Føyer meg pent inn i rekken av gratulanter og takksigelser for en flott lyttekveld hos OMF.
Som eneste (?) utskremte Oslo-representant for anledningen fikk jeg rikelig med valuta for togturen og...