div stereo biter fra 60-70 og 80 tallet

Gå til albumet her