totte sin siste aktivitet

totte begrenser hvem som kan se sin nyeste aktivitet.
Topp Bunn