Jeg har fått tak i et Young Neils konsertopptak som er gjort fra NRK Petre en gang på nittitallet. Dette er en av de berømte julekonsertene som blir avholdt 22. og 23. desember på Rockefeller hvert år. Dog tror jeg det kun var 23. desember de første årene. Dette opptaket er av brukbar kvalitet og ble sendt live. Kun avbrutt av en dagsnyttsending kl. 24. Så vidt meg bekjent er kun en slik konsert fra the Young Neils overført live til radio. Er det noen som vet hvilket år dette opptaket stammer fra?

Jeg har sendt spørsmålet til NRK også, men ikke fått noe svar.