Østfold HIFI har vært så vennlige å invitere oss til Jeff Beck-kveld i WATT sine lokaler på Økern i Oslo.
Dette setter vi OVKere stor pris på.

Påmelding m.m. kan du se på http://www.oslovinylklubb.net/

MERK! Få plasser, så vær snar.


Bilde lånt fra kringlyd.no fra et tidligere OVK-besøk