin politiske stemme i valg.
Den virkelighetsoppfatningen har kanskje en sammenheng med:

Vi velter oss i dekadens og luksus, og klager mer enn noen annen nasjons befolkning mens vi stadig legger på oss, fysisk og finansielt.
Hvis du og de du omgås velter seg i luksus, er det kanskje litt vanskelig å oppnå reell forståelse for at for mange av oss, så er det å få endene til å møtes en reell utfordring i hverdagen, at pengeboken ikke er en kilde av overflod, men snarere en kilde til bekymring. For meg er noe så grunnleggende som egen bolig langt utenfor økonomisk rekkevidde, på tross av fullført høyere utdanning og fast jobb med en gjennomsnittlig arbeidsuke på mellom 50 og 60 timer. Ei heller har jeg råd til ny bil, sist jeg var på ferietur (mer enn en helg og/eller utenfor skandinavia) var i 1997 og jeg kjøper fortsatt familiedeig istedet for ordentlig kjøttdeig. Det plager meg ikke nevneverdig, så lenge jeg får endene til å møtes er jeg fornøyd, men jeg synes det er arrogant å hevde at de som lar egen velferd veie inn under stemmegivning er egosentriske. Slike påstander kommer da også som oftest fra de som selv ikke har noen bekymringer i forhold til egen velferd.

Og slik verden og Norge utvkler seg i disse dager ser det vitterlig ut til at om i underkant av 4 år kan vi stille oss selv til utstilling som et av de mest høyrevridde nasjoner på kloden.
Det var en oppsiktsvekkende påstand. Realiteten er vel heller at Norge er det suverent mest venstrevridde land i hele den vestlige verden. Hele vårt politiske spektrum er langt til venstre for det politiske tyngdepunktet i resten av Europa. Realpolitikken til feks Tony Blair hadde i norsk sammenheng vært så mørkeblå at han ikke hadde fått støtte i noe parti på stortinget.

Norge er det landet i den moderne verden med den suverent største offentlige sektoren, de minste lønnsforskjellene, det største statlige eierskapet på børsen, de sterkeste fagunionene, de høyeste skattene/avgiftene, den rikeste staten, det mest omfattende byråkratiet, den mest proteksjonistiske primærnæringspolitikken etc.etc. Nesten hele den norske industrien, alle de store selskapene, er helt eller delvis eid av staten. Realpolitisk har vi befunnet oss et sted imellom vesten og østblokkene siden 60-tallet, grunnen til at det for oss har fungert, i motsetning til øst-Europa, skyldes trolig ene og alene oljen.

Hvis vi skal tilnærme oss resten av den vestlige verden realpolitisk, betyr det stoooore skritt i retning høyre.

Hvis de tidligere østblokklandene blir med i EU og ikke vi, så står trolig Norge igjen som den mest venstrevridde nasjonen på hele kloden (med mulig unntak av Cuba og Venezuela).
 

Honkey_Chateau

Hi-Fi freak
Ble medlem
05.01.2006
Innlegg
1.991
Antall liker
0
Hvis du og de du omgås velter seg i luksus, er det kanskje litt vanskelig å oppnå reell forståelse for at for mange av oss, så er det å få endene til å møtes en reell utfordring i hverdagen, at pengeboken ikke er en kilde av overflod, men snarere en kilde til bekymring. For meg er noe så grunnleggende som egen bolig langt utenfor økonomisk rekkevidde, på tross av fullført høyere utdanning og fast jobb med en gjennomsnittlig arbeidsuke på mellom 50 og 60 timer. Ei heller har jeg råd til ny bil, sist jeg var på ferietur (mer enn en helg og/eller utenfor skandinavia) var i 1997 og jeg kjøper fortsatt familiedeig istedet for ordentlig kjøttdeig. Det plager meg ikke nevneverdig, så lenge jeg får endene til å møtes er jeg fornøyd, men jeg synes det er arrogant å hevde at de som lar egen velferd veie inn under stemmegivning er egosentriske. Slike påstander kommer da også som oftest fra de som selv ikke har noen bekymringer i forhold til egen velferd.
For å bli litt privat: Jeg hadde et par år med god inntekt for noen år siden (nei, langt fra direktørlønn), jeg har egen bolig (med middels høy gjeld jeg betjener alene) grunnet tidlig tap av foreldre, samt at jeg sikkert er 15 år eller mer eldre enn Løkken. Jeg har 13 år gammel bil, kjøper familiedeig, og klarer nesten betale regningene mine. Men er tilfreds med det, som du. Så i dette tilfelle dreier det seg ikke om økonomisk arroganse, det var mer et generelt spørsmål om det er egen vinnings hensikt eller tanker om beste egnet samfunnsmodell som styrer vår stemmegivning.

