23:00 på SVT2 i morgen (lørdag 20 aug) går siste episode i doku-serien Musikbranschens verkliga stjärnor som da skal ta for seg måten vi avspiller- og lytter til musikk på i dag. Kanskje interessant å se på?