Hvor langt fram i tid regner man med at det ble benyttet autentiske instrumenter i den betydningen vi vanligvis legger i det? Jeg er klar over at det i denne sammenheng er irrelevant å tenke på f.eks. Sæverud på autentiske instrument, men altså: Cirka når begynte man benytte instrumenter slik man kjenner dem i dag?