Slutter meg til at dette er en av verdens mest spennende høyttalerprodusenter. Hvor man bl.a. forstår hvorfor kostnadselementet befinner seg der det gjør, hvor andre såkalte high-end produsenter...