Søkeresultater

 1. Audiophile-Arve

  Korleis lyttar du til musikk?

  Eg opplever at måten eg lyttar til musikk har endra seg. Før spelte eg 90% vinyl, medan 10% var CD og DVD. No spelast nesten aldri DVD, CD-mengda har gått ned (noko som heng saman med at eg har utvida fjernlageret, som eg ikkje gidd gå i kjellaren for å hente), strøyming har tatt nesten...
 2. Audiophile-Arve

  Diverse Lydleg produktutvikling på ville vegar?

  Eg reknar med at dei fleste som les dette har grå hår og penis. Det får meg til å tenke: Skal tru om dette med "high fidelity" er noko rudimentært, noko som vil forsvinne når evolusjonen berre får styrt seg litt? Når dei sure, gamle menn har tagna? - Produktutviklarane får utvikle produkt. Dei...
 3. Audiophile-Arve

  Lytterom og prioriteringar

  Lytterommet er kanskje det viktigaste for lyden. Eg synes det hadde vore interessant å høyre om prioriteringane folk har - Har du eit dedikert lytterom, eller fyller rommet andre funksjonar? - Kor stort er rommet? - Kva vil du seie du er mest fornøgd med? - Kva vil du seie du er minst fornøgd...
 4. Audiophile-Arve

  Diverse Noko Asbjørn sa i Kabelavdelinga...

  Eg beit meg merke i siste innlegget til Asbjørn på den alltid kontroversielle Kabelavdelinga: "Den delen vi forstår best er den tekniske, fra innspillingen til lydbølgene treffer trommehinnen. Den delen vi forstår minst er hvilke følelser og assosiasjoner dette driver i den mottakende hjernen og...
 5. Audiophile-Arve

  Dei som reparerer og justerer.....

  Tenkte vi burde ha ein tråd der vi kunne skryte av reparatørar med kompetansje og ikkje minst vilje til å reparere våre kjære anlegg når vi ikkje sjølv maktar å få orden på tinga. Det er eit vidstrakt land dette her, og det verkar som det er langt mellom dei som kan justtere ein platespelar...
 6. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Korleis skal no dette gå?

  Høyrde at forskarar hadde funne ut samanheng mellom høg inntektsskatt og nye arbeidsplassar, men at det er strid om dette. Det passar svært dårleg med postulatet til høgrekreftene om at skattelette for dei rike fører til fleire i arbeid. Generelt sett har forskarane fått mindre tillit også andre...
 7. Audiophile-Arve

  Service og kundeoppfylging

  Eg har innimellom hatt bruk for ulike former for hjelp med anlegget mitt. Og eg skal heller ikkje legge skjul på at nokre hifi-forhandlarar er betre enn andre med service. Så eg har tankar om å utfordre forbrukarane til å skrive litt om positive opplevingar dei har hatt. Og eg utfordrar like...
 8. Audiophile-Arve

  Audiofil dugnad 1: Eit musikkalbum eg har stor sans for.

  Med tanke på Benjamin Franklin sitt ord om lediggang, oppfordrar eg hifi-folket til å fortelje om eit album som kan vere interessant på ein eller annan måte. Så kanskje vi har utvida vår horisont om nokre veker.....?
 9. Audiophile-Arve

  Musikk og Hi-Fi Maestro - morosamt TV-prosjekt med KORK

  Ser på dette no. Trudde det skulle vere kjedeleg, men så måtte eg berre sjå fyrste programmet i reprise. Tydeleggjering for ein del av musikkinnhaldet, og spennande å trekkje parallellar med "skikkelege" dirigentar.
 10. Audiophile-Arve

  Alt til hus og bolig Treng tips om fjør til stikkemaskin

  Eg skulle hjelpe kona med ei strikkemaskin. Så spratt ei fjør unna, og det er uråd å finne henne. Nokon som kan tipse om korleis eg kan finne erstatning? Fjøra skal stå der fyrstikka er, om lag 2 - 2,5 cm lang.
 11. Audiophile-Arve

  Diverse Jul

  Er du ferdig med jula? Eller held du det gåande? Svar på spørsmåla: 1. Hausting av juletreet. - er du ferdig? - plast eller? - allergi? - gran eller furu? - pynte-konsept (norske flagg eller berre raude kuler, levande lys) - juletregong eller ikkje? 2. Julematen...
 12. Audiophile-Arve

  Diverse Morsame tweaks opp gjennom åra...

  Mange har prøvd uortodokse måtar å forbetre lyden i anlegga sine, med større eller mindre hell. Dei ortodokse har gjerne prøvd å endre på komponentar eller gjort tekniske endringar, men det er ikkje alle som torer tende for loddebolten. Ynskjet om å forbetre lyden kan likevel drive oss til å...
 13. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Er du preppa?

  Det er ein viss fare for at det kan oppstå ei krise. Kjem Hifisentralfolket til å takle dette? Kryss av undersøkinga:
 14. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Transportøkonomisk institutt vil differensiere køyrekostnadane

  Høyrde framlegget frå TØI om å differensiere køyreavgiftene mellom rurale og urbane strok, i samsvar med graden transport fører til problem Såleis var det føreslått 20 øre/km på landevegskøyring, medan by i rushtrafikk skulle koste 4 - 5 kroner. Uansett, når ein ser dei aktuelle reiseavstandane...
 15. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Brukar du radikalt bokmål (nynorskfolk treng strengt tatt ikkje svare)

  Er radikalt bokmål lågstatus austpå? Eller er det berre riksmålsforbundet som blærar seg?
 16. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Kor langt er du komen med doomesday prepping?

  Styresmaktene har sendt oss informasjon. Kor langt er du komen?
 17. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Behov for sjølvsensur?

  Jamfør rølpete framferd på nett, kommentert på Dagsrevyen nyeleg, burde vi innføre noko strammare sjølvdisiplin på netttet? Ingen er tente med å drite ut dei som vi ikkje er einige med. Treng vi jobbe med å ta ballen?
 18. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Ekstremveret, har du merka det?

  Styggaste ver eg har vore bort i var nyttårsaftan 1991/92. Men også etter dette har lyset gått innimellom. Knud er ikkje spesielt ille hos oss, men på Ytre Stadlandet ruskar det tydelegvis ein del. Korleis er det der du bur?
 19. Audiophile-Arve

  Alt til hus og bolig Herje rundt i hagen?

  Etter å ha gått inn for ein meir enkel livsstil, har eg utsett innkjøp av ny pickup til fordel for å kjøpe kompostkvern. Det vart ei rimeleg ei frå Biltema, og ho fungerer over all forventning - mykje betre enn dei knivbaserte eg har prøvd til no. Så eg har no ambisjonar om å kverne opp ca halve...
 20. Audiophile-Arve

  Bil, båt og motorsykkel Båt

  No er det alvor. Eg har kjøpt båt.
Topp Bunn