Politikk, religion og samfunn Ditt ideelle parti

S

Slubbert

Guest
Siden det er så mye politisk polarisering og (imo) meningsløs «rød mot blå» kjekling her inne, så vel som i samfunnsdebatten generelt, så kunne jeg tenkt meg å vite hvilke meninger folk egentlig har gjort seg opp selv om politiske spørsmål og sitt eget politiske ståsted. Drit i farger, blokker og partiprogrammer; hva mener du? Det kan være om alt fra skatter og avgifter til kriminalpolitikk og moralske politiske spørsmål. For å starte ballet, her er noen sv mine kjepphester, i mer eller mindre prioritert rekkefølge. Jeg ønsker meg et politisk parti som vil:

 • Legalisere og regulere alle rusmidler, siden dagens politikk har skylda for over 50% av alle straffedommer og legger grunnlaget for en enorm svart økonomi og enorme mengder kriminalitet. Forfølgelsen av fredelige rusbrukere er dessuten det største menneskerettsovergrepet i den vestlige verden i dag.
 • Basere all annen kriminalpolitikk på følgende mål i kriminalmeldingen fra 1978 som et (om ikke nødvendigvis eneste) førende prinsipp: «Det er et mål i seg selv å redusere bruken av straff.»
 • På sikt fjerne alle tilskudd og støtteordninger for å få barn, og aller først kontantstøtten.
 • Fjerne blasfemiloven.
 • Fjerne sexkjøpsloven.
 • Fjerne helligdagsloven.
 • Fjerne ekteskapsloven.
 • Straffeforfølge omskjæring som grov legemsbeskadigelse, både mot gutter og jenter.
 • Fjerne all støtte til religiøse organisasjoner.
 • Innføre 18-årsgrense for innmelding i religiøse organisasjoner.
 • Fjerne leterefusjonsordningen.
 • Stoppe utredning av nordområdene.
 • Igangsette en gradvis kompetansemessig omstilling av oljesektoren med mål om å bli teknologiledende på områdene som uunngåelig vil erstatte den.
 • Utarbeide en langsiktig plan for å bremse opp, stoppe og på sikt reversere veksten i offentlig tjenesteytende sektor.
 • Innføre skepsis og kritisk tenkning som obligatoriske fag i grunnskolen.
 • Styrke realfag og innføre teknologifag som programmering i grunnskolen.
 • Forby alternativ medisin.
 • Fundere all helsepolitikk i evidensbasert vitenskap.
 • Basere sin politikk relatert til sentralisering, infrastruktur og samferdsel på analyser av samfunnsøkonomisk kost/nytte.
 • Basere sin stilling til spørsmål om konkurranseutsetting og privatisering på analyser av samfunnsøkonomisk kost/nytte.
 • Styrke Riksrevisjonen og innføre strenge krav til internrevisjon i alle offentlige foretak.
 • Ha et skattenivå som tillater robust finansiering av offentlige tjenester, men også muliggjør en konkurransedyktig norsk produksjons- og teknologisektor.
 • Fjerne formueskatten.
 • Øke eiendomsskatten, men ha høyt innslagspunkt (over normal boligverdi).
 • Skatte sekundærbolig og videre mye kraftigere enn i dag.
 • Redusere avgifter på forbruksvarer.
 • Øke avgifter på luksusvarer.
 • Opprettholde omtrent dagens nivå på inntektsskatt.
 • Redusere utgiftene til Forsvaret.
 • Styrke infrastruktur, spesielt jernbane, men også vei.
 • Melde Norge inn i EU.
 • Gitt at EU inngår et forsvarspolitisk samarbeid, melde Norge ut av NATO (men kun gitt at).
 • Styrke Skandinavisk samarbeid og Skandinavia som region, gjerne på lang sikt med mål om en felles Skandinavisk stat.

Listen er ikke uttømmende, mer kan tilkomme.
 
Sist redigert:
S

Slubbert

Guest
Tre til jeg glemte, hører egentlig til et stykke opp på lista:

 • Liberalisere bioteknologiloven.
 • Legalisere aktiv dødshjelp.
 • Fjerne verneplikten.

Mulig/usikker:

 • På sikt obligatorisk barnehage (men fjern kontantstøtta først).
 • Øke arveavgiften kraftig.
 
Sist redigert:

RuneRaskeReven

Hi-Fi freak
Ble medlem
16.08.2014
Innlegg
5.739
Antall liker
2.496
Sted
Oslo
Torget vurderinger
1
Bra tråd:

- Forenkling av trygdeoven for å sikre et mer effektivt NAV for å bruke ressursene på de som virkelig trenger det, og automatisere enkle saker. Sikre at arbeidsledige kan søke på jobb fra dag 1 framfor å krige med NAV for å betale husleia.

- Styre de svake sine rettigheter. F.eks ressurssvake mennesker som ikke har opparbeidet seg rettigheter i arbeid får støtte fra dag 1 ved sykeopphold, og ikke være i krig med NAV framfor å bli frisk.

- Frigjøre ressurser til å støtte handicapede / vanskeligstilte familier, samt å lovregulere støtte for å komme tilbake i arbeid og ha et verdig liv for disse.

- Implementere Frp sin modell for eldreomsorg, rett til eldrebolig som er statlig regulert og ikke kommunalt.

- Øke kompetansen i stat og kommune for å anskaffe og kvalitetssikre tjenester fra både offentlige og private aktører. Sikre at de gode verdiene blir vektlagt sammen med bunnlinjen.

- Endre klimapolitikken til å fokusere på energimiks og samarbeid med EU framfor symbolpolitikk.

- Investering i fornybar energi og andre potensielle områder der hvor Norge kan være konkurransedyktig etter oljen.

- En skikkelig hestekur på offentlig sektor og få kostnadsnivået ned på samme nivå som våre naboland.

- Beholde enkle og konvensjonelle helsetjenester i nærheten av der folk bor, innen rimelighetens grenser mht kostnader for samfunnet.

- Øke støtten til økologisk jordbruk og øke varemarkedet på kortreist norsk mat som folk vil ha.

- Åpne for narkotiske midler innen forskning og behandling, men ikke full legalisering.

- Åpne for aktiv dødshjelp i kritiske situasjoner, strengt regulert.

- Fjerne skatt på arbeidende kapital ASAP og legge mer til rette for små- og mellomstore bedrifter.

- Fjerne muligheten for å rekommunalisere barnehager, eldrehjem etc. som drives effektiv med høy kvalitet.

- Fjerne rasistparagrafen og alle former for begrensinger av ytringsfriheten for å stimulere til en mer åpen debatt i media, og komme oss bort fra den politiske korrekte tvangstrøyen.

- Gjøre det enklere å ansette og sparke ressurser for å få mer dynamikk inn i arbeidsmarkedet, copy paste av Danmark sin modell.

- Fjerne alle muligheter for trygdeeksport, copy paste DK.

- Gjøre det enklere for mennesker med utdannelse og erfaring fra utlandet til å komme til Norge fra alle verdens land. Redusere kraftig innvandring av mennesker som øker kostnadsnivået i Norge, type Somalia etc.

- Gjøre Norge mer investorvennlig, og nei, ingen skatt på skatt på skatt med arveavgift.

- Øke samarbeidet med EU via EØS eller EU-medlemskap, spesielt med tanke på å bygge nye næringer i Norge og klimapolitikk.

- fjerne verneplikten og profesjonalisere

- innføre samme helsesystem som Italia / Spania: privatisering i enkle behandlinger for å fjerne køer og beholde kritiske operasjoner i det offentlige.

- styrke samarbeidet med NATO

- fritt valg av skole basert på karakterer og fordypningsfag

- lovregulere barnemishandling i sekter og fjerne støtte med unntak av de etablerte religionene

- større krav til pressestøtte - puppeaviser og paradise hotell fortjener ikke dette.
 
Sist redigert:
S

Slubbert

Guest
Jeg har lenge vært usikker på arveavgiften, men heller mer og mer mot at den bør økes kraftig, feks at all arv over 5mill (eller noe i den dur) tilbakeføres til samfunnet. Begrunnelse:

Om du skaper arbeidsplasser og tjener penger kan du være så heslig rik som du bare vil, det plager meg lite. Om du har en fantasilliard i stedet for en fantasillion på konto betyr det med all sannsynlighet bare at du har skapt flere abeidsplasser og mer velstand til samfunnet. Men det betinger at du har skapt verdiene selv, når du har arvet dem er det slett ikke tilfellet. Steve Jobs skapte Apple fra en garasje, Donald Trump har ikke skapt en dritt.

At det er skatt på skatt kjøper jeg ikke, for penger du arver er ikke penger du har tjent. Du har ikke gjort en dritt for å få de pengene, de tilfaller deg fordi du tilfeldigvis er lagd av sperm fra en rik far. De er ikke din fortjeneste i det hele tatt. Så arveavgift er ikke beslag av inntekt på samme måte som inntektsskatt, for pengene var aldri penger du tjente i utgangspunktet. Det er ikke dine penger, det er pengene til en dau kis. Og daue kiser har ingen eiendomsrett.

