Søkeresultater

 1. B

  Høyttalere Cabasse La Sphère

  Er det nokon som har lagt øre til Cabasse La Sphère?
 2. B

  Høyttalere Lesestoff i romjula

  Her er to gode bøker for dei som ikkje likar matematikk. [1] gir ei lettfatteleg innføring i fundamental akustikk, romakustikk, psykoakustikk (læra om hørselen) og litt om musikkinstrument, på ein svært fundamental måte. [2] handlar i noko mon om det same, men med fokus på lydattgjeving i små...
 3. B

  Prisskilnad

  Tigerstaden: kr 295 https://oslohificenter.no/analog/tilbehor/audio-desk-systeme-vinyl-cleaning-fluid Nürnberg: € 11,70 http://www.acrylteller.com/epages/es122814.sf/de_DE/?ViewObjectPath=%2FShops%2Fes122814_acrylteller%2FProducts%2F8610001 Det er ikkje så rart at mange bestiller frå utlandet.
 4. B

  Ortofon tonearmer

  Er det nokon som har ein oversikt over produksjonsperiodane for dei ulike tonearmene til Ortofon? Var dei alle produsert av Jelco?
 5. B

  Periferistabilisator

  Er det nokon som har prøvd denne: https://soundfoundations.in/products/record-stabilizing-ring-clamp/
 6. B

  Høyttalere Lyttetrøyttleik

  Nokre høgtalarar høyrest imponerande ut i starten, men etter ei stund kan dei verta dei slitsame å høya på. Etter som forvrengninga aukar med lydtrykket gjer òg lyttetrøyttlaiken det. Det kunne ha vore interessant å høyra kva meiningar son finst om dette, og kva høgtalarartypar som reduserer...
 7. B

  Forstyrrande annonsar

  Annonsar som stendig skiftar er svær forstyrrande. Når anonsar berre irriterer trur eg ikkje dei fører til auka sal. Det held vel med statiske annonsar?
 8. B

  Høyttalere Corona Ionenhochtöner

  I desse koronadagar kom eg til å tenkja på Corona Ionenhochtöner.
 9. B

  Stiftrenskar

  Hadde nokre velbruka pickupar som var med ein bruka platespelar eg kjøpte for ei stund sidan. Så eg prokurerte ein Flux HiFi stiftrenskar; ein av desse med ei vibrerande pute. Her er før og etter:
 10. B

  Lineær- og minimumfasefiltre

  Eit bilete seier meir enn tusen ord, så her er nokre plott, som illustrerer skilnaden mellom lineær- minimumfasefiltre. Nullpunkta til lineærfasfiltre ligg på og symmetrisk om einingssirkelen i z-planet, fig. 2, medan nullpunkta til minimumfasefiltre, fig. 3, ligg på og på innsida av...
 11. B

  Stiftinspeksjon med billig mikroskop

  Kjøpte eit USB-mikroskop til kr 160 på eBay, for å sjå om det kunne vera til nytte for inspeksjon av pickupstiftar. Her er nokre bilete, tekne med gratisprogrammet "Cheese" (som fungerer for Linux): Ortofon OM D25 M (25 um, for gamle monoplater): Tonar 0194-1 mil (25 um, for gamle monoplater)...
 12. B

  Diverse Statsminister med interesse for god lyd?

  Han Дмитрий Анатольевич Медведев veit å prioritera: https://www.theguardian.com/world/2010/oct/05/dmitry-medvedev-stereo-system-russia Det var truleg ikkje kjøpt på Clas Ohlson dette. Skal tro om ho Erna har like imponerande ljomanlegg?
 13. B

  Micro Seiki MA-808X

  Er det noko som har manualen til Micro Seiki MA-808X? Eller kjenner til tregleiksmoment?
 14. B

  Gullører

  Ikkje så verst dette, men det er nok eit stykkje att for at det kan kallast "High-End". Kan det vera kablane?
 15. B

  Surr med einingar

  Ser at det er mykje rot med einingar, både innan ljomteknologi og andre stadar. Masse [1] og tyngd (vekt) [2] vert stadig rota saman. Masse har eining kg, eller gram (g). Tyngd er ei kraft, så eininga er Newton (N). Massen til ein lekam er lik her på planeten Tellus og på månen, men det er ikkje...
 16. B

  Statisk elektrisitet

  Eg har fleire hyllemeter med gramofonplater. Ikkje for at lyden er betre enn på CD, men for at det er mykje musikk som berre finst på LP. I samband med plater er statisk elektrisitet ofte eit problem, spesielt om vinteren når lufta er tørr. Nytta i fleire år ein Zerostat-pistol, som fungerte så...
 17. B

  Balanser overføring

  Ved balansert overføring er det to signalleiarar i kabelen og inngangstrinnet i mottakaren er ein differensialforsterkar. Om utstyret har XLR-kontaktar er det ein indikasjon på at det vert nytta balansert overføring, men det er ingen garanti. Og ikkje alle differensialforsterkarar er like gode...
Topp Bunn