Gör egen liten tråd om detta eftersom jag sett frågor om denna förstärkare "inbäddade" i andra trådar

Använder den ihop med
- Högtalare Monitor Audio Studio 6 ( stativ HT från 1993 med metalldiskant) ihop med Nordost Solar Wind Bi wire
- subbas REL T5
- CD spelare / växlare Nakamichi CD2 från 1993
Enligt tyska Audios tabeller på ljudkvalitet motsvarar den en modern CD spelare för ca 4-5 000 kr

Har CD spelaren kopplad till förstärkaren både digitalt, dvs använder förstärkarens DAC via Supra CoAx kabel
och analogt , dvs använder DAC i CD, via Clou Cable Red Jaspis

Erfarenheter :
- den blir ganska varm , ref flera liknande kommentarer.
Jämförelsevis stort grad av class A drift ?
Dvs ventilation runt om behövs

- den är livlig och dynamisk men kan ihop med högtalarna ibland bli lite hård i toppen,
speciellt på vissa skivor, om man utnyttjar förstärkarens DAC

- Det är skillnad mellan användandet av analoga och digitala ingången beroende på vilken DAC som utnyttjas
Analog ingång/ CD DAC ger mjukare ljud , inte så dynamiskt
Digitala ing = Förstärkar DAC ger mer dynamiskt, djupare bas , luftigare ljud, men kan ibland bli lite hårt
Och ljudbilden speciellt i sidled kan vara diffus

- För helt andra ändamål lånade jag vid ett tillfälle en äldre beg Transparent Power Isolator .
Kopplade som kort prov både CD och förstärkare till denna ( men ej subbasen av placeringsskäl ).
Inga uppgraderade strömkablar, även matningen till Pwr Isolator var "lakritssnöre"
Detta gav på både analoga och digitala ingångarna betydande förbättring av ljudkvalitet
m a p dynamik,upplösning, rumskänsla / 3-d , bättre värme &klang & färg & kropp
Djupare och mer definierad bas.
Det inslag av "slöjighet" ,
som kan höras på analoga ingången ( CD DAC antagligen) reducerades betydligt
Hårdheten i diskanten på digitala ingången liksom den lite diffusa stereobilden reducerades påtagligt
Detta var sålunda en mycket bra uppgradering,även om lite udda om man ser till kostnaden för denna Power Isolator
i förhållande till resten av systemet.
Men antagligen kan man dra slutsatsen, att man borde kunna finna tydliga förbättringar
genom bättre kablar och annat på strömsidan.
Vilket jag kommer så småningom att prova

- Som framgår ovan kör jag Bi Wire på högtalarna.
Genom att nyligen "sinsemellan byta plats " på de två kablarna, som går till minusterminalerna på högtalarnas bas resp diskant,
förbättrades transparens och stereobild , men fortfarande ibland lite hårt på digitala ingången
( ej provat effekten av denna koppling ihop med Transp Pwr Isol )

- Har ingen erfarenhet av RIAA steget eller Blue tooth - användningen

Summering :
- Jag är mycket nöjd med denna förstärkare .
- Jo det finns lite utrymme för förbättringar ( strömsidan verkar ju ha potential)
men om man beaktar hur mycket funktioner och ljudkvalitet man får för pengarna,är detta är det ett bra köp IMO
- Jag tror att man till denna förstärkare gärna skall välja högtalare ( och även högtalarkablar ) med lite värme/fyllighet

mvh