Akustisk kabelmåling. Kun teknisk info.

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
Den forrige tråden ble slettet, så er er'n igjen:

Hallo,

Har nå tatt en akustisk måling av kabler. Jeg har gjort det enkelt, og brukt samme kabel som splittet langt fra hverandre og tvunnet sammen. Grafene er merket rødt og blått, hvor blått er den som er tvunnet, og rødt er den som er splittet med maks avstand fra hverandre.

NB!! Jeg tok to kontrollmålinger av samme kabeloppsett, og fikk likevel variasjon i målingene. Målingene som er foretatt på de forskjellige kabeltypene er derfor ikke 100% pålitelige.

Målingene er utført på følgende måte:
Hvit støy spilles av over en høyttaler. Varigheten er 4 minutter på hver måling for å få et brukbart gjennomsnitt. Høyttaleren er gjort om til en vanskelig last der impedansen varierer fra 2,4ohm til 46ohm. Kablen er en Supra Classic 2,5.
Målemic er en Audax TR-40 med 36V fantomspenning. Mic er hengt opp i strikker for minimal mekanisk påvirkning fra underlaget. Måleavstand er 50cm.

Legg merke til at dB oppløsningen er på bare 0,2dB, og derfor vil variasjonene rent visuellt være relativt dramatiske.

Bildene er store for å få et bedre visuellt inntrykk. Høvding, ikke slett disse er du snill :)Første graf viser en måling fra 3kHz til ca. 21kHz (Blått er tvunnet kabel, rødt er splittet kabel):


Neste graf viser samme måling, men er konsentrert for området 600Hz - 4kHz (Blått er tvunnet kabel, rødt er splittet kabel):


Neste graf er samme måling, men konsentrert ved 30Hz - 4kHz (Blått er tvunnet kabel, rødt er splittet kabel):
Gjorde så noen målinger på Duelund-høyttalerne. Kabler som ble testet på denne høyttaleren er Duelund-kabel (Rosa graf) og Europris-kabel (Lys-blå graf). Målingene ble utført på samme måte som over, men med litt forskjellige analyser og flere målinger på samme kabeloppsett.

Kablene er laget på to helt vidt forskjellige måter, og kan således ikke sammenlignes mtp. fysisk oppbygning. Duelundkablene er splittet, altså separerte ledere med silke, ull, og linoljeisolasjon, mens Europris-kablen er sammenstøpt i plastisolasjon.

Igjen er dB oppløsningen (Spesiellt på nr. 1) svært høy, og variasjonene man ser blir derfor overdrevet litt for å gi et tydeligere visuellt inntrykk.

NB!! Målinger av samme oppsett flere ganger gav også denne gangen litt variasjon i resultatene. Målingene er heller ikke denne gangen 100% pålitelige, men det gir likefullt en pekepinn på kablenes egenskaper i forhold til hverandre.
Pga. usikkerheten i målingene er jeg i gang med nye og mer riktige målinger. Disse målingene vil bli lagt ut om kort tid.

Mvh.

Vidar
 

BT

Æresmedlem
Ble medlem
13.10.2005
Innlegg
17.326
Antall liker
2.136
Bare et spørsmål: Er det dette kabelskeptikerne bruker som sannhetsbevis på at alle kabler er like?
 
N

nb

Guest
Neppe, men når en ledningstump hevdes å "rulle av i bassen" eller ha "en dempet mellomtone" eller hva det nå er, så burde vel det vise i en frekvensmåling, eller hur?
 

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
Bare et spørsmål: Er det dette kabelskeptikerne bruker som sannhetsbevis på at alle kabler er like?
Tråden er ikke ment for å bevise noe - selv om det er det den teknisk sett gjør. Den er kun ment som informasjon. Det kommer flere, og mer pålitelige måleresultater neste uke. Så følg med :)

Men la oss nå først og fremst ha øynene åpne for at vi tar feil eller har rett. Dette er kun en teknisk tråd med masse målinger. Min oppfordring er å ta tråden som det den er, og kanskje kan man bli litt klokere, eller mer forvirret :D

Vidar
 

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
Kabelmålingene fortsetter.

