Hei jhbamse. Er det du som står bak elektronikk-service?
Av dine 9 innlegg har alle referanse til elektronikk-service.