Horn shootout EFT 2010

T

timc

Guest
Var ikke mye vettug å lese ut av dette. Siden det bare blir testet èn driver pr. horn er det ikke enkelt, å vite hva som forårsakker hva. Hvordan bølgefronten er når den kommer ut av driveren vil ha enorm påvirkning for hvilket horn som gir best resultat.
 
Topp Bunn