Dette er hva jeg har for tiden.\r
BAT VK-3ix.Adyton XP-3.Adyton Cordis 1,8 mod.Magnepan .7.Dipolbass 2+15\" Eminence diy.Little Dot CDP.Xindak DAC-5.VPI med Benz LP.Graham Slee Era Gold+Denon step-up.

Gå til albumet her