Om at norge kan bli en meget høyrevridd stat:
Det var en oppsiktsvekkende påstand. Realiteten er vel heller at Norge er det suverent mest venstrevridde land i hele den vestlige verden. Hele vårt politiske spektrum er langt til venstre for det politiske tyngdepunktet i resten av Europa. Realpolitikken til feks Tony Blair hadde i norsk sammenheng vært så mørkeblå at han ikke hadde fått støtte i noe parti på stortinget.
Enig i at Blairs "sosialdemokratiske" parti har en del trekk som åpenbart står til høyre for det norske sosialdemokratiet, ja. Men at vi er suverent mest venstrevridd i Europa blir nokså løst fundert. I samme klasse finner vi Sverige, og selvsagt flere av de tidligere østblokklandene, sog uten at sistnevnte er noen særlig målestokk. Tyskland har også hatt lengre perioder med et sosialdemokrati som ikke er helt ulikt vårt.

Norge er det landet i den moderne verden med den suverent største offentlige sektoren, de minste lønnsforskjellene, det største statlige eierskapet på børsen, de sterkeste fagunionene, de høyeste skattene/avgiftene, den rikeste staten, det mest omfattende byråkratiet, den mest proteksjonistiske primærnæringspolitikken etc.etc. Nesten hele den norske industrien, alle de store selskapene, er helt eller delvis eid av staten. Realpolitisk har vi befunnet oss et sted imellom vesten og østblokkene siden 60-tallet, grunnen til at det for oss har fungert, i motsetning til øst-Europa, skyldes trolig ene og alene oljen.

Hvis vi skal tilnærme oss resten av den vestlige verden realpolitisk, betyr det stoooore skritt i retning høyre.

Hvis de tidligere østblokklandene blir med i EU og ikke vi, så står trolig Norge igjen som den mest venstrevridde nasjonen på hele kloden (med mulig unntak av Cuba og Venezuela).
Vi har IKKE de høyeste skatter og avgifter. Sverige og Italia er foran oss eksempelvis. Proteksjonismen har vi kunnet se langt etter siden vi kom inn i EØS; i det øyeblikk vi får til noe som helst blir vi sablet ned av et sterkt EU oftest med WTO i ryggen. Laks er stikkord. Frankrike, USA og Storbritannia er nasjoner med betydelig sterkere proteksjonisme enn Norge. At staten er rikest er rent oljerelatert, slik du også nevner. Og selvsagt har du rett i at også vårt samfunn har flere til dels alarmerende trekk.

Det er en sterk høyrevind over hele kloden i takt med økende velstand, tydeligvis gjør dette noe med enkeltmenneskenes ønske om personlig frihet, som parolene sier. Mitt poeng med å hevde at Norge kunne fremstå som et meget høyrevridd land er som alle sikkert har forstått FrP; dette partiet har gjentatte ganger blir karakterisert nettopp slik av mange utenlandske observatører og analytikere.

Honkey
 

Komponenten

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.08.2005
Innlegg
7.094
Antall liker
4
Vil anbefale å kjøpe kjøttdeig på tilbud til 19,90 og ha i frysen, har aldri skjønt hvorfor folk ikke kan planlegge litt frem i tid.... ;)
 
S

slowmotion

Guest
Da må man jo først kjøpe seg fryser.
Er det dyrt?

;)
 

Ivar_Loekken

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.12.2006
Innlegg
2.486
Antall liker
2
For å bli litt privat: Jeg hadde et par år med god inntekt for noen år siden (nei, langt fra direktørlønn), jeg har egen bolig (med middels høy gjeld jeg betjener alene) grunnet tidlig tap av foreldre, samt at jeg sikkert er 15 år eller mer eldre enn Løkken. Jeg har 13 år gammel bil, kjøper familiedeig, og klarer nesten betale regningene mine.
Hvor kommer da dette med at vi "velter oss i luksus" fra? Kan ikke si at jeg ser særlig mer fråtsing i Norge enn i andre I-land, snarere tvert imot. Det er mye tettere mellom luksusbiler og dyre restauranter på kontinentet.

