Hei

Har eit problem med ein SB Receiver/Duet som tidlegare har fungert bra. Etter ein pause frå anlegget mitt, vil den ikkje kopla seg på nettet.

Den blinkar sakte raudt (klar for å konfigurerast for nettverk)

Problemet er at nettkonfigurasjonsmenyen kjem ikkje opp på min controller. Verken via å gjenopprette fabrikkinnstillingar frå menyen eller ein hard reset med oppstart medan eg held inne + får eg lov å velje blanda nettverk.

Nokon som har eit triks eller to å kome med her?