Noen som har erfaringer med innbygningshøytalerne Tannoy Definition Install DC12i, som i følge Tannoy selv det samme element som sitter i deres Dimension TD 12 til rett nder 100.000?