Om at norge kan bli en meget høyrevridd stat:

Enig i at Blairs "sosialdemokratiske" parti har en del trekk som åpenbart står til høyre for det norske sosialdemokratiet, ja. Men at vi er suverent mest venstrevridd i Europa blir nokså løst fundert. I samme klasse finner vi Sverige, og selvsagt flere av de tidligere østblokklandene, sog uten at sistnevnte er noen særlig målestokk. Tyskland har også hatt lengre perioder med et sosialdemokrati som ikke er helt ulikt vårt.
Foreslår en sammenligning mellom Norge og Sverige og/eller Tyskland på:

- Grad av statlig eierskap i næringslivet.
- Andel sysselsatte i offentlig sektor.
- Grad av politisk innblanding/regulering i næringspolitikk (et kjent sitat fra den forhenv. svenske næringsministeren kan kanskje være en indikasjon i den sammenheng).
- Lønnsforskjeller.
- Nivå på pensjoner og trygdeordninger.
etc.etc.

Jeg tror du vil finne at Norge skiller seg kraftig ut i (vest-) europeisk sammenheng.

Vi har IKKE de høyeste skatter og avgifter. Sverige og Italia er foran oss eksempelvis.
Skatter - ja, skatter og avgifter, nei. De norske særavgiftene er helt eksepsjonelle, i Sverige får du tre Mercedeser for det du i Norge må betale for én.

Mitt poeng med å hevde at Norge kunne fremstå som et meget høyrevridd land er som alle sikkert har forstått FrP; dette partiet har gjentatte ganger blir karakterisert nettopp slik av mange utenlandske observatører og analytikere.
Realpolitisk er ikke FrP høyrevridd i europeisk sammenheng. Nevnte karakteristikk fra observatører og analytikere tilfaller alle partier som tør å snakke åpent om innvandingsproblemet, uansett hva resten av politikken deres består av. Innvandring er et tabu, en hellig ku beskyttet av nettopp disse observatørene og opinionsdannerne. Det er Europas største utfordring siden andre verdenskrig, en demografisk omveltning som kan få kataklysmiske konsekvenser, likefullt er det noe som det er forbudt å ta fatt i, ja endog å snakke om. Påpek problemet, og du blir karakterisert som høyreekstrem, - det er den politisk korrekte selvsensur. Men som du selv antyder, den begynner å sprekke. Folkeopprør mot meningsundertrykkelse er ikke noe nytt.
 

Komponenten

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.08.2005
Innlegg
7.094
Antall liker
4
Genialt! Hvor får man kjøpt?
På matbutikken. Du vet, der hvor man kan hente mat og gi penger til de som jobber der. Hvis man gir nok blir de ikke sure når du går. Dette kalles å handle mat. Av og til, og dette er litt rart, kan man gi litt mindre penger for maten, dette kalles tilbud. Man får noen små slags aviser i posten, og der står det hvortid dette gjelder. Man må alstå følge litt med, kan være litt krevende men man lærer etterhvert...
 
W

wurst

Guest
Situasjonen med SV eller FrP alene i regjering er strengt tatt økonomiske skrekkscenarioer, om man tar i litt.
Det er ikke alle som er enige i det!!
I dagens utgave av Gudbrandsdølen/Dagningen (www.gd.no) er det en artikkel av Håvard Teigen (professor i regional økonomi og politikk ved Høgskolen i Lillehammer).
Overskriften er "Alternative økonomar ut av skåpet", og tar for seg det kjente mantra fra det etablerte politiske miljø at vi ikke kan bruke mer av oljepengene uten å sette vår økonomi over styr, eller som man ynder å uttrykke det i AP: "sette hus og hjem i fare".  Professor Teigen er på ingen måte FrPer, og sier at det er mange økonomer - også på venstresida - som mener at Norge kan bruke langt mer av oljepengene enn idag. Han sier rett ut at: "den øredøvande semja blant elitane er skremande".
Han tar f.eks. for seg vår gamle og livsfarlige bilpark, og sier "Vi kunne bruke oljepengar til investering i ein heilt ny og moderne bilpark utan at det gjev press i økonomien i det heile teke."

Det norske politiske eventyret minner mer og mer om "Keiserens nye klær", og det er kanskje det stadig fler begynner å forstå i og med at velgerne strømmer til FrP.
 

