http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=516388

Dette kan jo være spennende, da de har ett enormt arkiv som jeg tror skal være i Flac.

Kunne jo bare satt opp en slimserver på NRK som var allmenn tigjengelig