Hvordan vil to W10.16 lyde sammenlignet med en W10.16 + w12.16?

Jeg har nå to W10.16, og har fått et bra tilbud på en W12.16. Jeg tenker at jeg kjøper 12" uansett for å prøve, men det beste er kanskje å ha to like subber?