Her er et annet innspill til debatten rundt kabelegenskaper, mm:
http://www.sumikoaudio.net/yter/idx_company.htm
Til en forandring så har man her konsentrert seg om de metallurgiske parameterene i en legering isteden for de elektrisk ledende størrelsene.

Franco Serblin er ikke en mann man fnyser av (grunnleggeren av Sonus Faber).
Stradivari (bla.) er internwiret med denne.