Det er her i første omgang benyttet samme kabel, men i måling nr. 2 ble denne kabelen splittet så langt fra hverandre som mulig. Kabelen er en Supra Classic 2,5.

Her er de første resultatene av målinger der jeg har benyttet samme referansesisgal og målt så nøyaktig jeg kan. I disse målingene er avvikene mye mindre enn de tidligere målingene. Dette skyldes i hovedsak at i den tidligere målingen med hvit støy, ble ikke måletidspunktet den samme i det 4 min. lange testsignalet. målingene ble altså gjort under litt forskjellige forutsetninger.
I det nye testsignalet er det lagt inn referansepunkter før og etter et 10 sek. signal med hvit støy, og det er da målt frekvensrespons nøyaktig innenfor disse referansepunktene.

Her er altså resultat av første del av denne målingen. Målt med samme utstyr som tidligere, men oppløsningen på dB skalaen er økt til hele 0,01dB.

Gul pil viser at avvikene ved 9100Hz er på ca. 0,01 - 0,02dB. Den rosa prikken viser et avvik ved ca. 12200Hz på ca. 0,08dB. Blå prikk viser et avvik ved ca. 15200Hz på ca. 0,13dB. Grønn prikk viser et avvik ved ca. 19800Hz på ca. 0,12dB - 0,14dB.

Splittet kabel er lys blå, og samlet kabel er rød.


Jeg ser på avvikene som reelle da de har forskjellig verdi ved forskjellige frekvenser. Det er altså ikke bare en generell demping av hele testsignalet som gir avvikene. Avvikene viser også at det er kapasitansen i kabelen som påvirker mest, da nivået i signalet økte med gj.snitt 0,1dB over 9kHz etter at kabelen ble splittet.
De tidligere målingene viste tydelig større forskjeller, men dette ligger i den økte usikkerheten ved å ikke måle på nøyaktig samme tidspunkt av målesignalet.

Målingene fortsetter, men nå skal jeg pusse noen høyttalerkasser først :)

Mvh.

Vidar
 

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
Målingene fortsetter, men nå er det signalkabler som skal i ilden. Høyttalerkabelen ligger urørt ved måling av begge signalkablene.

Det er to typer DIY signalkabler som skal i ilden:

En signalkabel basert på 1,5 kvadrat Europris-høyttalerkabel, og en vanlig skjermet signalkabel som jeg låner av Audiomix her på forumet (Tror denne også er DIY)


Første målebilde viser i rødt Europris- og i lys-blått Audiomix-kabel. Rosa er fargen der målingene viser det samme mellom de to. Denne regelen gjelder også på de neste to bildene.


Jeg zoomer inn kraftig på frekvensene mellom 8kHz og 20kHz. Der så jeg antydning til endringer. Maksimal forskjell finner jeg her ved ca 12050Hz, som måler ca, 0,02dB - 0,04dB differanse. Ikke mye, men litt:


Jeg zoomer så kraftig inn på området mellom 3kHz og 9kHz hvor de andre endringene kunne sees. NB! sjekk nå dB oppløsningen. Den er enorm, og vil derfor gi et større visuellt avvik. Det maksimale avviket kan jeg lese av ved ca 7090Hz, og avviket er på ca. 0,05dB.


Stort sett er det ingen forskjell rent lydmessig, men avvik forekommer i enkelte områder. Jeg anser målingene som 100% pålitelige da målingene i tillegg til avvik, også viser at signalene stort sett ikke er endret i større deler av det målte signalet.

Det er det akustiske signalet ut fra en høyttaler som måles, og det minste avvik, uansett høyttaler, vil kunne måles - her altså med en nøyaktighet på 0,01dB.

Målingene omfatter ikke de aller grommeste kabelene på markedet, men målingene gir i alle fall en pekepinn på hvordan en audiokabel oppfører seg, om den er bygget opp på den ene eller andre måten, eller brukes til det ene eller andre formålet.

Håper disse målingene vil komme til nytte som ren teknisk info.

Mvh.

Vidar
 

Tresko

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
03.02.2006
Innlegg
459
Antall liker
0
Fint å se at noen har gjort seg flid!

Må vel få lov til å påpeke her at avvikene i alle tilfellene er så ubetydelig små at det blir meningsløst å påstå noen forskjell.

