Søkeresultater

 1. G

  Politikk, religion og samfunn Finanskrisen

  Det er den merkeligste tolkningen av "Veil of ignorance" jeg har sett...
 2. G

  Politikk, religion og samfunn Hva har gått galt i Norge?

  Synes du blander kortene her. At økt innvandring kan skape «økende ghettofisering, økende segregering og økende grad av parallellsamfunn», er de fleste enige om. Poenget er hvordan man tar tak i dette. Hvordan får man til økt samfunnsdeltakelse og integrering? Et integreringstiltak som...
 3. G

  Politikk, religion og samfunn Hva har gått galt i Norge?

  Hva sier egentlig emperien? Det er jo ikke de moderne liberale multikulturelle demokratiene hvor livet er "nasty brutish and short". Hegemoniet, eierskap, makt og priviligerte posisjoner har gjerne vært forbeholdt en etnisk gruppe eller homogen gruppering. Borgerkrigene kommer gjerne fordi...
 4. G

  Politikk, religion og samfunn Hva har gått galt i Norge?

  Crux quadrata også kalt gresk kors er et de mest vanlige kristne korsene. Christian cross variants - Wikipedia
 5. G

  Politikk, religion og samfunn Hva har gått galt i Norge?

  Mye påstander der som kan problematiseres. Norge som monokultur er f.eks. en seiglivet myte: Urfolk og minoriteter - regjeringen.no Vi har en ikke altfor stolt historie med undertrykking og tvangssteriliseringer mm.
 6. G

  Politikk, religion og samfunn Hva har gått galt i Norge?

  Dommeren ville kanskje sett på seg selv som inhabil i saker som faktisk går på egne personlige overbevisninger. Det ville jo vært riktig av en dommer som var medlem av f.eks. Frimurerordenen å melde seg inhabil i en sak som dreide seg om dem. Ville du som innsatsleder kun sendt kvinnelige...
 7. G

  Politikk, religion og samfunn Hva har gått galt i Norge?

  Det er ikke snakk om at alle grupper skal være representert. Det er f.eks. forskjell på jødenes kalott og turbanen til en sikh. Jødene har ikke en identitetsmessig binding til kalotten slik en sikh har til turbanen. Det er uproblematisk for en jøde å ta av seg kalotten i ulike sammenhenger, så...
 8. G

  Politikk, religion og samfunn Hva har gått galt i Norge?

  Dette smuldrer opp når man blir klar over at uniformen i dag er preget av en rekke kors. Det er ingen (?) som tror at korsene gjør myndighetsutøvelsen religiøs. Det er en tankefeil å blande en uniformstilpasning med rollen/myndighetsutøvelsen. På samme måte som at kaffen din smaker det samme...
 9. G

  Politikk, religion og samfunn Hva har gått galt i Norge?

  Det er selvsagt fristende å forenkle problemstillingen slik. Men la oss hypotetisk si at Norge bestod av 90% sikher. Effekten av dette blir at en klassisk nøytral uniform utelukker majoriteten fra å fungere som politi. Og ja, det er faktisk slik at turbanen ikke er noe man kan ta av og på seg...
 10. G

  Politikk, religion og samfunn Hva har gått galt i Norge?

  Det er ulike hensyn som brytes mot hverandre. Nøytralitet vs. inkludering og representasjon. I et liberalt demokrati skal staten ideelt sett ikke "dømme" mellom borgernes ulike livsprosjekter, den skal være nøytral. Men hva er egentlig nøytralitet her? Er staten nøytral når identitetsformer som...
 11. G

  Politikk, religion og samfunn Hva har gått galt i Norge?

  Lurer på om noen vet hvor mange kors det er på politiuniformen...
 12. G

  Politikk, religion og samfunn Israels eksistens i fred med naboene, er det mulig?

  Hva er relevansen? Mener du Palestinerne har annektert størstedelen av Nord-Afrika?
 13. G

  Bil, båt og motorsykkel Straff for råkjøring.

  Fordi uvettig bilkjøring svært ofte rammer andre. Livsstilssykdommer rammer primært enkeltindividet selv, sekundært helsevesen. Men det er en mer kompleks sammenheng: En som spiser masse potetgull og trener jevnlig kan ende opp med å belaste helsevesenet mindre enn en helsekostentusiast som ikke...
 14. G

  Politikk, religion og samfunn Israels eksistens i fred med naboene, er det mulig?

  Uten at jeg har dykket ned i dette, men å stole på bilder kan også være temmelig risikabelt...
 15. G

  Hvilken vinylplate har vi kjøpt

  Tipper dette er laget på digitale filer. Noen som vet?
 16. G

  Politikk, religion og samfunn Identitetspolitikk og anerkjennelse

  Så kanskje verden allikevel ikke går under om det legges litt til rette for at de få som ikke er helt som oss andre får litt hjelp og tilpasning...
 17. G

  Juss og økonomi Sparing...... i fond, aksjer ??

  Glimrende bok, anbefales. Første halvdel er en ganske treffende virkelighetsbeskrivelse, synes jeg. Interessant sammenligning med aristokratiet, hvor "elitene" og "de vanlige dødlige" lever i en samfunnsform som kan oppfattes som vilkårlig/tilfeldig mht. status og plassering. Det ga en legitim...
 18. G

  Politikk, religion og samfunn Finanskrisen

  Kjøper aksjer om dagen jeg. Føles litt skummelt og usikkert, men...
 19. G

  Alt til hus og bolig Strømprisene?

  SSB-grafen der viser jo at det inkludert moms og avgifter ble noe billigere fram til 95 og så tok det av ca. år 2000.
 20. G

  Alt til hus og bolig Strømprisene?

  Tror det kom litt senere. Jobbet med dette hos Statoil en periode i 98 og da var det temmelig nytt for privatkunder.
Topp Bunn