Videre synes arv å være et sterkt incentiv til «hoarding» (opphopning) av verdier. Folk har aldri bruk for en fantasilliard, men hoarder det for å gi det til sine etterkommere. Det er et incentiv for å ta penger ut av bedrifter, heller enn å putte penger inn i dem. Så jeg ser heller ikke den verdiskapende effekten.

Så da står man igjen med at nedarvet rikdom er lite mer enn nedarvede forskjeller på folk. Noen blir født med et bedre utgangspunkt enn andre, og det er det ingen rettferdighet i. For all del, tjen deg heslig rik hvis du er flink nok til det, men at du skal begynne livet med en sølvskje i ræva har jeg vanskelig for å se hverken noen rettferdighet eller samfunnsnytte i.

Tar forbehold om at dette resonnementet og min mening om saken er work in progress.
 
Sist redigert:
S

Slubbert

Guest
Så egentlig er det ikke det at jeg er for arveavgift som sådan, men heller at jeg er i mot arv som sådan. I hvert fall over en viss mengde. Det synes å være en siste rest av føydalsamfunnet.

Edit: Som fikk meg til å komme på en ting til, hvordan kunne jeg glemme:

 • Avvikle monarkiet.
 
Sist redigert:
S

Slubbert

Guest
MEN, på den annen side; når du har tjent penger og skattet av dem, så bør du kunne gjøre med nettoinntekten hva du selv ønsker. Inkludert å gi den bort til andre. Så arg, dette er en nøtt som jeg har vanskelig for å finne en konsistent mening om.

Får sove på det.
 

Larson

Æresmedlem
Ble medlem
25.01.2014
Innlegg
10.215
Antall liker
3.687
MEN, på den annen side; når du har tjent penger og skattet av dem, så bør du kunne gjøre med nettoinntekten hva du selv ønsker. Inkludert å gi den bort til andre. Så arg, dette er en nøtt som jeg har vanskelig for å finne en konsistent mening om.

Får sove på det.
Hvis jobben min plutselig finner ut at de vil donere meg en solid bonus, så må jeg fortsatt skatte av bonusen.
 

RuneRaskeReven

Hi-Fi freak
Ble medlem
16.08.2014
Innlegg
5.739
Antall liker
2.496
Sted
Oslo
Torget vurderinger
1
MEN, på den annen side; når du har tjent penger og skattet av dem, så bør du kunne gjøre med nettoinntekten hva du selv ønsker. Inkludert å gi den bort til andre. Så arg, dette er en nøtt som jeg har vanskelig for å finne en konsistent mening om.

Får sove på det.
Et stort problem er arveavgift ved overføring av selskap mellom generasjoner / familieselskap eller når man mistet foreldre ung og må selge barndomshjemmet. Den er dypt urettferdig for de fleste.
 

Disqutabel

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.09.2016
Innlegg
6.320
Antall liker
4.587
Interessant nok deler jeg i hovedsak synet på "partiets program"; noen mindre innsigelser har jeg vel, men ikke større enn at litt forhandling ville kunne danne et godt grunnlag. :)
Har tumlet med ideen om å etablere partiet "Pragma", og dette har omtrent det samme program som Slubbert har stilt opp.

Men RRR's tilføyelser oppleves å være betydelig mer følelsesbaserte, og vil skape minst like mange problemer som de løser. Der må det nok mye tenking til, før man kan komme fram til noe som kan karakteriseres som et levelig samfunn.
 
Sist redigert:
S

Slubbert

Guest
MEN, på den annen side; når du har tjent penger og skattet av dem, så bør du kunne gjøre med nettoinntekten hva du selv ønsker. Inkludert å gi den bort til andre. Så arg, dette er en nøtt som jeg har vanskelig for å finne en konsistent mening om.

Får sove på det.
Et stort problem er arveavgift ved overføring av selskap mellom generasjoner / familieselskap eller når man mistet foreldre ung og må selge barndomshjemmet. Den er dypt urettferdig for de fleste.
Jeg er ikke enig i at det er urettferdig at man må selge barndomshjemmet. Hvorfor er det rettferdig at man får et hus uten å ha gjort noe for det? Hvis dette huset/hjemmet i tillegg er sentralt plassert er det kanskje verdt 10mill, det tilsvarer en netto ekstrainntekt på 250.000 i året gjennom hele arbeidslivet, før vi en gang begynner å regne på verdistigning og renter og sånt på boliglånet de fleste andre må ta opp. Hvorfor er det rettferdig at noen skal få en skattefri ekstrainntekt på 250k+ i året uten å gjøre noe som helst for det?

Og hvorfor skal selskap overføres mellom generasjoner? Jeg ser heller for meg at hvis en betydelig aksjonær i et selskap dør, så utløser det automatisk tilbakeføring av vedkommendes aksjer til selskapet (tilsvarende buyback). Men aksjer og sånn har jeg ikke så god greie på, så der må jeg sette meg mer inn i detaljene.

Uansett, at mennesker skaper verdier og arbeidsplasser og slik tjener seg rike på sine idéer er bra. Det er det som gjør at kapitalismen har fostret mye mer menneskelig kreativitet og fremgang enn noen andre styrende prinsipper. Men at mennesker fødes inn i rikdom er ikke bra, det er en levning av føydalsamfunnet. Eiendomsretten innbefatter ikke noen rett til å bli født med eiendom, for i så fall blir den forgrepet mot for en veldig stor andel av befolkningen.
 
Sist redigert:

MML

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.02.2010
Innlegg
1.682
Antall liker
1.003
Torget vurderinger
1
Stort sett enig med trådstarter. Da jeg er spesielt opptatt av helsepolitikk vil jeg tilføye:
-Fjerne sykemeldingsordning, arbeidstakere bør ha rett på 1 år egenmeldt sykdom. Dette vil frigjøre enorme resurser i helsevesenet og sikre at kun pasienter som trenger helsehjelp oppsøker behandlere.
-Redusert ytelse under sykdom. 3 karensdager, deretter 80% ytelse må allikevel sies å være svært generøst.
-Forenkle regelverket og samkjøre ytelser i NAV. Langvarige "avklaringsprosesser" har bare negative sider. Dersom noen ikke er tilbake i jobb etter 2 år, bør saken være grei. Uføretrygd eller sosialstønad.

-Endring av skattesystemet slik at all formue skattes likt, dvs innføring av eiendomsskatt.

Det store spørsmålet er jo hvem man skal stemme på? I Norge er jo alt stort sett samme grøten med forskjellige farger, men realpolitikken er stort sett lik gjennom hele spekteret.
 

RuneRaskeReven

Hi-Fi freak
Ble medlem
16.08.2014
Innlegg
5.739
Antall liker
2.496
Sted
Oslo
Torget vurderinger
1
MEN, på den annen side; når du har tjent penger og skattet av dem, så bør du kunne gjøre med nettoinntekten hva du selv ønsker. Inkludert å gi den bort til andre. Så arg, dette er en nøtt som jeg har vanskelig for å finne en konsistent mening om.

Får sove på det.
Et stort problem er arveavgift ved overføring av selskap mellom generasjoner / familieselskap eller når man mistet foreldre ung og må selge barndomshjemmet. Den er dypt urettferdig for de fleste.
Jeg er ikke enig i at det er urettferdig at man må selge barndomshjemmet. Hvorfor er det rettferdig at man får et hus uten å ha gjort noe for det? Hvis dette huset/hjemmet i tillegg er sentralt plassert er det kanskje verdt 10mill, det tilsvarer en netto ekstrainntekt på 250.000 i året gjennom hele arbeidslivet, før vi en gang begynner å regne på verdistigning og renter og sånt på boliglånet de fleste andre må ta opp. Hvorfor er det rettferdig at noen skal få en skattefri ekstrainntekt på 250k+ i året uten å gjøre noe som helst for det?

Og hvorfor skal selskap overføres mellom generasjoner? Jeg ser heller for meg at hvis en betydelig aksjonær i et selskap dør, så utløser det automatisk tilbakeføring av vedkommendes aksjer til selskapet (tilsvarende buyback). Men aksjer og sånn har jeg ikke så god greie på, så der må jeg sette meg mer inn i detaljene.

Uansett, at mennesker skaper verdier og arbeidsplasser og slik tjener seg rike på sine idéer er bra. Det er det som gjør at kapitalismen har fostret mye mer menneskelig kreativitet og fremgang enn noen andre styrende prinsipper. Men at mennesker fødes inn i rikdom er ikke bra, det er en levning av føydalsamfunnet. Eiendomsretten innbefatter ikke noen rett til å bli født med eiendom, for i så fall blir den forgrepet mot for en veldig stor andel av befolkningen.
Små familieselskaper har ikke aksjonærer som kan steppe opp og ta over. I praksis må man ta opp lån eller tømme selskapet for likvider.