Var du selv i rommet da målingene ble foretatt?

Hvilken preamp ble brukt til mikrofonen?
Hvilken A/D?
Hvilket analyse program?
 

Snickers-is

Bransjeaktør
Ble medlem
05.02.2004
Innlegg
12.737
Antall liker
5.219
Jeg føler at vi mangler viktig info om det som skjer i tidsperspektivet samt harmonisk forvrengning i disse målingene.
 

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
I målesammenheng er det egentlig likegyldig hva slags utstyr man bruker, men noe av utstyret ser man nevnt i det første innlegget.
Hovedsaken er at alle forutsetninger, bortsett fra kabel, er ivaretatt under hele måleprosessen. Et utstyr, om det er bra eller dårlig, har et karakteristika som ikke endrer seg på en time eller to, og kanskje aldri. Derfor vil dette utstyret alltid levere de samme "feilene" om de ikke var perfekt. Målemessig har altså ikke utstyret noe å si, og det er bare kablene som er forskjellig fra måling til måling. Det er vel ikke tilfeldig at måleresultatene viser såpass oppsiktsvekkende likheter.
Det er forresten en Magnatec klasse D forsterker, og embla mini-preamp som forforsterker i tillegg til målemic, fantomspenning (Batteri), og Creative Audigy ZS2 ett eller annet lydkort.

Hva THD angår så ser man lett ut i fra målingene at denne verdien er tilnærmet den samme for alle kablene. Man kan ikke skape noe uten å tape på noe annet. Hadde det altså vært betydelige forskjeller i THD mellom de forskjellige kablene, ville man sett at frekvensavvik étt sted ville gjort motsatt utslag i en annen frekvenskomponent lenger over eller lenger under. Overharmoniske komponenter "stjeler" energi fra grunntonen, og skaper nye frekvenser på n antall ganger grunntonen. Derfor ville man med letthet påvist forskjeller i målingene om THD var forskjellig fra hver kabel.

Mvh.

Vidar
 

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
Jeg føler at vi mangler viktig info om det som skjer i tidsperspektivet samt harmonisk forvrengning i disse målingene.
Viser du til et vannfallsdiagram som viser etterklangen ved hver frekvenskomponent?

Etterklang har med resonanser å gjøre, eller enklere sagt, toner som ikke opphører øyeblikkelig. Totalen av et målt signal vil være avhengig av etterklangen. Ofte (les alltid) der man har topper i frekvensgangen, har man gjerne en ukontrollert svingning. Denne svingningen har høyere amplitude fordi den i tidsaksen ikke greier å gi slipp på den tilførte energien øyeblikkelig. Det lagres altså ekstra energi, som da er hentet fra en annen frekvenskomponent (Som da er svekket tilsvarende). Et vannfallsdiagram gir visuellt et bilde som er enklere å tolke, men selve frekvensmålingene vil uansett avsløre om det er avvik i tidsaksen og avvik i THD.

Mvh.

Vidar
 

Bx

Bransjeaktør
Ble medlem
04.08.2005
Innlegg
6.067
Antall liker
1.825
I målesammenheng er det egentlig likegyldig hva slags utstyr man bruker, men noe av utstyret ser man nevnt i det første innlegget.
Det var en rimelig drøy påstand.

Hvis måleutstyret - inkludert lydkort - ikke er bra nok, så risikerer man at hørbare forskjeller blir maskert.

Jeg er også tvilende til at hvit støy er det signalet som gir best korrelasjon mellom målbare og hørbare forskjeller.
 

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
Det var en rimelig drøy påstand.

Hvis måleutstyret - inkludert lydkort - ikke er bra nok, så risikerer man at hørbare forskjeller blir maskert.

Jeg er også tvilende til at hvit støy er det signalet som gir best korrelasjon mellom målbare og hørbare forskjeller.
Kan du begrunne din påstanden litt mer konkret?

Jeg kan jo si det sånn at, i følge din påstand, jo dårligere utstyret hadde vært, jo mer ville utstyret maskert, jo større forskjeller hadde faktisk målingene vist. Hvorfor vil forskjellene bli maskert hvis utstyret er dårlig? Og hvorfor er signalene så like som de er? Kan du forklare det, uten å bruke maskeringsargumentet?

