Ny Zappa DVD på markedet, hvis jeg tror riktig så er vel dette hele konserten som det er noen klipp fra på "Dub room" VHS/DVD`en...?

http://barfkoswill.shop.musictoday.c...4044&pc=ZPAM22