Foreldre må kunne gi fra seg eiendeler til sine barn som de allerede har betalt skatt på flere ganger.
 

Balle Clorin

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.06.2012
Innlegg
6.686
Antall liker
4.584
Torget vurderinger
2
Mye å være enig og uenig i i første innlegg, men første prioritet nå er å redde samfunnet fra kriminalitet og gangsterveldet som utvikler seg i skole og oppvekstmiljø og det om seg gripende kriminelle arbeidslivet og utrydding av ansvarlig yrkesliv. Statens første prioritet må være å holde innbyggerne beskyttet mot kriminelle og sørge for trygghet i hverdagen , hvis ikke rakner alt annet .

Det er eksempel som krever tiltak fra ytre høyre og ytre venstre .

Snillismen og ettergivende autoriteter i skole og samfunn og import av ikke-vestligtenkende sosialklienter er en farlig blanding, det vêt vi fra Sverige.

Derfor trenger vi at ,
FrP og Sp slår seg sammen og stopper all familiegjenforening og import av ikke vestlige i individer, da det viser seg uforenlig med en bærekraftig velferdstat , og reell innvandringstopp vil bremse utviklingen av paralellsamfunn belastet meg gjengkultur .
. Da kan politiet og sivilforsvaret gå inn i søndre/indre Oslo og rydde opp. De kriminelle og andre plageånder må ikke få en dags ro. Foreldrene til mobbere og ungdomskriminell må ansvarliggjøres.

Venstre og KrF og SV må ut av alle politiske posisjoner slik den selvutslettende snillismen og toleransen stoppes

Så får Ap ta ansvaret for arbeidslivet og sikre anstendige kår det mens Rødt får ansvaret for å utrydde bemanningsselskap på kanten av loven og sosial dumping.

Høyre er så utvannet av samarbeid at de ikke kan brukes til noe og må settes under administrasjon for å bremse de værste utslagene av sosialistisk skatteregimer, les formue og boligskatt for alminnelige folk som mei sjæl
- Høy skattbar bolig betyr ikke at man er rik og har godt med midler- skattlegging uten å se på betalingsevne og øvrige forpliktelser er et overgrep/

MDG får fortsette å gjøre Oslo grønn så lenge de ikke ordlegger for oljeinntektene .

Ble ikke ferdig fortsetter en annen dag
 
Sist redigert:
S

Slubbert

Guest
MEN, på den annen side; når du har tjent penger og skattet av dem, så bør du kunne gjøre med nettoinntekten hva du selv ønsker. Inkludert å gi den bort til andre. Så arg, dette er en nøtt som jeg har vanskelig for å finne en konsistent mening om.

Får sove på det.
Et stort problem er arveavgift ved overføring av selskap mellom generasjoner / familieselskap eller når man mistet foreldre ung og må selge barndomshjemmet. Den er dypt urettferdig for de fleste.
Jeg er ikke enig i at det er urettferdig at man må selge barndomshjemmet. Hvorfor er det rettferdig at man får et hus uten å ha gjort noe for det? Hvis dette huset/hjemmet i tillegg er sentralt plassert er det kanskje verdt 10mill, det tilsvarer en netto ekstrainntekt på 250.000 i året gjennom hele arbeidslivet, før vi en gang begynner å regne på verdistigning og renter og sånt på boliglånet de fleste andre må ta opp. Hvorfor er det rettferdig at noen skal få en skattefri ekstrainntekt på 250k+ i året uten å gjøre noe som helst for det?

Og hvorfor skal selskap overføres mellom generasjoner? Jeg ser heller for meg at hvis en betydelig aksjonær i et selskap dør, så utløser det automatisk tilbakeføring av vedkommendes aksjer til selskapet (tilsvarende buyback). Men aksjer og sånn har jeg ikke så god greie på, så der må jeg sette meg mer inn i detaljene.

Uansett, at mennesker skaper verdier og arbeidsplasser og slik tjener seg rike på sine idéer er bra. Det er det som gjør at kapitalismen har fostret mye mer menneskelig kreativitet og fremgang enn noen andre styrende prinsipper. Men at mennesker fødes inn i rikdom er ikke bra, det er en levning av føydalsamfunnet. Eiendomsretten innbefatter ikke noen rett til å bli født med eiendom, for i så fall blir den forgrepet mot for en veldig stor andel av befolkningen.
1. Små familieselskaper har ikke aksjonærer som kan steppe opp og ta over. I praksis må man ta opp lån eller tømme selskapet for likvider.

2. Foreldre må kunne gi fra seg eiendeler til sine barn som de allerede har betalt skatt på flere ganger.
1. Hvis det er et enkeltpersonsforetak kunne man sett for seg at det tilfaller staten når en person dør. Det utgjør ingen inngripen i eiendomsretten siden døde personer ikke har noen eiendomsrett. I tilfellet ANS eller aksjeselskap virker det naturlig at eierandelen tilbakeføres til selskapet, og slik fordeles mellom de andre eierne.

2. Dette er som nevnt det jeg synes gjør spørsmålet vanskelig. Om det er barn eller ei har ikke noe å si, men når man har tjent opp og skattet på eiendom så bør man stå fritt til å gi denne bort til andre om man ønsker. Noe annet vil være en kraftig inngripen i eiendomsretten. Men det er også en dyp urettferdighet i at noen fødes inn i rikdom mens andre ikke gjør det. Det å arve et hus til 10mill gjør at du i praksis har dobbelt inntekt gjennom hele arbeidslivet, og du er fantastisk mye bedre stilt enn én som ikke arver noe, uten at du har gjort noe som helst for det. Og de som arver kjempeformuer...det er en videreføring av føydalsamfunnet. Og det har ingenting med verdiskapning å gjøre, og det fremmer ikke verdiskapning. Donald Trump har arvet masse selskaper og kjørt halvparten konkurs, og fortsatt er han steinrik. Selv de som sitter på gatehjørnet med et pappkrus har bedre forretningssans enn som så.

Det er jo i utgangspunktet en fin ting at foreldre sparer for å gi avkommet en bedre start på livet, men alt med måte. Kanskje det burde være et tak på hvor store gaver det er mulig å gi bort til andre enkeltpersoner, feks 5mill som nevnt i første innlegg. Dette ville da både omfatte arv og alle andre former for gaver.
 

Terje-A

Æresmedlem
Ble medlem
16.05.2013
Innlegg
11.586
Antall liker
5.958
Sted
Moss
Torget vurderinger
15
Mye å være enig og uenig i i første innlegg, men første prioritet nå er å redde samfunnet fra kriminalitet og gangsterveldet som utvikler seg i skole og oppvekstmiljø og det om seg gripende kriminelle arbeidslivet og utrydding av ansvarlig yrkesliv. Statens første prioritet må være å holde innbyggerne beskyttet mot kriminelle og sørge for trygghet i hverdagen , hvis ikke rakner alt annet .

Det er eksempel som krever tiltak fra ytre høyre og ytre venstre .

Snillismen og ettergivende autoriteter i skole og samfunn og import av ikke-vestligtenkende sosialklienter er en farlig blanding, det vêt vi fra Sverige.

Derfor trenger vi at ,
FrP og Sp slår seg sammen og stopper all familiegjenforening og import av ikke vestlige i individer, da det viser seg uforenlig med en bærekraftig velferdstat , og reell innvandringstopp vil bremse utviklingen av paralellsamfunn belastet meg gjengkultur .
. Da kan politiet og sivilforsvaret gå inn i søndre/indre Oslo og rydde opp. De kriminelle og andre plageånder må ikke få en dags ro. Foreldrene til mobbere og ungdomskriminell må ansvarliggjøres.

Venstre og KrF og SV må ut av alle politiske posisjoner slik den selvutslettende snillismen og toleransen stoppes

Så får Ap ta ansvaret for arbeidslivet og sikre anstendige kår det mens Rødt får ansvaret for å utrydde bemanningsselskap på kanten av loven og sosial dumping.

Høyre er så utvannet av samarbeid at de ikke kan brukes til noe og må settes under administrasjon for å bremse de værste utslagene av sosialistisk skatteregimer, les formue og boligskatt for alminnelige folk som mei sjæl
- Høy skattbar bolig betyr ikke at man er rik og har godt med midler- skattlegging uten å se på betalingsevne og øvrige forpliktelser er et overgrep/

MDG får fortsette å gjøre Oslo grønn så lenge de ikke ordlegger for oljeinntektene .