Hvorfor er hvit støy et uegnet målesignal?

Hvit støy inneholder alle frekvensene mellom 0 og 22050Hz, med lik energi ved alle frekvensene. I mitt måletilfelle har jeg målt med 192kHz sampling for å lettere finne nøyaktige de referansepunktene som er lagt inn før og etter målesignalet. Det er altså en 22us puls 0,5 sek før og etter den 10 sekunders hvite støyen. Dette samme signalet repeteres, og det genereres en wav-fil på noen minutter, som brennes på en CD. Denne CD'en blir så spilt av.
En frekvensanalyse av hva som skjer mellom de to nevnte referansepunktene viser hvordan dette signalet blir "bearbeidet" av kabler og høyttalere. Nøyaktig samme signal blir brukt for hver måling. Jeg ser ingen grunn til å tvile på at et slikt signal er godt nok.

Signalet som går gjennom kablene kommer fra samme sted, og jobber ut i fra de samme forutsetningene. Om dette stedet hadde gitt ut masse feil, ville det likefullt vært de samme feilene ved neste måling. Det er likegyldig om signalet inn på kabelen er feil, så lenge man er sikker på at det samme feilen blir brukt ved alle målinger. Hadde signalet ut fra stedet endret seg mellom hver måling, ville denne endringen bli detektert av måleutstyret og vist større avvik.
Det ER altså likegyldig med kvaliteten under måling, MEN det er IKKE likegyldig om anlegget totalt sett er bra eller dårlig for å høre om lyden er bra eller dårlig.

Eksempelvis kunne jeg brukt en reiseradio til 199 kroner for målingene, og måleutstyret ville oppdaget de samme avvikene mellom ulike kabler. Rent lyttemessig er vel alle enige om at en reiseradio til 199 kroner ikke duger til hi-fi, og uegnet til å bedømme om en forsterker er god eller dårlig.

Så for å korrigere litt på din påstand, så vil jeg heller si at dårlig anlegg, med masse feil, og med dårlige høyttalere osv. ville garantert maskert de små forskjellene rent lyttemessig. En måling er derimot blottet for synsinger, tolkninger, og konsentrasjon om å "høre" etter det ene eller det andre er ikke tilstedet, så målingene er faktisk så nærme sannheten man kan komme.

Mvh.

Vidar
 

Bx

Bransjeaktør
Ble medlem
04.08.2005
Innlegg
6.067
Antall liker
1.825
Kan du begrunne din påstanden litt mer konkret?

Jeg kan jo si det sånn at, i følge din påstand, jo dårligere utstyret hadde vært, jo mer ville utstyret maskert, jo større forskjeller hadde faktisk målingene vist.
Det blir heller omvendt. Jo dårligere målelutstyr - jo større risiko er det for at reelle forskjeller ikke blir registrert. Hvordan skal du avdekke små forskjeller hvis du ikke har transparent måleutstyr? Du skriver at kvaliteten ikke spiller noen rolle. Det er helt uforståelig
Hvorfor er hvit støy et uegnet målesignal?
Uansett hvilket signal du velger å bruke - og uansett hvordan du presenterer og analyserer resultatene - så er det på sin plass med en troverdig argumentasjon for at din framgangsmåte er velegnet.

Jeg har et klart inntrykk av at det finnes andre målesignaler som gir vesentlig bedre korrelasjon mellom det som måles og det som høres. Jeg har en Tact RCS enhet som bruker spesielle pulser. Da får man et helt annet bilde av hvordan anlegget oppfører seg enn når man bruker hvit støy. Det er vanlig å bruke lignende signaler også når man skal konstruere høyttalere. Det er også eksperimentert med spesielle pulser som skal simulere en typisk musikklast.

Derfor ble jeg overrasket når undersøkelsen din dukket opp første gangen. Var dette seriøst ment? Jeg visste ikke helt hva jeg skulle tro.

Hvorfor er undersøkelsen din valid?

