Ulike regler for bruk av Hifisentralen:
Regelverk for HFS
Regler for bruk av forumet

Formålet med HFS er å samle musikk og hifi-interesserte til god og saklig diskusjon. I tillegg ønsker vi med dette forum å bringe forbruker og bransje tettere sammen. Med bransje menes aktører som selger hi-fi utstyr.

Det foreligger nedenfor en rekke regler for bruk av Hifisentralen, og brudd på reglene kan medføre moderering eller sletting, samtidig som du risikerer å bli utestengt fra forumet. Det er moderatorene til enhver tid som avgjør om det foreligger regelbrudd eller ikke. Hvis du har kommentarer til en eventuell moderering som er utført kan dette tas opp under "Kommentarer til forumet", og det er ikke tillatt å kommentere slike saker under andre kategorier på forumet.

Hovedregler:

1) Ved å bruke dette forumet aksepterer du at du ikke poster innlegg som er usanne, tvilsomme, unøyaktige, eller er egnet til å krenke, trakassere eller fornærme enkeltindivider, grupperinger eller nasjonaliteter. Vanlig Netikette gjelder med tanke på språkbruk, holdninger og atferd i din omgang med HFS, andre medlemmer og grupper som helhet. Brukere som ser ut til å provosere og/eller kverulere uten å bidra med noe som helst konstruktivt vil bli utestengt. Alle innlegg som blir skrevet er Hifisentralens eiendom, men du kan forespørre om å få enkelte innlegg slettet hvis de er feilaktige eller andre spesielle grunner.

2) Det er ikke tillatt å benytte registrerte varemerker innen hifi eller navn på hifi forretninger/importører som brukernavn. Slike navn er forbeholdt eieren til navnet.

3) Ubegrunnet kritikk av produkter, eller av navngitte eller identifiserbare enkeltpersoner i magasiner, butikker og fabrikker o.l. tillates ikke, men Hifisentralen oppfordrer til kritiske produkt- og butikkerfaringer, både positive og negative, under forutsetning av saklig begrunnelse for innlegget. Det er tillatt å diskutere produkt- og lydopplevelser på godt og vondt, men vi tillater ikke dedikerte tråder som har til hensikt å oppsummere de beste og verste produktene du har hørt, av hensyn til at bransjen da lett kan stigmatiseres og uthenges.

4) Stadige gjentagelser av samme tema fra samme bruker er ikke tillatt, og kan medføre sletting og eventuelt utestengelse. Dette kan typisk dreie seg om brukere som benytter enhver anledning til å drive propagandavirksomhet for en gitt mening om produkter, løsninger m.m.

5) Det er ikke tillatt å offentliggjøre innhold fra meldinger sendt via Hifisentralens email-tjeneste (også kalt PM), eller innhold fra vår bruktbørs, uten tillatelse fra den som har skrevet den private meldingen/annonsen.

6a) Det er ikke tillatt å selge produkter, linke til annonser som inneholder salg eller fortelle om noen som skal selge et produkt til en gitt pris på selve forumet. Ønsker du å informere en venn eller en annen bruker om et salg som finnes på f.eks. bruktbørsen kan du sende en PM. Det er heller ikke tillatt å reklamere etter produkter som ønskes kjøpt på selve forumet. Årsaken til regelen er at innleggene vil bli stående i flere år, og slike innlegg vil da fort miste sin verdi, og vil også derfor bli enten stengt eller fjernet. Den rette plassen for kjøp/salg er bruktbørsen.

6b) Det er ikke tillatt med linker som har til hensikt å lede brukere bort fra HFS, og f.eks. over til et annet forum eller annen side som har samme tjenester som HFS.

7) Det er ikke tillatt å drive oppsøkende salg av produkter eller tjenester via Hifisentralens Private Meldingstjeneste (forkortelse=PM). Slik virksomhet må først fremlegges og deretter godkjennes av Høvdingen.

Disse regler gjelder over hele HFS, også i OffTopic.


Særregler for folk tilknyttet bransjen:

9) Dersom du tilhører hifibransjen har du lov til å delta i diskusjoner på Hifisentralen, men det er ikke tillatt å reklamere for egen person/virksomhet eller produkter som du har tilknytning til eller er fabrikant av. Med reklamering menes anbefalinger, skryting, lydbeskrivelser, enten direkte eller indirekte måter, som er ment å påvirke eller manipulere brukere til å bli interessert i din person/virksomhet eller det aktuelle produktet. Regelen gjelder ikke for reklamering for hifimagasiner.

10) Det er heller ikke tillatt for folk med tilknytning til bransjen å starte diskusjoner som dreier seg om egne produkter, men du har lov til å svare på direkte spørsmål fra private brukere angående pris, teknisk oppbygging og produktets tilgjengelighet på markedet.

11) Bransjeaktører skal gi seg til kjenne ved å sende Høvdingen en PM slik at brukernavnet vil bli markert med "Bransjeaktør". Hvis du som bransjeaktør lager en signatur (som vises under alle innlegg), er det kun lov til å skrive "jeg representerer ......", og det er ikke tillatt å ha linker til forretning eller navn på merker i signaturen.

12) Unntak fra regel 9 og 10 gjelder i "Bransje-avdelingen". Her er kan bransjeaktører fritt snakke og reklamere for egne produkter.

13) Et begrenset unntak fra regel 9 og 10 gjelder i "DIY og Utvikling". Her er det tillatt for bransjeaktører å komme med innspill i diskusjoner, samt starte innlegg som omhandler utvikling av produkter. Det er ikke tillatt for bransjeaktører å starte innlegg eller reklamere for produkter som er tilgjengelig for salg.

14) På Torget har bransjeaktører kun lov til å legge ut maks 2 annonser om gangen. Det må gå 12 timer før nye 1-2 annonser kan legges ut. Ved publisering av flere enn to annonser samtidig risikerer du at overskytende annonser blir slettet av moderator.


Husk at Hifisentralen ikke er en rettighet, men et tilbud. Du kan bli fratatt tilbudet, og dette er du nødt til å respektere. Tenk derfor alltid godt over hva du skriver, slik at du er sikker på at det ikke bryter med våre regler, og ellers med god folkeskikk.

Hvis du bryter med ovenstående regler risikerer du advarsel, straffepoeng eller utestengelse. 

Om Hifisentralen

    Hifisentralen er Norges største webside innen high-end hi-fi og musikk, og vi har vært på nett siden år 2001. Velkommen til en god hi-fi diskusjon eller kjøp og salg av utstyr.
   

Følg oss på sosiale medier:

Facebook Twitter RSS Feed