Ble ikke ferdig fortsetter en annen dag
Stopper vi familiegjenforening stopper vi også de etnisk norske som finner seg en utenlandsk mann eller hustru utenfor EØS området, enten det er fra f.eks. USA, Australia, Japan, Thailand, Brasil osv. Dette vil stride mot all internasjonal rett vil jeg tro.....
 

RuneRaskeReven

Hi-Fi freak
Ble medlem
16.08.2014
Innlegg
5.739
Antall liker
2.496
Sted
Oslo
Torget vurderinger
1
Jeg er ikke enig i at det er urettferdig at man må selge barndomshjemmet. Hvorfor er det rettferdig at man får et hus uten å ha gjort noe for det? Hvis dette huset/hjemmet i tillegg er sentralt plassert er det kanskje verdt 10mill, det tilsvarer en netto ekstrainntekt på 250.000 i året gjennom hele arbeidslivet, før vi en gang begynner å regne på verdistigning og renter og sånt på boliglånet de fleste andre må ta opp. Hvorfor er det rettferdig at noen skal få en skattefri ekstrainntekt på 250k+ i året uten å gjøre noe som helst for det?

Og hvorfor skal selskap overføres mellom generasjoner? Jeg ser heller for meg at hvis en betydelig aksjonær i et selskap dør, så utløser det automatisk tilbakeføring av vedkommendes aksjer til selskapet (tilsvarende buyback). Men aksjer og sånn har jeg ikke så god greie på, så der må jeg sette meg mer inn i detaljene.

Uansett, at mennesker skaper verdier og arbeidsplasser og slik tjener seg rike på sine idéer er bra. Det er det som gjør at kapitalismen har fostret mye mer menneskelig kreativitet og fremgang enn noen andre styrende prinsipper. Men at mennesker fødes inn i rikdom er ikke bra, det er en levning av føydalsamfunnet. Eiendomsretten innbefatter ikke noen rett til å bli født med eiendom, for i så fall blir den forgrepet mot for en veldig stor andel av befolkningen.
1. Små familieselskaper har ikke aksjonærer som kan steppe opp og ta over. I praksis må man ta opp lån eller tømme selskapet for likvider.

2. Foreldre må kunne gi fra seg eiendeler til sine barn som de allerede har betalt skatt på flere ganger.
1. Hvis det er et enkeltpersonsforetak kunne man sett for seg at det tilfaller staten når en person dør. Det utgjør ingen inngripen i eiendomsretten siden døde personer ikke har noen eiendomsrett. I tilfellet ANS eller aksjeselskap virker det naturlig at eierandelen tilbakeføres til selskapet, og slik fordeles mellom de andre eierne.

2. Dette er som nevnt det jeg synes gjør spørsmålet vanskelig. Om det er barn eller ei har ikke noe å si, men når man har tjent opp og skattet på eiendom så bør man stå fritt til å gi denne bort til andre om man ønsker. Noe annet vil være en kraftig inngripen i eiendomsretten. Men det er også en dyp urettferdighet i at noen fødes inn i rikdom mens andre ikke gjør det. Det å arve et hus til 10mill gjør at du i praksis har dobbelt inntekt gjennom hele arbeidslivet, og du er fantastisk mye bedre stilt enn én som ikke arver noe, uten at du har gjort noe som helst for det. Og de som arver kjempeformuer...det er en videreføring av føydalsamfunnet. Og det har ingenting med verdiskapning å gjøre, og det fremmer ikke verdiskapning. Donald Trump har arvet masse selskaper og kjørt halvparten konkurs, og fortsatt er han steinrik. Selv de som sitter på gatehjørnet med et pappkrus har bedre forretningssans enn som så.

Det er jo i utgangspunktet en fin ting at foreldre sparer for å gi avkommet en bedre start på livet, men alt med måte. Kanskje det burde være et tak på hvor store gaver det er mulig å gi bort til andre enkeltpersoner, feks 5mill som nevnt i første innlegg. Dette ville da både omfatte arv og alle andre former for gaver.
Det du ikke forstår her er at flere mellomstore og små selskaper / familieselskaper har forretninger og ansatte der Det naturlige eierskapet går i familie - det er ikke bare for andre småaksjonærer eller staten å videreføre dette. Resultatet av arveskatt er enten at selskapet avvikles eller at man blir satt tilbake ved å måtte betale skatt framfor investeringer etc.
 

AndersR

Hi-Fi freak
Ble medlem
15.05.2011
Innlegg
4.224
Antall liker
2.485
Sted
Oslo
Bra tiltak.

Jeg har ingen helt konkrete punkter jeg ville hatt inn, men jeg skulle gjerne sett en dreining bort fra individbasert politikk og mer over på samfunnsbasert politikk.
Altså, om noe blir innført som er kjipt for meg, men er bra for alle andre, både på kort og lang sikt, så bør ikke det at jeg må gjøre et par tiltak for å komme meg rundt problemet, hindre de positive effektene dette vil gi for resten av samfunnet.
Folk er ekstremt selvopptatte, og norsk politikk gjenspeiler dette i ekstremt stor grad.

Ellers skulle jeg gjerne ha sett mer oppfølgning av statlige og kommunale aktører for å hindre korrupsjon, åpenbar idioti og absurd sløsing av felleskapets ressurser, samt for å gi folk mer tillit til byråkratiet.

En revisjon av stemmeretten ville vært interessant. Valg er jo en popularitetskonkurranse, hvor folk flest prøver å stemme frem den favoritten de tror vil gi dem selv flest fordeler. I praksis er det en light-utgave av det vi gjerne kritiserer kraftig i USA. Er det en bærekraftig grunnmur for et styresett?

Overraskende nok har jeg ikke noe ønske om å avvikle monarkiet slik det fungerer i dag. Å ha en sikkerhetsventil i form av at Kongen kan si at nok er nok, ta dere sammen og bli enige, er ikke en uting. Og kongehuset vil kunne fungere samlende i konfliktfylte tider, uansett hvor uenige man er om politikk. Muligens et spill for galleriet, men etter min mening et fornuftig spill for galleriet.

Også ønsker jeg at EU-direktiver ikke går igjennom på autopilot, men at det faktisk vurderes nøye om det er hensiktsmessig å innføre de.

Det gjelder egentlig alt som endrer lover og regler. "Hva ønsker vi å oppnå med dette?" og "hva vil dette kunne forbedre?" er et spørsmål man bør stille seg hver gang man skal endre noe.
I mange tilfeller er det kun publisitet som er målet.
 

Disqutabel

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.09.2016
Innlegg
6.320
Antall liker
4.587
Det er mer enn bare et visst anstrøk av kommunisme i Slubberts arvepolitikk. Jeg finner akkurat det litt interessant, må jeg innrømme.

Men har ikke selv funnet mitt endelige ståsted i saken.

Hva med å fordele aksjene likt på samtlige ansatte i bedriften?
 

Terje-A

Æresmedlem
Ble medlem
16.05.2013
Innlegg
11.586
Antall liker
5.958
Sted
Moss
Torget vurderinger
15
Har inntrykk av at alle er positive til det meste bare ikke her, og det må ikke bli den minste ulempe for meg og mine uansett. (Vindmøller, bruer, veier, etc.)

Å akseptere at man må ta en for laget er en god holdning.
 

Balle Clorin

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.06.2012
Innlegg
6.686
Antall liker
4.584
Torget vurderinger
2
Arv er jo er gode som er ganske grunnleggende fra de første jordbrukssamfunn og til idag . I Frankrike er arveskatten 40%, men det har ikke fjernet rikdommen så det er vel veier rundt den. Men syns ikke det er noe forbilde for Norge , vi har hverken adel eller så store forskjeller. Mye av skattepraten i Norge er basert på misunnelse og at all skatt som ikke rammer meg selv er bra. De fleste som arver er i 55-65 år og godt etablert og arv gir en litt romslige alderdom( pensjonsordninger er jo blitt dårligere) evt starthjelp til yngre generasjon og jeg ser ikke grunn til at Staten skal rane til seg store deler av dette. Verdiene er betalt av skattlagt inntekt over at langt liv. Selvsagt er noen mer formuende enn andre og litt mer flaks med foreldre. Men noen har også god helse og godt humør fra sine foreldre , skal det skattlegges som en fordel ? fordi jeg aldri har hatt god helse og måttet betale i dyre dommer for assistanse og heller ikke har bekjente håndverkere, og av medisinske grunner heller ikke kunne få det yrket jeg ønsket meg...Nei boligpolitikken kan ordnes på andre vis enn ved å skattlegge arv og boligformue. - det siste per en formue som ikke gir inntekt- det er få som selger boligen for å bo i telt og putte gevinsten i lomma-
Forøvrig bør alle som kan gå på ski og nyte friluftsliv beskattes med høyere skatt siden jeg er misunnelig på dem også , og så de som har draget på damene bør betale en kukskatt,
For ikke å snakke om at det trengs en egen bimboskatt for blonde bloggere

Førøvrig er det idelle parti bestående av Dansk+Australsk innvandringspolitikk/
Ap+Rodt sin arbeidslivspolitikk /
KrF sin familiepolitikk/
Høyres skattepolitikk/
venstres alkoholpolitikk
SP sin rovdyrpolitikk
USA sin krimpolitikk ( forfølge taggere som om de skulle være ransmenn .skyt bandittene ved anledning , bur dem inne for livet ved 3 gangs forbrytelse ) Kriminell løpebaner er er bevisst yrkesvalg og skjer ikke bare fordi det er synd på deg-
MDG sin sykkelpolitikk.
SV har ingen politikk annet enn å gjøre vondt værre.
Åh det er deilig å være Harry i Syden! Skål

/
 
Sist redigert:

Dephnot

Rubinmedlem
Ble medlem
07.09.2004
Innlegg
44.798
Antall liker
9.819
Sted
MQ-9
Torget vurderinger
1
Dette var jo et omfattende emne, men hvorfor ikke. Her er noen punkter jeg ønsker meg i et parti:


Skole og utdanning

Fritt skolevalg. La evner, arbeid, innsats of resultater avgjøre hvor elever får plass. Ikke om man har en fjong eller uheldig hjemmedresse.

