Søkeresultater

 1. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Flybransjen utgjør ca 2% av alle CO2-utslipp og ligger markant under andre andre kategorier. For et begrenset transportsbehov så virker CO2-argumentet lite troverdig mht nord Norge. Vi bør se på kost-nytte - ikke bare mht dette prosjektet, men også andre prosjekter innen samferdsel. Å bygge ut...
 2. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  I Nord Norge med en spredt befolkning er veier tingen. Det transporterer folk, fe og gods fra A til B. Jernbanen kan aldri dekke dette behovet. Tog gir mening å bygge ut mellom større byer. Kost/nytte regnskapet tvinger igjennom en beslutning her vil jeg tro.
 3. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Jeg tror økt innteksskatt for bedrifter er en bedre løsning enn økt eiendomsskatt. Dæhli må få lov til å etablere seg før vi dømmer ham nord og ned. Jeg synes dette er en god "prøv og feil" strategi for å se om det gir effekt i Bø. Formueskatten går på personlig risiko, og tømmer selskaper for...
 4. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  I Norg Norge må vi tenke bærekraft for en videre bosetting og verdiskapning. CO2-avtrykk gir liten mening å regne på der oppe. Det er tiltak vi må legge til rette for i mer folkerike fylker og kommuner. Jeg er for å satse på Nord Norge, det er et fantastisk sted med noe av det beste av fiske...
 5. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Vi har jo sett hvordan en kommune har tiltrukket seg flere pengesterke ved å kutte i formueskatt. At bedrifter kan konkurrere på like premisser som kinesere i Norge er jo vel og bra - spesielt når kommunen selv legger til rette for det. Det kan potensielt gi flere arbeidsplasser og øke...
 6. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Det er nok riktigere å si at E18 er mindre ulønnsomt enn APs valgflesk i Nord, men det er unektelig mer forsvarlig tross alt. Men skal man først legge fakta til grunn for å slakte banen i nord, så skal man også være ærlig på E18 og andre dyre prosjekter er i gråsonen på hva som er forsvarlig...
 7. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Det hadde hjulpet noe med økte avgifter til trailere, men langt ifra løst problemet. Blant annet går jernbanen fra et punkt du ikke skal reise ifra, til et punkt som ikke er ditt ankomssted. E18 og prosjekter som bygges i urbane og tettbygde strøk har en annen lønnsomhet.
 8. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Jernbane er fornuftig der du har et tilstrekkelig grunnlag av gods og passasjerer mellom A og B. F eks mellom to storbyer i Europa som tar unna for fly og trailer (gods). I Norge vil ikke jernbane konkurrere på gods ettersom varene skal fraktes fra indre fjorder etc. Å kjøre Gods fra Finnmark...
 9. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Jepp, 200 milliarder ut av felleskassa... Du skal ta inn mye mer ekstra skatt for å veie opp for de dårlige beslutningene de fremmer her. De framstår som fulle sjømenn, som har ingen forståelse for perioden som ligger framfor oss med mindre oljeinntekter og en større andel eldre i befolkningen...
 10. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Stemmer, i Iran røyker de såpass mye at det er deres helseproblem som står i forhold til vårt alkoholproblem - give and take.
 11. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Så lenge det ikke er politisk mulig å forby alkohol, så er det uansett riktig at de andre stoffene må vike. Vi trenger ikke mer rus på toppen av rus, og alle som ønsker å bruke noe annet må ta en egen risiko på dette, både mht. helse, straff og andre konsekvenser. Unntaket er cannabis, som pr...
 12. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Denne irrasjonelle holdningen til rusmidler tror jeg er sterkt knyttet til USA, og spesielt Reagan sin krig mot narkotika. Følelser og egne holdninger trumfer forskning og data når som helst. Problemet med en rasjonell tilnærming er at alt for mange må ta et oppgjør med flaska.
 13. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  For å være helt ærlig, så er tilgangen på alle narkotiske stoffer såpass stor - at jeg tror ikke rusreformen vil ha særlig effekt mht. forbruket. Videre er det vel slik, hvis jeg ikke husker feil, at f.eks. cannabis reduserer alkoholforbruket for de som kombinerer disse to, som netto kan...
 14. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Det er jo debatten rundt rusmidlene og deres skadeomfang som er mye av driveren av f eks Venstres politikk. Når WHO har fjernet cannabis over listen av farlige rusmidler er jo det til ettertanke. https://www.nytimes.com/2020/12/02/world/europe/cannabis-united-nations-drug-policy.html Jeg er...
 15. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Jeg er enig i mye av det du sier. Men, det er ikke en myte at alkohol er mindre skadelig enn f eks cannabis. Det er et problem at de som vil ha flaske si i fred ikke ser alkohol i kontekst med skadeomfanget ift andre rusmidler. Alle rusmidler har sine «pros and cons». Det er ikke en særlig...
 16. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn President Joe Biden - A New Hope!

  Å presse prestestyret i Iran til å behandle sitt eget folk på en god måte, er et nødvendig onde, for å ikke nevne trusselen mot naboland. USA driver ikke med dette for morro skyld.
 17. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de rødgrønne

  Denne debatten er ikke enkel. Alkohol er et skadelig rusmiddel som fører mye vondt med seg. WHO klassifiserer f eks alkohol som langt verre enn cannabis. Dette er godt dokumentert. Vi har prøvd å forby alkohol før uten hell for å si det pent. Løsningen er holdningsendringer, men for mange lider...
 18. RuneRaskeReven

  Diverse DNB MØKKA BANK ?

  DnB er for store, og har for mange uheldige relasjoner og karrierestiger knyttet til en viss partibok. Det er flere gode argumenter for å unngå DnB som sluttkunde enn kun vilkårene i seg selv. Når det er sagt så har de gode brukergrensesnitt (ift. Andre store banker som ikke er S banken) og...
 19. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Dokumentar på NRK :: Frontkjempere :: Får slakt i Debatten

  Jeg er litt fascinert over hvor mye støtte Stalin tidvis har fått av ulike miljøer - selv i Norge - og hvordan han vurderes på en annen måte enn Hitler. Hans forbrytelser tangerer Hitler, og vel så det, bare ved å se på tallene.At flere nasjoner var urolige mht utviklingen i Sovjet i...
 20. RuneRaskeReven

  Politikk, religion og samfunn Dokumentar på NRK :: Frontkjempere :: Får slakt i Debatten

  Nettopp, og nettopp derfor har jeg et behov for å stille spørsmål til alle etablerte sannheter, kanskje spesielt når såpass mye skurrer som i dette tilfellet.
Topp Bunn