Bilder fra Hotel Bristol i Paris

Anlegget besto av Mimesis 16 pre, Telos 1000 effekt, Eidos 20 og Epilogue 1 høytalere.EIDOS REFERENCE Blu