Hva er alternative målemetoder? Hvor viktig er måleutstyret? Hvorfor er den fremgangsåten du har valgt og det utstyret du har brukt godt egnet til å avdekke eventuelle lydforskjeller forårsaket av kabler? Hva er svakhetene med den framgangsmåten du har valgt (alle framgangsmåter har "svakheter") - og hvordan håndterer du disse slik at du allikevel får et valid resultat?

Dette har du sagt svært lite om.
 

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
Det blir heller omvendt. Jo dårligere målelutstyr - jo større risiko er det for at reelle forskjeller ikke blir registrert. Hvordan skal du avdekke små forskjeller hvis du ikke har transparent måleutstyr? Du skriver at kvaliteten ikke spiller noen rolle. Det er helt uforståelig
Uansett hvilket signal du velger å bruke - og uansett hvordan du presenterer og analyserer resultatene - så er det på sin plass med en troverdig argumentasjon for at din framgangsmåte er velegnet.

Jeg har et klart inntrykk av at det finnes andre målesignaler som gir vesentlig bedre korrelasjon mellom det som måles og det som høres. Jeg har en Tact RCS enhet som bruker spesielle pulser. Da får man et helt annet bilde av hvordan anlegget oppfører seg enn når man bruker hvit støy. Det er vanlig å bruke lignende signaler også når man skal konstruere høyttalere. Det er også eksperimentert med spesielle pulser som skal simulere en typisk musikklast.

Derfor ble jeg overrasket når undersøkelsen din dukket opp første gangen. Var dette seriøst ment? Jeg visste ikke helt hva jeg skulle tro.

Hvorfor er undersøkelsen din valid?

Hva er alternative målemetoder? Hvor viktig er måleutstyret? Hvorfor er den fremgangsåten du har valgt og det utstyret du har brukt godt egnet til å avdekke eventuelle lydforskjeller forårsaket av kabler? Hva er svakhetene med den framgangsmåten du har valgt (alle framgangsmåter har "svakheter") - og hvordan håndterer du disse slik at du allikevel får et valid resultat?

Dette har du sagt svært lite om.
La oss si at utstyret som skal måles gir 100% korrekt lyd - dette vet vi.
Så kobler man opp en målemic mot et lydkort.

Så tas en mengde målinger, og alle viser seg å avvike fra det som er 100% korrekt. Saken er den at alle målingene vil vise akkurat samme feil. La oss nå si at måleutstyret oppgir feil data ift. virkeligheten, men tross alt er det samme feil for hver måling. Måleutstyret er altså ikke avvikende fra måling til måling, selv om det i utgangspunktet oppgir feil data.

Når man så vet om disse feilene, betyr ikke dette at måleutstyret ikke kan gjenkjenne små differanser i signalet.

For enkelhets skyld:
Hvis måleutstyret i realiteten oppgir 5dB for lavt nivå ved 1kHz, og årsaken er en alvorlig feil i måleutstyret. Ved måling av diverse kabler vil måleutstyret alltid måle 5dB for lavt ved 1khz. Det betyr ikke at det målte signalet ved 1khz forblir uforandret hvis det signalet den måler endrer seg med f.eks. 0,1dB. Skjønner?

Det jeg måler er ikke frekvenslinearitet i høyttaleren eller kabelen, men den RELATIVE FORSKJELLEN i lineariteten. Mao. kan mitt måleutstyr være uegnet for å oppgi sanne frekvensdata, men dette har ikke sammenheng med RELATIVE forskjeller.

Svakheten med måleutstyret et at jeg kan slumpe med étt bits feilmargin i tidsaksen for målingene. Måles ikke signalet innen for samme tidsramme, vil dette gi små forskjeller fra måling til måling.

Differanser i målingene på 0,05dB usansynliggjør at måleutstyret er uegnet til oppgaven i å måle relative forskjeller.

Jeg har også målt pulser, men dette gir en ulempe ved at en puls som plasseres i tidsaksen har over denne tiden veldig lite energi. Man vil da i større grad måle bakgrunnsstøy og støy fra utstyret, som da vil invalidisere målingene.

Jeg kan godt ta en pulstest også, med pulser av varierende bredde. Dette litt senere. Da kan jeg jo legge ut bilder av hvordan pulsene blir målt, i stedet for å legge ut bilder av frekvensgang.

