"For første gang på åtte år gikk det totale musikksalget opp i Norge i 2012"
Musikksalget opp - julesalget floppet - Aftenposten