For å gjøre et langt spørsmål kort. Har en Electrocompaniet Aw 3x120m effekt jeg vurderer å parre opp med en til. Hvilket utslag vil det gi på musikken om jeg setter disse i bridge-mode, og kjører de som monoblokker opp mot hver sin høyttaler? Noen erfaringer i hi-fi-miljøet? Evt en detaljert forklaring på hvorfor ting er som de er?