http://www.divideframe.com/?p=spectrallayers

wow. isoler og rediger hva som helst i hvilket som helst lydopptak.

ny fremtid for remastrede cdutgivelser?

eller er det ikke nytt i det hele tatt.. noen som jobber med lignende software her inne?