Sats mye mer på realfag og teknisk utdannelse

Kutt det meste av fjollete kurs og studier på innen humaniora som er basert på wokeness, identitetspolitkk og historerevisjonisme.

Fremme flere private skoler, men kutte all støtte til religiøse skoler

Undervisning i grunnskolen differensieres mer på bakgrunn av evner og ferdigheter og ikke utelukkende på alderstrinn.

Utvisning av studenter som går til angrep på ytringsfriheten. Eksempelvis forelesere, professorer eller møter med tema de ikke liker. Vær beinhard og krev tilbakebetaling av studielån og stipender for utviste studenter.

--

Forsvar

Natomedlemsskap er grunnsteinen i norsk forsvarspolitikk

Sterkere sikkerhetspolitisk samarbeid med EU

Verneplikt bør bli mer frivillig basert og gjerne lønnet mot at rekruttene binder seg til fremtidig insats

Styrking av Heimevernet.

---


Skatter og avgifter

Mer fokus på avgifter på forbruk og mindre på skatt på lønn.

Hev MVA så mye som nødvendig og kutt andre fiskale avgifter.

Lavere eller ingen arbeidsgiveravgift

Ingen arveavgift - respekt for privat eiendomsrett er sentralt i et demokrati

Ingen skatt på eget hjem

Ingen eiendomsskatt, men skatt på utbytte og avkastning

Mulig skatt på finanstransaksjoner

Ja til veiprising, nei til bompenger

Et skattenivå for næringslivet som gjør landet konkurransedyktig og som tiltrekker seg internasjonale aktører.

---

Miljø og klima

Sats på tiltak som virker og ikke på dydsposering og selvskading

Sats på utslippsfri kraftproduksjon, fornybart og atomkraft.

Bygg ut kabelnettet til utlandet og sats stort på eksport av ren norsk kraft.

Fortsett omlegging til elektrifisert transport på alle områder.

Ja til GMO og bioteknologi

Inne inngå avtaler og forpliktelser som man ikke er helt sikker på at man kan overholde, og ikke gjør noe forsøk på å forplikte fremtidige politikere på bakgrunn av spekulasjoner og fromme ønsker.

Fokus på å redusere forbruket i stedet for å stirreseg blind på produksjon av etterspurte produkter.

Fortsatt Norsk produksjon av olje og gass så lenge det er behov for det, og at etterspørselen uansett blir dekket på global basis. Ensidige kutt har null klimaeffekt og vil skade vår økonomi og finansielle evne til grønn omstilling.

Oppretthold refusjonsordningen. Den henger nøye sammen med skatteinntektene fra utvinningen og er en grunnstein i norske statsinntekter fra sektoren. Om fremtidige funn skal settes i produksjon eller ikke er avhengig av hvor langt man har kommet i omstillingen i selve forbruket (det som faktisk fører til utslipp). reduksjon i global etterspørsel vil automatisk føre til mindre produksjon over tid så det er ingen grunn til å gå løs på dette uten grunn.


---

Handel og landbruk

Fjerne all toll på matvarer fra land som gir norske produkter samme fordel.

Fremme av matproduksjon for eksport og handel

Drastisk redusering av alkoholavgifter, ned på maksimum gjennomsnitt i EU.

Friest mulig handel med de fleste land. Isolasjonisme og nasjonalisme er ikke i landets interesse.

--


Helse og sosial

Avvikle vinmonopolet og la dagens pol bli en uavhengig vinhandlerkjede i konkurranse med andre aktører.

Fjern alt av lukketider, skjenketider, helligdagsrestriksjoner etc. la butikker, utesteder etc. selv få avgjøre når og om de skal ha åpent.

Avkriminalisering av det meste av rusmidler. legal skattbar omsetning og fokus på opplysning, helse og skadereduksjon i stedet for tvang og straff.

Skrot sexloven og la ikke state legge seg opp i avtaler mellom voksne mennesker

18 års grense på all alkohol, rusmidler, tobakk etc. 18 er myndighetsalder i Norge.

Innfør en minstelønn i form at et minimumsbeløp folk kan leve for om de ikke har annen inntekt. Dette kan erstatte mange av dagens støtteordninger.

Fjern kontantstøtten

Behovsprøving av barnetrygd. Det gir ingen mening å dele ut penger til folk som har mer enn nok til å forsørge sine egne barn, gi heller mer til fattige familier.

Fjern all støtte til religiøse organisasjoner

Gjør loven kjønnsnøytral. Forby diskriminering på bakgrunn av kjønn eller rase, inkludert forbud mot kvoteringer i arbeidsliv, organisasjoner og utdanning.

Forbud mot omskjæring før fylte 18 år
Forbud mot kosmetisk kirurgi før fylte 18 år
Forbud mot kjønnsinngrep før fylte 18 år

Gjeninnfør kvakksalverloven.


---

Kultur

Støtt opp om nasjonale arenaer for Opera, konserter, museer, gallerier etc.

Ingen penger til unødig sløsing som OL og Eurovisjonens syngekonkurranse

Vern om bibliotekene og fri bruk av dem. Utvide lånemuligheter til kunst, verktøy etc.

Gjør NRK til en betalningskanal for de interesserte, med unntak av NRK TV1 og et par tre radiokanaler som kan finansieres over stasbudsjettet.

---

Infrastruktur

Satse kraftig på utbygging og forbedring av veinettet.

Biler er helt ålreit, men de bør alle bli utslippsfrie etterhvert.

Åpne for at private selskaper kan bygge ut og drive jernbanenettet

Bygg ut jernbanen der det er sosialøkonomisk lønnsomt

Fjern dagens løveordning for drosjer, og la det bli mulig for alle som oppfyller krav og tester å få løyve til persontransport. Dette vil også åpne for at tjenester som Lyft, Uber eller lignende kan bli lovlig og skattepliktig som annen inntekt.

--


Presse og ytringsfrihet

Verne om ytringsfrihet, den er grunnsteinen i et demokrati

Rett til alle ytringer og demonstrasjoner så lenge det ikke medfører kriminalitet i form av andre på vitale samfunnsinteresser, infrastruktur og presse. Inkludert ekstremister som Profetens Ummah, Nordisk Motstandsbevegelse og Extinction rebellion m.fl.

Fjern alle tøvete lover om "hatefull tale" etc., men styrk injurielovene

Oppretthold pressestøtten

---

Innvandring- asyl- og flyktningepolitikk

Gjør det enklere å innvandre til Norge om man har ferdigheter og yrke som det er behov for og man kan forsørge seg og sine. Autralia og NZ er foregangsland her. Sverige er skrekkens eksempel på det motsatte.

La asyl være forbeholdt individer som er personlig forfulgt av myndighetene i sitt hjemland. Eksempelvis forfattere, journalister og opposisjonspolitikere om risikerer forfølgelse for sitt virke. Å komme fra den tredje verden, eller tilhøre en eller annen gruppe skal ikke kvalifisere.

Status som flyktning skal være tidsavgrenset, og den skal trekkes tilbake når vedkommende kan reise hjem igjen.

Mye strengere håndhevelse av de som får avslag på sine søknader, men som nekter å reise hjem.

Det må bli krevet mye mer av innsats og egnethet å få tildelt norsk statsborgerskap. Det skal som hovedregel være i tillegg til sitt gamle, slik at det kan trekkes tilbake hvis det viser seg at det ble gitt på sviktende grunnlag eller vedkommende visere seg uskikket til å være norsk.

Forsatt fritt for alle EU-borgere å bosette seg og leve i landet, slik det er det for nordmenn ellers i EU.

---

Annet

Ja til fullverdig medlemskap i EU og full støtte til EØS inntil vi kommer i mål.