Mvh.

Vidar
 

Tresko

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
03.02.2006
Innlegg
459
Antall liker
0
Du har fortsatt ikke svart på om du var i rommet.

Det virker som du tror du har målt en forskjell....

Du har ikke målt noen forskjell, målingene er dønn like og innenfor alt av feilmarginer.

Legg til at du er i rommet, med kanskje over 1cm avvik i din posisjon...

Målingene er dønn like...

Ellers synes jeg dette er en fin debatt.

Du har rett i utslaget THD og etterklangstid ville gjort på signalet.

Alt utenom frekvenbasert tidsforsinkelse er målbart i denne testen.
(frekvensbasert tidsforsinkelse slik det finnes i blant annet trafoer og negativ-feedback kretser... etc. )
 

Ivar_Loekken

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.12.2006
Innlegg
2.486
Antall liker
2
...selve frekvensmålingene vil uansett avsløre om det er avvik i tidsaksen...
Hvis du inkluderer både frekvens og fase ja, ellers nei.

...og avvik i THD.
Ikke nødvendigvis, du kan fint ha flat frekvensgang, men harmonisk forvrenging allikevel.

Ellers er jeg enig i at dette igrunnen er nullmålinger. Hva hvis du gjør fem målinger på samme oppsett? Blir avvikene mindre da? Genererer du ny hvitstøy for hver måling eller bruker du samme (lagrede) hvitstøy fra gang til gang? Husk at en endelig lengde pseudorandom sekvens aldri er 100% hvit. Hva med FFT? Lengde? Vindusfunksjon? Kvantisering av koeffisienter?
 

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
Du har fortsatt ikke svart på om du var i rommet.

Det virker som du tror du har målt en forskjell....

Du har ikke målt noen forskjell, målingene er dønn like og innenfor alt av feilmarginer.

Legg til at du er i rommet, med kanskje over 1cm avvik i din posisjon...

Målingene er dønn like...

Ellers synes jeg dette er en fin debatt.

Du har rett i utslaget THD og etterklangstid ville gjort på signalet.

Alt utenom  frekvenbasert  tidsforsinkelse er målbart i denne testen.
(frekvensbasert tidsforsinkelse slik det finnes i blant annet  trafoer og negativ-feedback kretser... etc. )
Den hadde jeg glemt å svare på. Her kommer svar:

Målingene ble foretatt nærfelt (Ca 50cm fra høyttaleren). Når målingene foregår, er jeg i et annet rom, der datamaskinen er. Jeg lukker døren så ikke støy fra maskinen forstyrrer målingene.

Jeg har målt en forskjell. Om denne forskjellen er fordi lufta mellom mic og høyttaler er full av prumpelukt, om det er fordi målemic'en flytter seg litt hver gang jeg går forbi, eller om det er at jeg ikke måler nøyaktig nok mellom referansepunktene, vet jeg ikke. Jeg vet bare at utstyret er urørt av mennesker for hver måling. I forhold til manges lytteerfaring med kabler er det egentlig litt oppsiktsvekkende at det ikke er større forskjeller å spore.

Forskjellene kan dog spores. Det er som nevnt over noen forutsetninger som gir rom for feilmarginer.

Det jeg IKKE har presentert er målinger for samme kabel. Den kommer her:

Først et utsnitt av frekvensene mellom 13kHz og 20kHz:


Så har jeg zoomet inn den gule ringen for å lettere lese av måleforskjellene:


I dette tilfellet er differansen på to målinger utført med 12 sekunders mellomrom på ca. 0,04dB med urørt oppsett. Altså er det en usikkerhet i de relative forskjellene her på 0,04dB. Jeg anser det som godkjent toleranse - det er jo en prestasjon i seg selv med så "dårlig" utstyr jeg bruker ;-)

De forrige målingene, lenger opp i tråden, ble gjort i vanlig lytterom, med møblemang og alt der inne urørt for hver måling. For øvrig ville 1cm fra eller til på min posisjon, om jeg hadde vært i rommet, utgjort en forskjell ift. hvor nært utstyret jeg i utgangspunktet stod.

Hva mener du mer frekvensbasert tidsforsinkelse?

