Bare til info. det ligger en link på "anbefalinger " merket "Glis"
Som sagt bare til info.
Ha en god lytt, og lenge leve "jazz-foten"
Vh
S