Søkeresultater

 1. Audiophile-Arve

  Welcome to the Leisuredome

  Er Halvorsens Konditori framleis i drift? Vi snakkar vel om Sandefjord?
 2. Audiophile-Arve

  Stemningsrapport med bilde!

  Då må du nok til med nye spiler om ti - femten år, er eg redd. Slik hadde det vore i mitt klima, iallfall.
 3. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Dårlig kvalitet på norsk grunnskole?

  Ein skal ikkje undervurdere desse utfordringane, sjølv om dei er ulikt fordelt over landet. Det er metoden for å løyse dei som verkar uvanleg (?) lite gjennomtenkt; at lærarane skal auke arbeidsåret sitt. Elles er ei god elevsamtale svært nyttig. Tok litt etterutdanning om rettleiing, og det...
 4. Audiophile-Arve

  Stemningsrapport med bilde!

  Skal du ikkje male spilene før du tek helg?
 5. Audiophile-Arve

  Ymirs audiofile liv

  Du høyrest ut som bestefaren min når han snakka om makrell. Klassisk uforstand. Dette er verre enn kabelhysteri.
 6. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Dårlig kvalitet på norsk grunnskole?

  Som lærarutdanna har ho mange jobbalternativ. Eg har fått prøve meg som personalkonsulent så vel som rektor, og eg har fleire lærarkameratar som har vore både dataansvarlege, journalistar og musikarar. Og så har ein sjansen til å få jobb i heile landet, så vel som på norske skular i utlandet.
 7. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Dårlig kvalitet på norsk grunnskole?

  Galskapen slo til i 1985. Då kom den nye fordelingspolitikken der ein gjekk bort frå øyremerka tilskot og system der det var reglar for kor mykje pengar som skulle brukast til dei ulike oppgåvene i skulen, og ein i staden overlot til ansvaret til kommunene. Dette takla dei ikkje, spesielt ikkje...
 8. Audiophile-Arve

  SLUK-O-RAMA - parental guidance strongly advised

  Då må eg spe ut røra og låne meg ei takke til.....
 9. Audiophile-Arve

  Ymirs audiofile liv

  Du kan då ikkje rekne med at lærarar på grøn linje har peil på blå linje? Bønder i båt er ein uting, om lag som brennmaneter i åkeren. Fiskekaker er ei deilikatesse, når dei er laga rett. Et dei sjølv, og gje ungane fiskepinnar eller noko sånt.
 10. Audiophile-Arve

  VPI`S venner

  Det kan vere lurt å bestille fleire reimer, for dei ryk etter kvart. Vinylproblemet du fortel om har eg ikkje vore bort i. Kanskje anna overflate kan lagast? sjølve kabinettet er ikkje akkurat laga med månelandingsteknologi, så det kan sikkert tenkjast alternativ.
 11. Audiophile-Arve

  SLUK-O-RAMA - parental guidance strongly advised

  Kor mange medlemer har OVK? Kan vere greitt å vite. Eg har steiketakke, men likevel...
 12. Audiophile-Arve

  Ymirs audiofile liv

  Prøv fiskekaker av lyr. Eventuelt blanda med litt hyse (kolje). Beste fiskekakestoffet som fins! Hugs at den tida du fiskar kjem som bonus i tillegg til di øvrige levetid.
 13. Audiophile-Arve

  VPI`S venner

  Eg fekk ny motor, men eg trur det skal vere råd å regulere motoren slik at du får rett rotasjonsfart. Elles har også "pakningsringen" som er kontaktpunkt mellom rimdrive og tallerken mykje å seie for lyden. Her har eg ei brun reim som favoritt, men det finnest også svarte og blanke...
 14. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Dårlig kvalitet på norsk grunnskole?

  Sjølvsagt. Men eg trur dei fleste som står i jobbar med slike utfordringar aller helst vil ha fleire hender til hjelp, framfor ein tusenlapp eller tre i årslønsauke...
 15. Audiophile-Arve

  SLUK-O-RAMA - parental guidance strongly advised

  Klart. Dersom OVK kjem på besøk til meg ved passande høve, kan eg by på sveler. Eller bukkekjøt.
 16. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Dårlig kvalitet på norsk grunnskole?

  Vel, eg brukar mykje mindre tid på å finne fram rette lærestoffet no enn det eg gjorde på 80-talet. Og så treff eg betre, trur eg, når eg differensierar. Eg har også funne måtar å takle hormonelt spenstige ungdomar som fungerer mykje betre. Vi lærarar er heller ikkje eksponert for det same -...
 17. Audiophile-Arve

  SLUK-O-RAMA - parental guidance strongly advised

  Det er då ikkje så verst med sylta håbrand? Skerpikjøt derimot...
 18. Audiophile-Arve

  SLUK-O-RAMA - parental guidance strongly advised

  Kva skal ein i allverda konservere inne på pissoaret?
 19. Audiophile-Arve

  Ymirs audiofile liv

  Det er sikkert dansk bekkørret....
 20. Audiophile-Arve

  Politikk, religion og samfunn Dårlig kvalitet på norsk grunnskole?

  1. Dette er ei utfordring eg har høyrt mange gongar opp gjennom tidene. Motsvaret er at læraren er tilretteleggjar - det er slik at det er eleven som må gjere jobben sjølv. Skulle vi finne ein måte å løne dei "flinke" lærarane på, måtte det vere å finne ein målemåte av graden elevane brukar sitt...
Topp Bunn