Ivar_Loekken

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.12.2006
Innlegg
2.486
Antall liker
2
Når en faglig elite har vedtatt sannheter, så kan det være farlig for både omdømme og karriere å hevde noe annet. Sannhetene kan, spesielt innen områder som samfunnsøkonomi, nok også i seg selv være politisk betingede.
 

rumath

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.03.2004
Innlegg
1.653
Antall liker
228
Affa er en ekstremist av rang, uttalelsene hans kan umulig være bare spissformuleringer og provokasjoner... Jeg tror han faktisk mener noe av det han skriver. Og det skremmer meg! Kjære Affa, akkurat når du leser dette, så vit at du fikk en ateist til å be for deg! (Ps. Sett det på merittlista di. ) =)
 
W

wurst

Guest
Ivar_Loekken skrev:
Når en faglig elite har vedtatt sannheter, så kan det være farlig for både omdømme og karriere å hevde noe annet.
Det er artig da å minnes André Bjerkes morsomme professorsitat:

"Kommer det ut at jeg har sett et spøkelse, er jeg ferdig ved fakultetet!"

(- i debatt om paranormale fenomener)

Giordano Bruno ble som kjent brent på bålet fordi han hevdet at jorda var rund ....
 
K

knutinh

Guest
Når en faglig elite har vedtatt sannheter, så kan det være farlig for både omdømme og karriere å hevde noe annet. Sannhetene kan, spesielt innen områder som samfunnsøkonomi, nok også i seg selv være politisk betingede.
Betyr det at du ikke vil prøve å veilede de som lanserer teorier om strømkabler til 15.000,- eller magiske steiner/tusjer/pyramider?

Jeg vil tro at en doktorgradsstudent på Gløshaugen som jobber ut fra teorien om at Shannons -1.6dB var feil, at ideell brickwall filtering med uendelig demping kan realiseres, at månefasen påvirker binære datastrømmer på en CD etc vil møte solid motbør.

Selv om økonomi og samfunnsfag ikke er eksakte vitenskaper på samme måte, så vil jeg tro at det også der finnes grunnlærdom som er så grunnleggende at det må mer enn en FrP-politiker og et par avdankede økonomer til for å rokke ved dem. Ellers er jeg helt fri for innsikt i økonomi :)

Uansett hvor åpen man ønsker å være, så nytter det ikke å kaste all lærdom og resoneringsevne på båten. Da kan vi like gjerne gå tilbake til et religiøst styre.

-k
 

Honkey_Chateau

Hi-Fi freak
Ble medlem
05.01.2006
Innlegg
1.991
Antall liker
0
Hvor kommer da dette med at vi "velter oss i luksus" fra? Kan ikke si at jeg ser særlig mer fråtsing i Norge enn i andre I-land, snarere tvert imot. Det er mye tettere mellom luksusbiler og dyre restauranter på kontinentet.
Fra det aldeles åpenbare faktum at Norge har høyest levestandard og realinntekt (i gjennomsnitt) i verden.
Å sutre over hvor galt det er i Norge oppleves noe underlig. Men når det er sagt; forskjellene har økt betraktelig i Norge siden 60-tallet. Også det er et tegn på at vi ikke er så venstreradikale som noen her vil ha det til. på godt og vondt.

Honkey
 
A

Affa

Guest
Fra det aldeles åpenbare faktum at Norge har høyest levestandard og realinntekt (i gjennomsnitt) i verden.
Å sutre over hvor galt det er i Norge oppleves noe underlig. Men når det er sagt; forskjellene har økt betraktelig i Norge siden 60-tallet. Også det er et tegn på at vi ikke er så venstreradikale som noen her vil ha det til. på godt og vondt.

Honkey
Vell, jeg pratet nettopp med en ung verftsingeniør fra Skottland, Aberdeen. Han var 26 år med 3 års utdanning. Tjente 32000 pund hadde nettopp brukt 50000 pund på moderne 80m2 leilighet i bra sentralt strøk. Han skattet 25%. Arbeidsledigheten er 2%. Bilene koster 70-60% av det de gjør i Norge-
 
A

Affa

Guest
Affa er en ekstremist av rang, uttalelsene hans kan umulig være bare spissformuleringer og provokasjoner... Jeg tror han faktisk mener noe av det han skriver. Og det skremmer meg! Kjære Affa, akkurat når du leser dette, så vit at du fikk en ateist til å be for deg! (Ps. Sett det på merittlista di. ) =)
Gå å legg deg igjen snørrunge. Morra de smører mat til deg snart.
 

