Det kan se ut som om ikke alle medlemmene får mail. Jeg ber derfor om at alle sammen sender en mail eller PM til meg så snart de bytter mailadresse. Hvis ikke har jeg ingen mulighet til å nå fram til dere med felles info.

Det er nylig sendt ut mail med årsmøtereferat, oppdatering av medlemsliste og diverse. Hvis dere ikke har fått dette, så sitter jeg antageligvis på gammel kontaktinfo.