jeg skal skifte ut rca kopleded "klotz" signalkabler i min rega p9 til balansert kabel. er det noen som har gode råd om valg av kabler mellom pick-up og riaa? per i dag står det originale rega "klotz" kabler.
(signalvei fra p9 til dpr 2.2 til batvk51se)

jakr