BT

Æresmedlem
Ble medlem
13.10.2005
Innlegg
17.802
Antall liker
2.404
Fra det aldeles åpenbare faktum at Norge har høyest levestandard og realinntekt (i gjennomsnitt) i verden.
Å sutre over hvor galt det er i Norge oppleves noe underlig. Men når det er sagt; forskjellene har økt betraktelig i Norge siden 60-tallet. Også det er et tegn på at vi ikke er så venstreradikale som noen her vil ha det til. på godt og vondt.

Honkey
Vi har da aldri vært venstreradikale før nå, med SV og SP i regjering. Men med alle oljeinntektene, penger på bok og god økonomi ved inngangen til perioden, og en økonom i førersetet skal vi ikke se bort ifra at det kan gå bra med oss likevel.
 
W

wurst

Guest
Selv om økonomi og samfunnsfag ikke er eksakte vitenskaper på samme måte, så vil jeg tro at det også der finnes grunnlærdom som er så grunnleggende at det må mer enn en FrP-politiker og et par avdankede økonomer til for å rokke ved dem. Ellers er jeg helt fri for innsikt i økonomi :)
Jeg vil tro professor Teigen har mer innsikt i dette enn en som etter eget utsagn er helt fri for innsikt i faget. Det er heller ikke sikkert han ville satt pris på å bli plassert i "avdanket"-gruppen.

Uansett hvor åpen man ønsker å være, så nytter det ikke å kaste all lærdom og resoneringsevne på båten. Da kan vi like gjerne gå tilbake til et religiøst styre.
Kanskje det ikke ville være så dumt, du illustrerer jo nettopp et slikt forhold i din tiltro til flertallet (?) av norske økonomer.
 
K

knutinh

Guest
Jeg vil tro professor Teigen har mer innsikt i dette enn en som etter eget utsagn er helt fri for innsikt i faget. Det er heller ikke sikkert han ville satt pris på å bli plassert i "avdanket"-gruppen.

Kanskje det ikke ville være så dumt, du illustrerer jo nettopp et slikt forhold i din tiltro til flertallet (?) av norske økonomer.
Den akademiske debatten vil og må gå videre, hvor flertallets mening blir utfordret av unge og sultne akademikere.

Jeg er derimot ikke for at politikere skal støvsuge "markedet" for akademikere som har den meningen de er ute etter, for så å omgjøre hele landet til et gigantisk eksperiment for å teste ut teorien. Er det så rart?

-k
 
W

wurst

Guest
Jeg er derimot ikke for at politikere skal støvsuge "markedet" for akademikere som har den meningen de er ute etter, for så å omgjøre hele landet til et gigantisk eksperiment for å teste ut teorien. Er det så rart?
Nå er vi der igjen: fordi man ikke deler dine synspunkter  forsøker du å diskreditere en persons meninger med antydninger om skjulte motiver osv.
Jeg tror ikke den omtalte artikkelen er et bestillingsverk fra noen politiker. Håvard Teigen er en mann med personlig integritet som nok står politisk til venstre. Han synes også å mene at det er synd at hans konklusjoner utelukkende er blitt FrPpolitikk.
Professor Teigen sier bl.a.:
"Eg veit at det er mange økonomar, også innan akademia, som meiner at Norge kan bruke meir av rikdomen sin til å løyse samfunnsproblem i dag utan at dette fører til problem i morgon. Eg trur det er minst like mange økonomar på venstresida i politikken som på høgresida som meiner dette. Likevel har posisjonen vorte Fremskrittsparti-politikk.
Det er derfor på tide å kome ut av skåpet, og nå kjem eg ut frå ei dør litt til venstre.
- Det blir gjeve inntrykk av at handlingsregelen kan grunngjevast i økonomisk teori, til dømes økonomisk teori om rente- og inflasjonsutvikling. Det er ikkje riktig."
Osv.
Jeg anbefaler å lese artikkelen i GD, du må imidlertid abonnere på nettutgaven (hvis du ikke har papirutgaven) for å få tilgang. For en dag koster det kr. 10.
 

