Litt forskjellig utstyr. Kombinasjonene passer bra sammen :-)

Gå til albumet her