Søkeresultater

  1. Ingeniøren

    Politikk, religion og samfunn Likestilling ?

    Hvordan står det til med likestillingen ? Vi er vel godt på vei i arbeidslivet, eller? og hva med heimen ? Er det fortsatt Mor som er sjefen hjemme og det vi deler på av arbeid hjemme er det som tradisjonelt var Mors arbeid, eller står det bedre til ? Ikke så bra på alle felter i alle fall...
Topp Bunn