Hvor avgjørende er kabelen for lyden mellom pre og effekt? Like mye som mellom kilde og pre?