Morro rapport og bra bilder :) Misunner dere litt for å ha en slik aften INKL konstruktør av det spillende oppsettet... Litt skjelden kost for de fleste vil jeg anta!
Hadde vært skøy å fått hørt et...