Hva gjør egentlig en klasse A rørforsterker når man velger utgangen på 4 ohm i forhold til utgangen på 8 ohm? Mener å ha lest at den senker spenningen!?
Og hva med høyttalere som er merket med 4-8 ohm?
Betyr det bare at de kan drives både av 4 og 8 ohms forsterkere (det er jo i tilfelle litt unødvendig), eller står det slik fordi impedansen er frekvensavhengig og at dette refererer til impedanskurven? I så fall blir det vel mer riktig å bare merke de med 4 ohm.

Altså, vi har en rørforsterker (35W klasse A) med 4 og 8 ohms utgang, og høyttalere merket med 4-8 ohm. Hvilken utgang bør man velge og hvorfor?