Vil ikke en slik frekvensbasert tidsforsinkelse (Om jeg har forstått den rett), om den er ulineær, være avhengig av en filtereffekt? Vil så ikke denne filtereffekten være målbar?

Har du noe forslag til hvordan jeg eventuellt kunne måle dette?

Jeg ønsker ikke å trekke noen lyttemessige konklusjoner, men ønsker kun å presentere målinger som er gjort fra en høyttaler med samme eller ulikt kabeloppsett.

Mvh.

Vidar
 

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
Hvis du inkluderer både frekvens og fase ja, ellers nei.


Ikke nødvendigvis, du kan fint ha flat frekvensgang, men harmonisk forvrenging allikevel.

Ellers er jeg enig i at dette igrunnen er nullmålinger. Hva hvis du gjør fem målinger på samme oppsett? Blir avvikene mindre da? Genererer du ny hvitstøy for hver måling eller bruker du samme (lagrede) hvitstøy fra gang til gang? Husk at en endelig lengde pseudorandom sekvens aldri er 100% hvit. Hva med FFT? Lengde? Vindusfunksjon? Kvantisering av koeffisienter?
Les mitt siste innlegg over. Der står en del info. Ellers så er det nøyaktig samme testsignal hver gang. Et nytt generert testsignal vil garantert måle "mye" forskjell for hver gang. Derfor har jeg nå sist brukt akkurat samme signal.

Edit:
En flat frekvensgang kan oppdrives. Har signalet i utgangspunktet en viss mengde THD har man gjort signalet frekvenslineært ved å øke det tapte fra grunntonen, og redusere energien i frekvensene n antall over denne. Du vinner ingenting uten å tape på noe annet - det må være regelen.

Mvh.

Vidar
 

Ivar_Loekken

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.12.2006
Innlegg
2.486
Antall liker
2
En flat frekvensgang kan oppdrives. Har signalet i utgangspunktet en viss mengde THD har man gjort signalet frekvenslineært ved å øke det tapte fra grunntonen, og redusere energien i frekvensene n antall over denne. Du vinner ingenting uten å tape på noe annet - det må være regelen.
Det der skjønte jeg ingenting av, men du kan ha 50% THD og allikevel, når du sveiper (eller eksiterer med hvitstøy) inngangen få flat frekvensgang. For et sveip er det intuitivt å forstå; du påtrykker en frekvens og måler den totale energien ut. Den inkluderer både grunntonen og harmoniske. Dette gjentar du ved mange ulike frekvenser og hver gang måler du den totale utenergien. Denne kan fint være uendret i sum selv om den er "omfordelt" mellom de harmoniske. THD og frekvensgang trenger ikke ha noen sammenheng. Samme blir det med hvitstøy og FFT. Når du påtrykker hvitstøy får du hvitstøy ut, også med masse THD. Du har "fylt" spekteret allerede, HD "omfordeler" fra alle frekvenser til alle frekvenser, hvilket ender som ingen omfordeling.
 

Bx

Bransjeaktør
Ble medlem
04.08.2005
Innlegg
6.067
Antall liker
1.825
Flere spm:

Signal/støy forhold er vel også et tema som spiller inn her. Hva er signal/støyforhold i en avslørende avspillingskjede? Og hva er sn hos Vidar - høyttaler-rom-mik-mikpreamp-lydkort?

Har nettopp lest kritikk av en test av lydkort. Den kritiserte testen (hvor de fleste kort var like bra) hadde ikke bra nok lydkort til å skille klinten fra hveten....

Men hva er det vi egentlig snakker om når vi diskuterer eventuelle lydforskjeller i kabler?
Frekvens? Fase? Harmoniske? Ikke-harmoniske? Komprimering? Rektive effekter?
 

Tresko

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
03.02.2006
Innlegg
459
Antall liker
0
Samme blir det med hvitstøy og FFT. Når du påtrykker hvitstøy får du hvitstøy ut, også med masse THD. Du har "fylt" spekteret allerede, HD "omfordeler" fra alle frekvenser til alle frekvenser, hvilket ender som ingen omfordeling.
Lærte noe i dag også, gitt.
 

