iTunes sin samplerate kan instilles i QuickTime-valgpanelet. Har forstått det slik at QT resampler alt som spilles i iTunes til den samplerate'n man spesifiserer der.

Men så kommer lydkortet inn i bildet. Lydkortet mitt kan oppsample til 24/192. Så er spørsmålet, vil QT resample lyden i software, og så lydkortet resample i hardware? I så fall burde man for 16/44.1-kilder sette QT til å kjøre 16/44.1 og lydkortet til den sampleraten man ønsker.

Med andre ord, er QuickTime/iTunes resampling gjort i software uavhengig av DAC'en i lydkortets resampling? Da må man jo stille om på sampleraten i QT hver gang man veksler mellom f.eks en 16/44.1-kilde og en 24/96-kilde.

Noen som vet noe om dette?