Søkeresultater: Gustibus

 1. svart-hvitt

  Bassen er kul: Hvordan ser kurven din ut?

  Jeg har sagt - og brukt uttrykket de gustibus non est disputandum utallige ganger - at jeg ikke pålegger noen en viss smak. Det jeg derimot reagerer på, er når folk omdefinerer begreper som har et etablert innhold eller sier at noe er feil uten å forklare feilen eller argumentere for sin egen...
 2. svart-hvitt

  Bassen er kul: Hvordan ser kurven din ut?

  ...på 10 dB og mer tilsier en økende smakstilsetning og dermed avvik fra klangbalansen fra mastringen. Er det noe problem? Her gjelder de gustibus non est disputandum. I figuren i åpningsinnlegget skisseres også hvor i frekvensregisteret R begynner i produksjonen, noe som kan være interessant å...
 3. svart-hvitt

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  ...er det mange som tror at man mener nøytral, presis lyd er noe som alle vil like hver gang ved reproduksjon av ethvert opptak. Men en beskrivelse er bare en beskrivelse og har ingenting med preferanser å gjøre. Om smak, derimot, har vi som kjent uttrykket de gustibus non est disputandum.
 4. svart-hvitt

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  ...engineered for sonic performance rather than technical specification». Dette er jo det reneste visvas. Slikt vrøvl ble avslørt for lenge siden og ble tatt på kornet i uttrykket de gustibus non est disputandum, dvs. at det er formålsløst å diskutere seg frem til et svar i smaksspørsmål.
 5. svart-hvitt

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  ...interessant for dem som er interessert i spesifikasjoner vs. lyden vi oppfatter. Jeg er ikke interessert i å diskutere preferanser (de gustibus non est disputandum). Det er mer interessant å høre om spesifikasjoner lar seg høre i praksis. Det opplever jeg med Kii Three på 30L og Kii BXT på 100L.
 6. svart-hvitt

  Høyttalere Høyttalere som spiller langt over sin prisklasse.

  ...for meg”. Ting som er viktige for deg, er ikke irrasjonelle, men høyst rasjonelle fra ditt ståsted :) I tillegg har vi uttrykket de gustibus non est disputandum; om smak og behag bør man ikke diskutere. Derfor blir diskusjoner ofte ryddigere på et forum når man skiller smak fra teknisk...
 7. svart-hvitt

  Bassen er kul: Hvordan ser kurven din ut?

  ...min «arbeidshypotese» at en heving i bassen på mer enn 4-8 dB begynner å næme seg mer en smakstilsetning enn en streben etter «lyden i studio». La det imidlertid være sagt: Folks smak er ikke oppe til til fruktbar diskusjon og man må få gjøre akkurat som man vil :) DE GUSTIBUS NON EST...
 8. svart-hvitt

  Ekstreme high-end studiohøyttalere. Lyd og bilde har testet Genelec 8361A.

  ...Generelt har Genelec fått mange utmerkelser over tid: https://www.genelec.com/awards De gustibus non est disputandum, dvs. om smak og behag bør man ikke diskutere, sier uttrykket. Imidlertid har Genelec håndfaste bevis for at det teknologiske uttrykket gjør inntrykk på folk i bransjen. Sett...
 9. svart-hvitt

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  ...du mitt behov for en stor, "omsluttende" scene så feil?» Jeg finner ikke at noe i ditt behov er «så feil». Jeg har sikkert skrevet de gustibus non est disputandum, om smak diskuteres ikke, hundre ganger for å understreke det meningsløse i å diskutere om preferanser er feil eller korrekte...
 10. svart-hvitt

  Høyttalere Dyrere aktive høyttalere, en enda bedre vei til enda bedre lyd.

  ...finnes ingen lydlig sett rasjonelle grunner lenger for å foretrekke passive oppsett basert på store bokser. Samtidig ser jeg at mange har preferanser for nettopp passiv drift og mange, store bokser. De gustibus non est disputandum...
 11. svart-hvitt

  KISS: Keep It Simple, Stupid

  ...at ulike grupper (f.eks. mixing og mastering engineers) har ulike preferanser for direktelyd. Ikke uten grunn har vi uttrykket de gustibus non est disputandum; om smak og behag bør man ikke diskutere. Med andre ord er det problematisk å bruke preferanser i jakten på sannhet, hvis man ikke er...
 12. svart-hvitt

  Høyttalere Dyrere aktive høyttalere, en enda bedre vei til enda bedre lyd.

  ...Geithain har disse innenfor budsjettet du nevnte (men da trenger du dac i tillegg): https://www.me-geithain.de/de/rl-801k.html https://www.me-geithain.de/de/rl-901k.html Om dette passer inn i din stue, vel det har med smak å gjøre. De gustibus non est disputandum :)
 13. svart-hvitt

  Ekstreme high-end studiohøyttalere. Lyd og bilde har testet Genelec 8361A.

  Som sagt, om smak og behag bør man ikke diskutere, selv om det er et et faktum at høyttaleren det er snakk om (The Ones) har fått designpriser. Jeg tror det blir litt som å gi en Formel 1-bil en pris for design; i manges øyne er ikke en F1-bil pen, men alle er enige om at teknikken er state of...
 14. svart-hvitt

  KISS: Keep It Simple, Stupid

  ...og ikke en søker av preferanser. Truth seeker eller preference seeker? har jeg spurt ham. Det er ikke uten grunn at vi har uttrykket de gustibus non est disputandum; om smak og behag bør man ikke diskutere. For ingenting er riktig eller galt når man snakker om preferanser. Derfor vil...
 15. svart-hvitt

  Høyttalere Dyrere aktive høyttalere, en enda bedre vei til enda bedre lyd.

  ...30 år gammel, fortsatt spiller skjorta av det meste av «ferdighøyttalere» fra nåtiden. Når det gjelder «fidelity», så har du rett i at de gustibus non est disputandum (https://en.wikipedia.org/wiki/De_gustibus_non_est_disputandum). Undersøkelser indikerer imidlertid en interessant og logisk...
 16. svart-hvitt

  KISS: Keep It Simple, Stupid

  ...av statistikk i forskningen. Min erfaring er at en del forskning bærer helt galt av sted pga. epistemologiske svakheter, og i tilfellet Toole er det fortsatt usikkert (for mange) om han forfølger smak eller sannhet. Smak og sannhet er ikke nødvendigvis det samme. De gustibus non est...
 17. svart-hvitt

  Mangelfull info om høyttalere - bønn til forhandlere

  ...av. Man trenger ikke mer enn sunt bondevett for å skjønne at det å bruke preferanser som mål på sannhet er problematisk. Uttrykket de gustibus non est disputandum (om smak og behag bør man ikke disputere) har jo sitt opphav i at diskusjoner om hva som er likandes ikke bringer en til en...
 18. svart-hvitt

  Genelec lanserer enorme 1235A

  Oi sann! For meg gjelder mest mulig detaljerthet som ideal. Da har vi nok forskjellige preferanser :) De gustibus non est disputandum! (https://en.wikipedia.org/wiki/De_gustibus_non_est_disputandum) :)
Topp Bunn