Ingen stemmerett til barn og umyndige. 18 år er myndighetsalder i Norge.

Fortsatt sterk støtte til trepartssamarbeidet i arbeidslivet.
 

RuneRaskeReven

Hi-Fi freak
Ble medlem
16.08.2014
Innlegg
5.739
Antall liker
2.496
Sted
Oslo
Torget vurderinger
1
Det du ikke forstår her er at flere mellomstore og små selskaper / familieselskaper har forretninger og ansatte der Det naturlige eierskapet går i familie.
Hva betyr "naturlig eierskap"?
Problemet med små bedrifter er at man må være dedikert for å ha eierskap og drifte dem. Det er ikke så enkelt at man bare kan finne noen nye til å ta over. Å vurdere disse foretakene som et stort AS er en feil. I praksis har flere slike bedrifter hatt problemer med generasjonsskifter grunnet dette, fordi de tapper selskapet og de som sitter med eierskapet med midler som ellers kunne ha gått til å ansette flere, drive mer innovasjon / prøve ut nye tjenester. Å ha en akademisk og teoretisk tilnærming til dette fungerer dårlig. Både formueskatten og arveavgiften (tatt bort i dag men kommer nok igjen) er eksempler på hvordan Norge undergraver verdiskapningen og investeringsviljen utenfor statlige eide selskaper og det offentlige. Disse skattene gir også lite til fellesskapet og er best egnet til for å opprettholde en slags rettferdighetsfølelse. Jeg kan være enig i at formueskatt er riktig i en del tilfeller, men i Norge slår den feil ut - spesielt på arbeidende kapital.

Dette kan sees i sammenheng med et annet problem vi har i Norge. Det er ikke kun offentlig sektor som må effektiviseres, men ikke minst alle større private selskaper som lever på det offentlige. Det er for komfortabelt å sitte i faste stillinger i disse vs. å drive noe for seg selv, ikke minst fordi vi har særskatter for disse, og et rapporteringsvelde som overgår våre naboer.
 
Sist redigert:
S

Slubbert

Guest
Det du ikke forstår her er at flere mellomstore og små selskaper / familieselskaper har forretninger og ansatte der Det naturlige eierskapet går i familie.
Hva betyr "naturlig eierskap"?
Problemet med små bedrifter er at man må være dedikert for å ha eierskap og drifte dem. Det er ikke så enkelt at man bare kan finne noen nye til å ta over. Å vurdere disse foretakene som et stort AS er en feil. I praksis har flere slike bedrifter hatt problemer med generasjonsskifter grunnet dette, fordi de tapper selskapet og de som sitter med eierskapet med midler som ellers kunne ha gått til å ansette flere, drive mer innovasjon / prøve ut nye tjenester. Å ha en akademisk og teoretisk tilnærming til dette fungerer dårlig. Både formueskatten og arveavgiften (tatt bort i dag men kommer nok igjen) er eksempler på hvordan Norge undergraver verdiskapningen og investeringsviljen utenfor statlige eide selskaper og det offentlige. Disse skattene gir også lite til fellesskapet og er best egnet til for å opprettholde en slags rettferdighetsfølelse. Jeg kan være enig i at formueskatt er riktig i en del tilfeller, men i Norge slår den feil ut - spesielt på arbeidende kapital.
Som nevnt vil jeg fjerne formueskatten, men jeg vil øke eiendomsskatten, dog med et høyt innslagspunkt så det ikke rammer vanlige folk. Og innføre mye hardere beskatning av sekundær og videre eiendommer. Men ikke for næringseiendom, det er viktig å ha et skattesystem som ikke rammer verdiskapningen.

Men hva arv angår ser jeg ikke denne problematikken. Du påstår at "flere selskaper har hatt problemer med generasjonsskifter", og det er jo et argument mot at de skal gå i arv heller enn for. Langt de fleste "familiebedrifter" er vel ikke enkeltpersonsforetak, men om ikke AS så ANS/DA. Og da ser jeg ikke noen grunn til at eierandelen til noen som dør ikke bare kan føres tilbake til selskapet, eller i praksis fordeles til de øvrige eierene på samme måte som om det var et AS.

Dette er jo rotet i samme som min motstand mot monarki eller adel. At titler og posisjoner skal gå i arv er meningsløst, og det samme burde i grunn gjelde rikdom. Du har ikke skapt noen verdier når du arver masse penger eller eiendom. Eller et firma. Og døde personer har ingen eiendomsrett, så jeg ser heller ikke hva det har med kommunisme å gjøre. Jeg er fullt ut for privat eiendomsrett, men ikke at eiendom/rikdom skal føres i arv. Problemet er hvordan man kan unngå at noen gir bort eiendommen sin uten å gripe utilbørlig inn i den private eiendomsretten. Det gjør at jeg i motsetning til hva Disqutabel synes å mene, ikke vet hva som er "min politikk" på området. Jeg er bare generelt i mot at titler, posisjoner eller rikdom skal gå i arv, og være noe enkelte mennesker fødes inn i. Å få er noen fundamentalt annerledes enn å tjene.
 
Sist redigert:

vrøvl

Overivrig entusiast
Ble medlem
22.05.2009
Innlegg
941
Antall liker
306
Torget vurderinger
1
Hvis jeg var en gubbe med en formue - sannsynligvis i form av eierskap i en bedrift som jeg kanskje hadde bygd opp fra null til suksess, mange arbeidsplasser osv...

Noe vakkert som jeg en gang kunne gi videre til mine etterkommere, de jeg elsker mest, så de kunne føre mitt livsverk videre.

Hvis politikerne da innførte arveavgift som foreslått i denne tråden. Feks alt over 5 millioner konfiskeres av Staten.

Da ville jeg fluksens tatt med meg formuen og verdiskapningen og arbeidsplassene mine, og flyttet til et annet land. Et sted der myndighetene behandlet meg rimelig.
 
Sist redigert:

RuneRaskeReven

Hi-Fi freak
Ble medlem
16.08.2014
Innlegg
5.739
Antall liker
2.496
Sted
Oslo
Torget vurderinger
1
Det du ikke forstår her er at flere mellomstore og små selskaper / familieselskaper har forretninger og ansatte der Det naturlige eierskapet går i familie.
Hva betyr "naturlig eierskap"?
Problemet med små bedrifter er at man må være dedikert for å ha eierskap og drifte dem. Det er ikke så enkelt at man bare kan finne noen nye til å ta over. Å vurdere disse foretakene som et stort AS er en feil. I praksis har flere slike bedrifter hatt problemer med generasjonsskifter grunnet dette, fordi de tapper selskapet og de som sitter med eierskapet med midler som ellers kunne ha gått til å ansette flere, drive mer innovasjon / prøve ut nye tjenester. Å ha en akademisk og teoretisk tilnærming til dette fungerer dårlig. Både formueskatten og arveavgiften (tatt bort i dag men kommer nok igjen) er eksempler på hvordan Norge undergraver verdiskapningen og investeringsviljen utenfor statlige eide selskaper og det offentlige. Disse skattene gir også lite til fellesskapet og er best egnet til for å opprettholde en slags rettferdighetsfølelse. Jeg kan være enig i at formueskatt er riktig i en del tilfeller, men i Norge slår den feil ut - spesielt på arbeidende kapital.
Som nevnt vil jeg fjerne formueskatten, men jeg vil øke eiendomsskatten, dog med et høyt innslagspunkt så det ikke rammer vanlige folk. Og innføre mye hardere beskatning av sekundær og videre eiendommer. Men ikke for næringseiendom, det er viktig å ha et skattesystem som ikke rammer verdiskapningen.

Men hva arv angår ser jeg ikke denne problematikken. Du påstår at "flere selskaper har hatt problemer med generasjonsskifter", og det er jo et argument mot at de skal gå i arv heller enn for. Langt de fleste "familiebedrifter" er vel ikke enkeltpersonsforetak, men om ikke AS så ANS/DA. Og da ser jeg ikke noen grunn til at eierandelen til noen som dør ikke bare kan føres tilbake til selskapet, eller i praksis fordeles til de øvrige eierene på samme måte som om det var et AS.
.
Ved overføring av aksjer fra en til en annen generasjon så trigges arveavgiften, så skatten kommer uansett hvordan du gjennomfører det - hvis vi legger til grunn et regjeringsskifte og de gjeninnfører dette. Signaler fra AP tyder på at det isåfall vil ta litt tid. De ser problemet uten at de snakker høyt om det.

Ellers enig i at arv av adels- og kongetitler er helt på trynet, men på samme tid er det jo greit at vi har flere representanter enn statsministeren til enhver tid :)) Det føles helt feil og flaut å se på flere av de royale gjestene på nobelspris-middagen (var på TV) - med bortkjempte prinsesser med diamanter etc. som ikke har gjort et dags arbeid. Det er i kontrast til de verdiene og den verden vi lever i.
 
