Søkeresultater

  1. am-ha

    Basshøyttaler med slave - kan slaven tildekkes?

    Jeg planlegger bygging av et par subber som skal ha en Acoustic TD15H i hver, samt en eller to 18" slaver. Det tenker det er mest ønskelig å bruke to slaver i hver og da få en av disse på hver side. Det skal være mest optimalt både med hensyn på spesifikasjonene til slavene, samt fordelen med å...
  2. am-ha

    Scan speak 8545 + 9900

    Lurar på høgtalar med dei to overnemnde elementa (scan speak - 18W/8545 og - 9900 revelator). Eg har sjølv lenge spele på ein høgtalar med same bassmellomtone og 9300 diskant i stadanfor revelatoren. Det delefilteret eg har bruka er henta frå sida til Troels Gravesen og eg tykjar det fungerar...
Topp Bunn