Søkeresultater

 1. btolli

  Klassisk; hva hører du på nå?

  Her er det barokk melankoli.
 2. btolli

  MC: step-up transformator eller ny RIAA

  Jeg kan anbefale en noe dyrere variant, Ear Mc4. Bruker den sammen med Zyx R-1000 PU, og resultatetet er svært bra. Jeg ble selv overrasket over hvor bra det ble! Følges anbefalingene om jord fra SUT til PRE, og selvsagt PU til jord på PRE, er den fullstendig stille. Dette er en passiv enhet...
 3. btolli

  Jazz; hva hører du på nå?

  Hører på Cassandra. Musikk topp, middels lyd.
 4. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Artig at du nemner amfiteaterets akustiske eigenskapar. Eg har vore på fleire gamle greske teater bl.a. på Epidaurus på Peloponnes. Første gongen eg var der sat eg øvst oppe og åt nista mi. Da kom ei gruppe amerikanske skuleelevar inn. Ei jente gjekk inn i sentrum av orkhestra (sirkelen som...
 5. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  SigbergAudio: Nei, eg trur ikkje det "nødvendigvis"! Men forskning er så mykje: Som sagt trur eg på det forskarar måler, men dei kan ikkje måle mi oppfatning av korleis eit musikkstykke skal låte for meg! Eg er klar over at dette blir ein subjektivisme som det er umogeleg for forskarar å få tak...
 6. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Snickers: Denne tråden. Pass på omgrepa dine: Ein hypotese vert vanlegvis ikke stilt spøjreform (med soørsmålsteikn), men som ein påstand som kan bevisast eller motbevisast!
 7. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Eg er einig i mykje av det SigbergAudio skriv, men klimaanalogienen er nokså søkt. Eg trur som sagt på dei måleresultata som forskarane presenterer, dei er fakta. Problemet er at mennesket ikkje er eit "instrument"; i alle fall ikkje når det gjeld musikk! Vi er individ med ulik bakgrunn, uike...
 8. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Snickers: Ein typisk diskusjonsteknikk er å starte ein ny diskusjon som avleiar den første, ofte opphengt i utsegn som ikkje har så mykje med saka å gjere. Eg forstår ikke at "etter det eg skjønner" er ein hypotese, utsegna er ikke framlagt slik. Skal eg vere pirkete driv du med "sitatfusk": Eg...
 9. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Snickers: Er utdrag det same som sitat? Kva er "rene omskrivinger"? Er det alt utanom sitat? Sitat skal vere korrekte, sjølvsagt, og kva du meiner med "rene omskrivingar" er uklårt. Er det sitatfusk, så er eg den første til å fordømme det, men er det misforståingar er det kanskje noko anna? Dei...
 10. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Den beste bilen i verda er ikkje den du har no!
 11. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Snickers: Det du forsøker deg på først her er tull. Sitata mine var presise, og ikkje tatt ut av sin samanheng. Å bruke sitat og ikkje hele teksten er heilt vanleg i diskusjonar, ikkje minst for å spare plass. Det blir som regel alt for mykje ordgyteri i diskusjonar på nettet! Det siste er ingen...
 12. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Det vert hevda at om det er nokon vits å gå vidare, må ein "nesten bruke presise sitater". Det har eg prøvd eit par gongar, men det prellar av som vatnet på gåsa. Det vert hevda at det som vart sitert, ikkje var skrive slik som det blei sitert. Da er jo all seriøs kommunikasjon opphørt! Eg meier...
 13. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Det verkar på meg som nokre i denne tråden har mest lyst til å fjerne andre frå debatten ut frå kriteriet: Dette har du ikkje greie på, det du høyrer er ikke slik du trur det er! Det kan hende det berre er ei kjensle eg sit med?
 14. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  na_X: Eg meiner ikkje generelt at pris=kvalitet. Oppgjennom tida har eg lytta til mykje utstyr, og det slår meg ofte at det er samanhengar mellom pris og kvalitet. Men nokre gongar har også sk "budsjettutstyr" imponert, både når det gjeld høgtalarar og elektronikk. Likevel, leiter ein medviten...
 15. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Eg har lese dei grundig, og det du skriv er uforståeleg! Da er svaret klart: Du angrip andre for uredelege retoriske knep, mens du sjølv tillit deg usaklegheiter i nokså stor grad! Da opphører all diskusjon om dette på eit anstendig, akademisk nivå. Da blir det i mitt språk: "Skitkasting!"...
 16. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Snickers: Det du skriv om eigen argumentasjon gir ikkje meinng i det hele tatt! Les ein gong til svara dine til Rognlien #4528/#4531 og det du skriv i #4561. Det du skriv om markedsføring er eg til dels samd i, sjølv om du og her slår på "stortromma"! Som fleire har nemt: Det er synd du brukar...
 17. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Snickers: Du er litt på kjøret igjen! Du seier Rognlien er ein representant for" hovedproblemet her", og vidare "den evige latterliggjøringen" og så motsett veg "folk som ikke skjønner sitt beste". Eg trur du får problem når du vil prøve å underbygge dette! Eg er einig i at reklame og PR er eit...
 18. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Eg har akkurat sløya og reinska ein fersk uer, det er en drittjobb! Ein kommentar: Eg kan ikke sjå at eg anklagar enkeltpersonar i denne tråden! Eg prøvar å vise til tonen i debatten, og der finst mange påstandar og personkarakteristikkar. Eg viste at Snickers også bruker ein del formuleringar...
 19. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  HasseBasse: Det kan hende eg ikkje vil henge ut folk?
 20. btolli

  Diverse Er fokuset på rørlyd til hinder for teknologisk utvikling innen hifi?

  Armand: Eg tar meg ikke nær av noko her, bortsett fra ein del personkarakteristikker! Eg synest debatten er for mykje preg av det eg har prøvd å forklare! Eg er såre fornøgd med mine røyrforaterkarar og nokså små stativhøgtalarar! Eg veit sjøivsgt at det finst betre løysingar, kanskje også med...
Topp Bunn