Er det mulighet for å legge inn støtte for visning av videoer i webm-format?

http://en.wikipedia.org/wiki/WebM

+ gifv

http://imgur.com/blog/2014/10/09/introducing-gifv/