Sist redigert:

Balle Clorin

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.06.2012
Innlegg
6.686
Antall liker
4.584
Torget vurderinger
2
La oss likesågodt innføre ett nytt regime hvor alle verdier man måtte ha på slutten av året må leveres inn til Staten . Så starter alle på like fot hvert år . Det må jo bli veldig rettferdig...
 
S

Slubbert

Guest
Ved overføring av aksjer fra en til en annen generasjon så trigges arveavgiften, så skatten kommer uansett hvordan du gjennomfører det - hvis vi legger til grunn et regjeringsskifte og de gjeninnfører dette. Signaler fra AP tyder på at det isåfall vil ta litt tid. De ser problemet uten at de snakker høyt om det.

Ellers enig i at arv av adels- og kongetitler er helt på trynet, men på samme tid er det jo greit at vi har flere representanter enn statsministeren til enhver tid :)) Det føles helt feil og flaut å se på flere av de royale gjestene på nobelspris-middagen (var på TV) - med bortkjempte prinsesser med diamanter etc. som ikke har gjort et dags arbeid. Det er i kontrast til de verdiene og den verden vi lever i.
Ref. første innlegg i tråden, "Drit i farger, blokker og partiprogrammer; hva mener du?" Litt av hensikten med denne tråden var at jeg er lei av at folk bare plasserer seg selv (og alle andre) i politiske båser og argumenterer derfra. Det gjør politikk til noe fullstendig hjernedødt. Jeg betegner meg hverken som rød eller blå, jeg har mine meninger og synes en politisk meningsbrytning vil være uendelig mye mer interessant om den ikke bare gikk ut på at "de rød mener ditt" og "de blå mener datt" og derfor skal vi liksom være programforpliktet til å mene enten datt eller ditt.

Jeg har heller ikke sagt at jeg er for arveavgift, men igjen for tredje eller fjerde gang, jeg synes ikke noe om at rikdom (eller makt eller posisjoner) skal være noe enkelte mennesker fødes inn i. Det er en levning fra føydalsamfunnet og det er for meg rart at ikke den liberale skolen også har skissert noen "løsninger" på dette (den sosialistiske/kommunistiske skolen har jo det, men den innebærer å fjerne privat eiendomsrett hvilket jeg er sterkt i mot). Så da må jeg nesten prøve å gjøre det selv, som gjør det ganske rudimentært siden jeg er langt fra noen politisk tenker. Som sagt, min mening om saken er work in progress. Og meningsbrytning er en del av det arbeidet.
 
Sist redigert:
S

Slubbert

Guest
Men vi kan godt hoppe videre fra arv til et annet tema.:)
 

Dephnot

Rubinmedlem
Ble medlem
07.09.2004
Innlegg
44.798
Antall liker
9.819
Sted
MQ-9
Torget vurderinger
1
Jeg har heller ikke sagt at jeg er for arveavgift, men igjen for tredje eller fjerde gang, ikke synes noe om at rikdom (eller makt eller posisjoner) skal være noe enkelte mennesker fødes inn i. Det er en levning fra føydalsamfunnet og det er for meg rart at ikke den liberale skolen også har skissert noen "løsninger" på dette (den sosialistiske/kommunistiske skolen har jo det, men den innebærer å fjerne privat eiendomsrett som sådan hvilket jeg er sterkt i mot). Så da må jeg nesten prøve å gjøre det selv, som gjør det ganske rudimentært siden jeg er langt fra noen politisk tenker. Som sagt, min mening om saken er work in progress. Og meningsbrytning er en viktig del av det arbeidet.
Det er ikke noe galt å bli født inn i velstand. I bunn og grunn er det jo det alle vi nordmenn er. Er du uheldig og blir født i Kongo i stedet så er sjansene dine mindre for at du får et liv med mange materielle goder og en trygg oppvekst. Det er kanskje "urettferdig" i noens øyne, men livet er "urettferdig". Noen blir født med kraftige handicap eller alvorlige sykdommer, og andre friske og raske. Det er slik verden er, så vi kan først som sist legge bort misnøyen med at alle ikke blir født under de samme omstendigheter. De samme gjelder om man blir født inn i en familie, slekt, klan etc. som er velstående og som tar vare på sine egne.

Om du eier noe, har en formue eller lignende og har betalt skatter og slikt når den ble opptjent så er det dine verdier som du i utgangspunktet selv skal kunne forvalte. Det er ikke statens penger og de skal ikke ha anledning til å stjele av lasset om du velger å gi det bort til familie eller slekt i form av gaver eller arv. Det handler som du nevner om grunnleggende respekt for privat eiendomsrett. Staten får sitt tidsnok når neste generasjon begynner å bruke av formuen. Fokus på skatt og avgifter å forbruk vil forsterke denne effekten. De som bruker mye og kjøper dyre ting betaler mer i avgifter. Velger de å ikke bruke dem skal de heller ikke betale noe, men da har de jo heller ingen nytte av dem annet enn å generer avkastning i form av renter og slikt... og det skattes jo som kjent så her får staten sitt likevel.

Posisjoner, titler og slikt er noe helt annet og her er er det ikke noen som skal gå i arv med mindre vi snakker om stillinger i private bedrifter eller noe slikt. Det eneste jeg ser som rimelig er om man "arver" er etternavn som er beskyttet. Det spiller jo i praksis ingen rolle uansett. Så at adelen er avskaffet i Norge har jeg ingen problemer med. Kongehuset har vi jo, men det omfatter uansett så få individer at det ikke spiller noen rolle i praksis, og her bør diskusjonen etter min mening handle om hvilket styresett vi skal ha og ikke om en eller annen med blått blod arver en tittel og noen oppgaver. Adelen omfattet så mange flere og så mye mer at det handlet om strukturering av makt i samfunnet på en helt annen måte. Jeg er mye mye mer skeptisk til britenes overhus enn til den norske kongefamilien.

Jeg blir heller ikke så oppgitt eller misunnelig fordi det finnes rike mennesker. Godt for dem, for deres liv og levnad affiserer meg ikke en døyt.. og det gjelder de aller aller fleste andre mennesker også. Ingen av dem får det bedre om noen rikinger blir spist, omskolert eller ruinert (for å sette det litt på spissen). Det mases og tytes alt for mye om ulikheter og forskjeller fra endel politikere, og det tjener absolutt ingen annen hensikt enn å gjøre folk unødvendig misfornøyde, misunnelige og miserable. Det som teller i samfunnet er hvorvidt de som har lite eller moderat får det vesentlig bedre, og ikke hvor mye eller lite de har eller får eller tar i sammenligning men en håndfull svært velstående. Det er et blindspor som mange ikke evner å komme seg ut av.

I Norge har vi et utdanningssystem som fremmer fritt skolevalg, og der ens egne evner og innsats avgjør hvor du får gå på skole og hva du etterpå kan studere og til sist dermed hvilke stillinger du er kvalifisert til. Noen ønsker av uforståelige grunner å ødelegge dette systemet og fjerne dette sosiale mobiliteten og gjøre hjemmeadressen din som avgjørende for hvor du får gå på skole og dermed hvilken kvalitet på utdanningen du får. Er du uheldig nok og vokser opp i et belastet strøk så hjelper det ikke om du er aldri så arbeidsom og oppegående hvis man tvinges til forbli der man tilfeldigvis er født som om man levde i et indisk kastesystem.
 

JackX

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.03.2002
Innlegg
2.418
Antall liker
1.360
^Also Sprach DephtNot - Nietzsche hadde gitt deg a good nod.
For egen, simpel del sier jeg at du har gode poenger, masser av dem, også.
Cheers!
 

RuneRaskeReven

Hi-Fi freak
Ble medlem
16.08.2014
Innlegg
5.739
Antall liker
2.496
Sted
Oslo
Torget vurderinger
1
^ ja dette var en svært godt innlegg av dephnot. Veldig klartenkt og god til å skrive i tillegg.
 

Hardingfele

Æresmedlem
Ble medlem
25.10.2014
Innlegg
18.163
Antall liker
10.232
Torget vurderinger
2
Politiske partier bør være tilpasset utfordringene man står overfor. Man kan skue bakover, være fast i nåtiden eller velge å rette blikket frem i tid.

Norsk Landmandsforbund ble stiftet i 1896, da man forstod at man hadde en unik anledning til å gjøre husmenn og leilendinger til selveiere, fordi man snart ville bli kvitt svenskene, som hadde overtatt etter danskene. Med andre ord viste bøndene en forbilledlig evne til å skue inn i kommende muligheter og utfordringer. De var i ferd med å bli godt behandlet, etter å ha blitt hundset med i århundrer.
Mange stakk nemlig til USA, så mange at styresmaktene begynte å frykte for landets utsikter til å kunne brødfø befolkningen, dersom de som hadde kunnskap om landbruk forsvant til Junaiten. Derfor begynte man å slippe opp på restriksjoner når det gjaldt stemmerett og annet.

