Slik kan man gjøre det: http://www.klikk.no/teknologi/data/article315293.ece
Andre forslag til å kopiere fra vinyl til harddisk med best mulig lydmessig resultat?