Enig med tidligere svar, gå for trykkbryterene først.
Har hatt flere slike og de har hatt samme syken alle sammen.