Og da nasjonalismen/nasjonalromantikken boblet som mest og frigjøringsbevegelser herjet over store deler av Europa, innså kloke ledere blant bøndene at det åpnet seg en mulighet. Når svenskene forsvant (og Høyre ble svekket, pga sin støtte til svenskestyret), kunne man slå til og sikre ytterligere privilegier og eiendomsrett til småfolket i bondestanden.

Et relevant parti i dag bør se på kommende utfordringer, snarere enn å forsøke å gjøre rede for gamle og avlegs skillelinjer. Om ikke, kan man risikere å gjøre som Frankrike etter 1. verdenskrig -- bygge seg en praktfull Maginotlinje, som tyskerne lett kjørte om, gjennom Belgia.

Etter andre verdenskrig ble gjenoppbygging prioritert og det styrte også den politiske folkeviljen.
Nå bør forsvar mot klimaendringer prioriteres tungt og det bør være styrende for alle ressursdisposisjoner. Men det sitter nok langt inne.

På New Zealand, derimot, har de innsett klokskapen i det.
Og det går helt ned på gulvplan og er lovfestet så det skal gjennomføres uavhengig av politiske konstellasjoner.

https://www.mfe.govt.nz/climate-cha...nce/local-government-preparing-climate-change
 

RuneRaskeReven

Hi-Fi freak
Ble medlem
16.08.2014
Innlegg
5.739
Antall liker
2.496
Sted
Oslo
Torget vurderinger
1
^ jepp innføring av ny valuta, stenge oljebrønner, loppemarked, flytte til landet og drive jordbruk og kommunalisere alt som er privat. Så glemte jeg nesten dette eneveldige styret som skal ta over for demokratiet.
 

Disqutabel

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.09.2016
Innlegg
6.320
Antall liker
4.587
Men vi kan godt hoppe videre fra arv til et annet tema.:)
Jeg liker tråden, jeg liker dette med å titte utenfor båsene vi hele tiden er så opptatte av.

La meg starte med et mindre viktig tema, forbud mot alternativ medisin. Jeg ser absolutt poenget ditt, men deler ikke oppfatningen om at det må forbys. Det kan være et ypperlig verktøy for trigging av placebo, eller bare noe så enkelt som at man føler seg sett og forstått. Jeg tror mer på en ordning med tydelig merking av alternativ medisin som en behandlingsform uten beviselige effekter, samt underkaste alle behandlere en tvungen godkjenningsordning, med basis i en grunnutdannelse. Dersom denne har en viss kostnad, vil man i det minste unngå at alle som får det for seg bare setter i gang uten videre vurderinger. Videre må det settes maksimumspriser og behandlingstid, samt informeres grundig omkring potensielle farer ved kombinasjon av medisin med enkelte naturmidler. Alternativbehandlere som ber pasienten avslutte medisinsk behandling, bør fratas retten til å drive videre.
 
S

Slubbert

Guest
Det er ikke noe galt å bli født inn i velstand. I bunn og grunn er det jo det alle vi nordmenn er. Er du uheldig og blir født i Kongo i stedet så er sjansene dine mindre for at du får et liv med mange materielle goder og en trygg oppvekst.
Politikk handler om å skape gode samfunn å leve i. Kongo er et annet samfunn enn Norge, så hvordan folk har det i Kongo kan ikke være et utgangspunkt for norsk politikk. Det er helt irrelevant for argumentet. Et samfunn der mennesker fødes inn i titler, posisjoner og rikdom er et føydalsamfunn, og både den sosialistiske og den liberale skolen var i sin essens oppgjør med føydalsamfunnet. Det har i mine øyne ikke noe med staten å gjøre, men hvordan man innretter samfunnet. Staten er bare en organisasjonsstruktur. Jeg er prinsipielt i mot at titler, posisjoner og rikdom skal gå i arv eller være noe mennesker fødes inn i, men jeg vet ikke hvordan man kan forhindre det uten å gripe inn i eiendomsretten (altså retten til å gi bort sin eiendom). Men om jeg finner en måte vil det være hva jeg er for. Men uansett, nok om det temaet.

La meg starte med et mindre viktig tema, forbud mot alternativ medisin. Jeg ser absolutt poenget ditt, men deler ikke oppfatningen om at det må forbys. Det kan være et ypperlig verktøy for trigging av placebo, eller bare noe så enkelt som at man føler seg sett og forstått. Jeg tror mer på en ordning med tydelig merking av alternativ medisin som en behandlingsform uten beviselige effekter, samt underkaste alle behandlere en tvungen godkjenningsordning, med basis i en grunnutdannelse. Dersom denne har en viss kostnad, vil man i det minste unngå at alle som får det for seg bare setter i gang uten videre vurderinger. Videre må det settes maksimumspriser og behandlingstid, samt informeres grundig omkring potensielle farer ved kombinasjon av medisin med enkelte naturmidler. Alternativbehandlere som ber pasienten avslutte medisinsk behandling, bør fratas retten til å drive videre.
Jeg mener ikke at det skal være forbudt å selge urter på dagligvarebutikken eller å arrangere kurs i mindfulness, men at det bør være forbudt å markedsføre dette som medisin eller behandling med virkning, all den tid det ikke har noen bevist virkning. Så for å omformulere vil jeg gjeninnføre Kvakksalverloven. Dette mener jeg er spesielt viktig i dag, hvor det florerer så mye feilinformasjon og misledende markedsføring og internett skaper så mye relativisering av fakta. Jeg mener at internett har skapt et behov for å gjeninnføre Kvakksalverloven. I videre forstand har det også skapt et behov for å grundigere gjennomgang av hvordan man skal forholde seg juridisk til fakta kontra tro og meninger i en kontekst av samfunnsopplysning, men det er et ganske stort lerret å male. Bør det være lov å hevde at mirakelkur X helbreder kreft? Eller for den del at jorden er flat? Her er det også mange motsetninger. Ytringsfriheten bør la oss ytre hva enn vi vil, men internett har skapt en plattform som gjør det så lett å nå ut til folk, at vi ser at det undergraver folks forhold til fakta, og endog hva som er fakta. Med slike resultater som feks at meslinger er på vei tilbake. Det er også et interessant problemkompleks, spesielt siden den teknologiske utviklingen har gått så fort at politikere og lovverk henger håpløst etter. Vi har jo til og med hatt en helseminister som mente at Snåsamannen helbredet sønnen hans. En helseminister!
 

alipax

Overivrig entusiast
Ble medlem
29.03.2003
Innlegg
967
Antall liker
164
Torget vurderinger
2
Vil ikke ha noe nytt parti, holder i massevis med dem vi allerede har. Egentlig foretrekker jeg diktatur, hvor kongen dikterer regjeringen. Forutsetter at kongen er av den gode typen- og akkurat det har vi jo.
 

Stein 99

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.11.2009
Innlegg
978
Antall liker
321
Men vi kan godt hoppe videre fra arv til et annet tema.:)
Jeg liker tråden, jeg liker dette med å titte utenfor båsene vi hele tiden er så opptatte av.

La meg starte med et mindre viktig tema, forbud mot alternativ medisin. Jeg ser absolutt poenget ditt, men deler ikke oppfatningen om at det må forbys. Det kan være et ypperlig verktøy for trigging av placebo, eller bare noe så enkelt som at man føler seg sett og forstått. Jeg tror mer på en ordning med tydelig merking av alternativ medisin som en behandlingsform uten beviselige effekter, samt underkaste alle behandlere en tvungen godkjenningsordning, med basis i en grunnutdannelse. Dersom denne har en viss kostnad, vil man i det minste unngå at alle som får det for seg bare setter i gang uten videre vurderinger. Videre må det settes maksimumspriser og behandlingstid, samt informeres grundig omkring potensielle farer ved kombinasjon av medisin med enkelte naturmidler. Alternativbehandlere som ber pasienten avslutte medisinsk behandling, bør fratas retten til å drive videre.
Placeboeffekt avtar ganske snart ved alvorlig sykdom.
Hvis det finnes en grunn-utdannelse i alternativ medisin, så er den uvitenskapelig, bare tull og bør forbys.Lureri og fanteri og utnytting av personer, ofte med alvorlig og terminal sykdom som heller bør bruke siste anstrengelser til å si adjø.Ofte ganske dyrt også.

Alternative behandlere tror jeg har liten interesse av takster/ prisregulering og avtaler. Merkelige folk de der og alle tror ikke på det de selv driver med heller, og de er snar å gå til lege/ off. helsevesen, selv hvis de merker noe.Støtter innføring av ny kvakksalverlov, forbudt.
 
 • Liker
Reaksjoner: MML
Topp Bunn