Bakkenettet er nå ferdig utbygd. http://www.aftenposten.no/forbruker/...cle2783270.ece

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpnet i dag det digitale bakkenettet i Troms og Finnmark, og markerte derved at bakkenettet nå står ferdig utbygd i hele landet.

Det nye bakkenettet dekker nå 95 prosent av husstandene og ca 70 prosent av hytter og fritidsboliger i Norge, ifølge Aftenposten Forbruker. Litt mer om åpningen, og for dem langt ute på havet: http://www.nordlys.no/nyheter/article3938967.ece


Mvh. Bjørn