Søkeresultater

 1. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn MDG Tråden

  Men det har ikke du! :D
 2. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Derfor hårreisende at vårt øverste organ ikke har kontrollsystemer og kvalitetssikring av prosessene. Yrket politiker er fylt av vanlige mennesker med vanlige brister, noen lar seg friste, og da skal de ikke beholde jobben. Vanskeligere er det i grunn ikke. For meg helt ubegripelig at det ikke...
 3. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de blåblå!

  https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2021/KAPITTEL_2-12-2-1#KAPITTEL_2-12-2-1 Statsansatte har tross alt visse forpliktelser med hensyn til vett og forstand.
 4. Disqutabel

  Medisin og helse Corona

  https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/norsk-pasientskadeerstatning-har-faatt-141-krav-etter-vaksinering.4Vwb_dEJq?utm_source=vgfront&utm_content=direktewidget&utm_medium=direktewidget_nyhetsdognet Nok en pekepinn om vaksinens farepotensiale sett opp mot sykdommen den beskytter mot. 141 ber...
 5. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Det interessante med denne tesen, er jo at også den er en myte, faktisk. Lemen begår IKKE masseselvmord, selv om mange innbiller seg at det er deres modus operandi.
 6. Disqutabel

  HiFi-messen i Horten 6 og 7 november 2021

  Ser ut som du er blant dem som har problemer med å forstå, også. Alternativt bedriver myndighetene en storstilt aksjon for å skjule en markant overdødelighet i Norge for tiden. Med all sannsynlighet vil det bli en viss overdødelighet i løpet av vinterens influensaperiode, uten at det i seg selv...
 7. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Tullepåstand. En hver skal stå til ansvar for sine egne handlinger. Du advokerer generell mistanke imot alle og en hver. Om et slikt verdenssyn ble gjort gjeldende blant ledere og statsapparat, ville det blitt en monstruøs virkelighet, og jeg er lykkelig over å slippe og leve i et sånt paranoid...
 8. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Jeg mener du har bestemt deg for hva du vil se, og benytter det som metode for å vise at ALLE er sånn, selv om det motsatte er tilfellet.
 9. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Jeg har reist rundt den globusen. Jeg har jobbet med mange folk i mange land gjennom mange år. Hva har jeg ødelagt? Hvem er det jeg ønsker skal ha mye vondt? Hvordan viser jeg det?
 10. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Har allerede betalt skatt i mer enn 40 år. Jobbet siden jeg var 11, men hadde vel frikort til jeg var ca. 18. TAtt utdannelse, vært i forsen, oppdratt unger, tatt til meg en fostersønn, vært besøkshjem, og en masse annet som skaper et helt liv. Aldri vært arrestert, ikke misbruker jeg noen...
 11. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Jeg er i prinsippet enig i at han skylder Selbekk en tydelig unnskyldning. Men jeg har valgt å tro på det gode i menneskene, og jeg har valgt å tro at folk kan gjøre feil rett som det er, uten at det skal dømme dem for livet. Så jeg håper han viser seg som en seriøs høvding. Erna har vært ok...
 12. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Da synes jeg like gjerne vi skulle gjennomføre uavhengig granskning av alle nordmenn over 15 år, for det kan jo hende at det faktisk ikke er de aller fleste som har rent mel i påsan. Så blir vi en ren politistat, og får det så fint, atte.
 13. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Gi mannen litt slakk, RM, dette skjedde for 15 år siden. Det var elendig turnert, men antar at både du og jeg har blitt litt eldre siden 2006, og jaggu tror jeg Støre har blitt det i ca. samme tempo, gitt. så jeg holder muligheten åpen for at han er litt klokere nå. Det må være mulig å la tiden...
 14. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Det tilligger tross alt en i Ropstads stilling et visst ansvar, som krever spesiell aktsomhet. Han besto ikke prøven. Men uansett ligger hovedproblemet her ikke i det faktum at mennesker er skrøpelige; vårt øverste organ må da for f... kunne skrape sammen et fornuftig, akseptabelt regelverk, +...
 15. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Alle de lovlydige og skikkelige, det er de som IKKE er på førstesidene, de som IKKE er i statistikkene, de som IKKE roter og rører, de som IKKE gjør noe spesielt galt. Det vil si de fleste, de aller, aller fleste. Hvor mange av de 169 representantene på Stortinget vet vi navnet på? Hvor mange av...
 16. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de blåblå!

  Kall det fordelingspolitikk, i stedet da. Skattesystemet. Velferdsstaten. Dersom man lar pengestrømmen ende i en bakevje som stadig vokser i omfang, stopper samfunnet opp.
 17. Disqutabel

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de blåblå!

  Det finnes ganske enkelt ingen dokumentasjon på struping av verdiskapning fra et skandinavisk sosialdemokrati, ettersom de nevnte land har bygget de mest vellykkede systemer på planeten. Nøkkelen til suksessen? Omfordeling. Dette skaper en stor middelklasse med betalingsvilje, dermed et...
Topp Bunn