Ivar_Loekken

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.12.2006
Innlegg
2.486
Antall liker
2
Betyr det at du ikke vil prøve å veilede de som lanserer teorier om strømkabler til 15.000,- eller magiske steiner/tusjer/pyramider?
Jeg argumenterer som andre for mine synspunkter, hva folk mener eller gjør som konsekvens av dette (om noe) er så opp til dem. Hvis ingen finner argumentene troverdige, har jeg enten et formidlingsproblem eller et innholdsmessig problem, det gjelder ingeniører såvel som økonomer.

Jeg vil tro at en doktorgradsstudent på Gløshaugen som jobber ut fra teorien om at Shannons -1.6dB var feil, at ideell brickwall filtering med uendelig demping kan realiseres, at månefasen påvirker binære datastrømmer på en CD etc vil møte solid motbør.

Selv om økonomi og samfunnsfag ikke er eksakte vitenskaper på samme måte, så vil jeg tro at det også der finnes grunnlærdom som er så grunnleggende at det må mer enn en FrP-politiker og et par avdankede økonomer til for å rokke ved dem. Ellers er jeg helt fri for innsikt i økonomi :)
Hvis du er helt fri for innsikt i økonomi, bør du kanskje ikke så veldig bastant hevde hva som er og ikke er å rokke ved den fundamentale grunnlærdommen?

Uansett, sist jeg leste budsjettall ville FrP redusere netto overskudd på statsbudsjettet med 17mrd i forhold til regjeringspartiene (Bondevik II). Totalbudsjettet er ca 1200mrd. Det vil si en justering på 1,4%. Det strider mot sunn fornuft at en slik nyanseforskjell medfører økonomisk kollaps, også at det går på akkord med grunnlærdommen. Det er også merkelig at feks Irland skal bygge ut stamveinettet for 250 milliarder de neste 10 årene, mens Norge ikke har råd. At Sverige har 180 mil motorvei klasse-A, mens mye rikere Norge har under 20. I det store og hele er det rart at en stat som bestitter enorm rikdom både har et høyere skatte-/avgiftsnivå og en dårligere infrastruktur enn de fleste andre land.

Hvis det virkelig må være slik har man et sterkt argument for at det ikke er hensiktsmessig at naturressursene forvaltes av staten i det hele tatt.

I mine år som "teoretiker" har jeg lært mer enn noe at hvis teorier går på tvers av grunnleggende sunn fornuft, så er de som oftest feil. Uansett hvor elaborerte og komplekse modellene er, - de som er gode er også henger også på greip rent intuitivt. Grønn tusj og dempeføtter i titan strider mot sunn fornuft, likesom som påstanden om at verdens rikeste stat ikke har råd til å bygge ut like god infrastruktur som andre, mye fattigere land.
 

Honkey_Chateau

Hi-Fi freak
Ble medlem
05.01.2006
Innlegg
1.991
Antall liker
0
På mange punkter enig med Løkken. Det er vanskelig å tro på at disse under 2% kan velte statsøkonomien i dette stakkars søkkrike landet. :) Nå der det neppe det som er det totale bildet heller, de aller fleste økonomer uttaler seg temmelig klart om hva som kan bli resultatet om et såpass ukritisk tankesett får råde i nasjonens styringsorganer.
Men det å sammenligne Norge og andre land mht veibygging blir meget urettferdig; vi har betydelig færre innbyggere enn de aller fleste, et MYE lengre land med MYE mer spredt bosetning (vi har betydelig mye MER vei enn Sverige, og betydelig dyrere veibygge- og vedlikeholdskostnader), så slike sammenligninger som sagt, blir meget upresise. Å bygge en helårs stamvei fra Stockholm til Göteborg er jo som en tur i parken i forhold til å gjøre det samme mellom Oslo og Bergen
Nå vel, dette er vel i utgangspunktet ikke en samferdselsdebatt, men i de fleste aspekter innen nasjonale problemstillinger skilller Norge seg fra de fleste andre land. Det må vi bare innse.