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
Flere spm:

Signal/støy forhold er vel også et tema som spiller inn her. Hva er signal/støyforhold i en avslørende avspillingskjede? Og hva er sn hos Vidar - høyttaler-rom-mik-mikpreamp-lydkort?

Har nettopp lest kritikk av en test av lydkort. Den kritiserte testen (hvor de fleste kort var like bra) hadde ikke bra nok lydkort til å skille klinten fra hveten....

Men hva er det vi egentlig snakker om når vi diskuterer eventuelle lydforskjeller i kabler?
Frekvens? Fase? Harmoniske? Ikke-harmoniske? Komprimering? Rektive effekter?
S/N forholdet spiller helt klart inn. Jo mere støy, jo større avvik i målingene.

Jeg stoler ikke på at lydkort til PC er veldig bra rent lydmessig. De egner seg til bil- og plaffespill, men fungerer godt nok til hobbykomponering av musikk - noe jeg til stadighet driver med. Det som imidlertid er interressant å observere, er at den relative forskjellen mellom hver måling er så liten.
Kan man konkludere med at lydkortet er bra nok til denne type A-B tester, men ikke bra nok til å si sannheten om étt enkelttilfelles måleresultats frekvensgang?

Jeg mener at frekvens, fase, harmoniske, ikke-harmoniske, komprimering, og rektive effekter henger sammen. Og totalen av disse gjenskaper en lyd med en bestemt karaktér.

Jeg er ikke ferdig med målinger, og vil gjerne måle pulser som du har nevnt litt om tidligere. Disse pulsene vil i større grad avsløre tidsmessig forvrengning.

Mvh.

Vidar
 

Snickers-is

Bransjeaktør
Ble medlem
05.02.2004
Innlegg
12.737
Antall liker
5.219
Når det gjelder HD og dens påvirkning av frekvensgangen vil jeg igjen henvise til de målingene jeg gjore der det synes ganske klart hva som skjer i forhold til dette.
 

Bx

Bransjeaktør
Ble medlem
04.08.2005
Innlegg
6.067
Antall liker
1.825
Vidar,

Jeg ser fram til fortsettelsen. Dette var artig.

Snckers-is,

Hvor er de målingene du nevner?
 

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
Vidar,

Jeg ser fram til fortsettelsen. Dette var artig.

Snckers-is,

Hvor er de målingene du nevner?
Snickers har lagt inn en egen tråd under Kabelhjørnet. Denne testen ble gjort på en 4kvadrat kabel og en XLR kabel med høy indre motstand, for å lettere synliggjøre forskjellene mellom kabler. Interessant å se hva enorme forskjeller i resistans utgjør.

Jeg har ikke vannfallsdiagram-muligheten, men det hadde vært artig å sjekket forskjellene på de kablene jeg har testet.

Vidar
 

Ivar_Loekken

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.12.2006
Innlegg
2.486
Antall liker
2
Når det gjelder HD og dens påvirkning av frekvensgangen vil jeg igjen henvise til de målingene jeg gjore der det synes ganske klart hva som skjer i forhold til dette.
Det kan ha samme årsak, men er likefullt to separate fenomener som også kan opptre uavhengig av hverandre. En forsterker kan ha masse HD, men plettfri frekvensgang. I ditt tilfelle ville jeg tippet at vannfallartifaktene skyldes at dempingsfaktoren mer eller mindre forsvinner og at HD3 skyldes varmetap (ulineær resistans).
 

Vidar Øierås

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.01.2003
Innlegg
3.200
Antall liker
338
Det kan ha samme årsak, men er likefullt to separate fenomener som også kan opptre uavhengig av hverandre. En forsterker kan ha masse HD, men plettfri frekvensgang. I ditt tilfelle ville jeg tippet at vannfallartifaktene skyldes at dempingsfaktoren mer eller mindre forsvinner og at HD3 skyldes varmetap (ulineær resistans).
Det ante meg at det kunne være noe slikt med ulinær resistans. Men mister man ikke litt av kontrollen på oppbrytningene med dertil "egnede" resonanser når dempingsfaktoren reduseres?
Det er vel kanskje ikke bare elementets "hovedresonans" som avhenger av dempingsfaktoren?

Vidar
 
Topp Bunn