For meg er dette et aktuelt tema med mye EQ og både AD og DA konvertering i fleng i systemet, men kanskje et interessant tema for andre også?

Eksempel/spørsmål: Man har et musikkstykke som har et maxnivå på -9 dB ved 7000 Hz. Dette går digitalt inn i en EQ boks. Denne boksen har et EQ bånd ved 7000 Hz som er satt til +9 dB. Jeg tenker slik at hvis det digitale utgangsnivået fra EQ boksen da er satt til 0 dB, så er man akkurat på grensa? Senkes utnivået til -1 dB, så kan ikke overstyring forekomme på dette aktuelle musikkstykke, men det vil forvrenge med annen musikk som har mer enn -9 dB ved samme frekvens?