Honkey
 
K

knutinh

Guest
Nå er vi der igjen: fordi man ikke deler dine synspunkter  forsøker du å diskreditere en persons meninger med antydninger om skjulte motiver osv.
Jeg tror ikke den omtalte artikkelen er et bestillingsverk fra noen politiker. Håvard Teigen er en mann med personlig integritet som nok står politisk til venstre. Han synes også å mene at det er synd at hans konklusjoner utelukkende er blitt FrPpolitikk.
Professor Teigen sier bl.a.:
"Eg veit at det er mange økonomar, også innan akademia, som meiner at Norge kan bruke meir av rikdomen sin til å løyse samfunnsproblem i dag utan at dette fører til problem i morgon. Eg trur det er minst like mange økonomar på venstresida i politikken som på høgresida som meiner dette. Likevel har posisjonen vorte Fremskrittsparti-politikk.
Det er derfor på tide å kome ut av skåpet, og nå kjem eg ut frå ei dør litt til venstre.
- Det blir gjeve inntrykk av at handlingsregelen kan grunngjevast i økonomisk teori, til dømes økonomisk teori om rente- og inflasjonsutvikling. Det er ikkje riktig."
Osv.
Jeg anbefaler å lese artikkelen i GD, du må imidlertid abonnere på nettutgaven (hvis du ikke har papirutgaven) for å få tilgang. For en dag koster det kr. 10.
Jeg kjenner ikke til personen du snakker om, og uttalte meg på helt generelt grunnlag. Altså: Politikere ønsker (av forskjellige årsaker) å endre status quo. For å få ryggdekning finner de en akademiker som støtter ideen. Problemet er at det finnes mange akademikere og du finner alltid noen som støtter hva det måtte være. Hvis 99% er uenige, så er seleksjonen av denne ene svært selektiv.

-k
 

Ivar_Loekken

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.12.2006
Innlegg
2.486
Antall liker
2
Honkey: Bemerk enheten på sammenligningen mellom Norge og Sverige: ikke mill, men MIL, som i km*10.
 
W

wurst

Guest
Politikere ønsker (av forskjellige årsaker) å endre status quo. For å få ryggdekning finner de en akademiker som støtter ideen.
Det er mye mulig dette er tilfelle i mange sammenhenger, men jeg tror bestemt ikke at det kan sies om den artikkelen jeg refererte til. Derfor skjønner jeg ikke hvorfor du skulle dra dette inn i ditt tilsvar hvis det ikke var for å antyde at det kunne være slik i dette tilfellet også.
Hvis du er uenig i sak, synes jeg heller du skal prøve å argumentere for dine meninger på et faglig og saklig grunnlag.
 
K

knutinh

Guest
Jeg argumenterer som andre for mine synspunkter, hva folk mener eller gjør som konsekvens av dette (om noe) er så opp til dem. Hvis ingen finner argumentene troverdige, har jeg enten et formidlingsproblem eller et innholdsmessig problem, det gjelder ingeniører såvel som økonomer.
Jeg tror helt klart at du (og jeg) har et formidlingsproblem i diverse diskusjoner her på forumet.
Hvis du er helt fri for innsikt i økonomi, bør du kanskje ikke så veldig bastant hevde hva som er og ikke er å rokke ved den fundamentale grunnlærdommen?
Har jeg hevdet hva som er fundamental lærdom i økonomi? Jeg har bare hevdet at slik fundamental lærdom sannsynligvis eksisterer. Hvis et parti argumenterer for sin politikk støttet av 2% av fagfolkene er det uansett oppsiktsvekkende og grunn til å se nærmere på.

Uansett, sist jeg leste budsjettall ville FrP redusere netto overskudd på statsbudsjettet med 17mrd i forhold til regjeringspartiene (Bondevik II). Totalbudsjettet er ca 1200mrd. Det vil si en justering på 1,4%. Det strider mot sunn fornuft at en slik nyanseforskjell medfører økonomisk kollaps, også at det går på akkord med grunnlærdommen. Det er også merkelig at feks Irland skal bygge ut stamveinettet for 250 milliarder de neste 10 årene, mens Norge ikke har råd. At Sverige har 180 mil motorvei klasse-A, mens mye rikere Norge har under 20. I det store og hele er det rart at en stat som bestitter enorm rikdom både har et høyere skatte-/avgiftsnivå og en dårligere infrastruktur enn de fleste andre land.
Sv og FrP er vel ganske like egentlig..

-k
 

lionstar

Overivrig entusiast
Ble medlem
02.03.2006
Innlegg
655
Antall liker
0
Høyre er det partiet med dårligst trynefaktor, derfor vil de aldri bli store.

sanner, clemet, erna, brende, og unge høyre leder  isaksen, de er ikke akkurat folk jeg ville invitert med hjem for å drikke vin..:)
 
Topp Bunn